You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

As Oy Berliininpiha, Helsinki

Projektitiedot

Yhteystiedot: Helsinki, Suomi

Helsingin Arabianranta alkaa olla 15 vuotta kestäneen rakentamisen tuloksena valmis, noin 7500 ihmisen asuinalue. Rakentamisjakson alusta loppuun asti johtotähtenä on säilynyt rakentamisen korkea laatu ja asumisen viihtyisyys. Vuonna 2015 valmistunut As Oy Berliininpiha on tästä oivallinen esimerkki.

Helsingin seurakuntien rakennuttama As Oy Berliininpiha valmistui arkkitehtikilpailun voittaneen suunnitelman mukaisesti ja Lujatalo Oy:n urakoimana viime vuonna. Voittaneen ehdotuksen laati aikanaan Arkkitehtitoimisto JKMM Oy.

_ Pidimme esteettisenä ja toiminnallisena lähtökohtana sitä, että merinäkymä avautuu kaikkiin asuntoihin. Lisäksi arkkitehtuurin tuli olla veistoksellista ja mieleenjäävää, kertoo kohteen pääsuunnittelija, arkkitehti Juha Mäki-Jyllilä JKMM:stä.

Mäki-Jyllilä kertoo suunnittelun edenneen alkuperäisen tavoitteet mukaisesti hyvässä yhteistyössä kaikkien osapuolten kesken.

_ Kaupunkikuvalliset reunaehdotkin tulivat täytetyiksi. Suunnitteluvaiheessa taloa päätettiin kaavoittajan myötävaikutuksella korottaa kolmella kerroksella, hän toteaa.

Kohteen urakoineen Lujatalo Oy:n vastaava työnjohtaja Jortu Virkki lukee Berliininpihan Arabianrannan toteuttamistaan asuinrakennuskohteista vaativimpiin.

_Sinänsä kohde on korkealaatuista perusrakentamista, jonka onnistumisen takeena on oman ammattitaidon lisäksi hyvä yhteistyö alihankkijoiden kanssa. Pyrimme valitsemaan alihankkijoiksi ammattitaitoisia yrityksiä, joiden toiminnasta meillä on jo entuudestaan hyviä kokemuksia, hän toteaa.

Virkki kertoo valinneensa PERI Suomen muottitoimittajaksi myös uusimmalla työmaallaan.

Pienillä eduilla iso merkitys

Jortu Virkki kuuluu niihin työmaa-ammattilaisiin, jotka mielellään vertailevat teknisiä ratkaisuja hioessaan eri ratkaisujen todellista hintaa. Se onnistuu, kun on kykyä ymmärtää, miten eri ratkaisut heijastuvat työmaan muihin työvaiheisiin.

_Muottijärjestelmiä verratessani kiinnitin huomiota muun muassa siihen, millaisilla jänneväleillä pärjätään. Mitä isomman jännevälin kukin järjestelmä sallii, sitä tehokkaammin ja esteettömämmin asennettujen muottien välistä voi tehdä niin sanotusti logistisia nostoja, hän pohtii.

PERI:n muottijärjestelmä tuli hänen mukaansa valituksi muun muassa siksi, että muihin töihin tarvittavia rakennusmateriaalipakkauksia oli mahdollisimman helppo nostaa PERI:n muottien lomasta lopulliseen asennuspaikkaansa.

_Vastaavantyyppisiä tilankäytöllisiä etuja koitui myös parvekerakenteita tehtäessä. Nämä ratkaisut hioutuivat yhdessä muottitoimittajan muottisuunnittelijoiden kanssa, Virkki toteaa.

As Oy Berliininpiha rakentamisaikataulu oli tiukka, mikä sekin oli omiaan korostamaan toimivan muottijärjestelmän suurta merkitystä. Luonnollisesti myös työmaan laatiman työvaiheistuksen merkitys oli aikataulua optimoitaessa. 

_Säästimme järkevästi aikaa, kun samanaikaisesti valoimme holveja ja asensimme toisessa rapussa seinäelementtejä. Näin pyrittiin minimoimaan ylimääräiset odottelut eri työvaiheissa, Virkki kertoo.

Teksti: Vesa Tompuri

Vaatimukset

  • Mahdollisimman paljon vapaata tilaa muotin alle
  • Vähäinen tolppamäärä parveketuentoihin

Asiakas

Pääurakoitsija
Lujatalo Oy

PERI-ratkaisu

MULTIFLEX-holvimuotti mahdollisti pitkät jännevälit GT 24 -puuristikkopalkkien ansiosta. Suuren kuormituskapasiteetin omaavat MULTIPROP-holvituet olivat käytössä parvetuennoissa, mikä johti harvempaan tolppajakoon.