You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

REDI Kalasatama, Helsinki

Projektitiedot

Yhteystiedot: Helsinki, Suomi

Suomen suurin kaupunkirakentamiskohde rakentuu täyttä vauhtia. Paikallavalukohteenakin Kalasatama on vaikuttava. Vuonna 2016 töiden painopiste on 40 metriä korkeissa paikallavaluholveissa, tulevien asuinrakennusten kantavissa rungoissa. Töiden edettyä pidemmälle korkeimmat holvit nousevat peräti 130 metriin.

Kun meren rantaan Helsingin ydinkeskustan tuntumaan rakentuu täysin uusi asuinalue 21 000 ihmiselle, on helppo ymmärtää työmaan haasteet kokeneellekin rakentajalle. Kun työmaan suureen kokoon lisää realistisen rajoja hipovan aikataulun, ymmärtää projektin poikkeuksellisen vaativuuden.

”Kaiken yhteensovittaminen vaatii kyllä paljon mietintää”, sanoo REDI:ksi ristityn kohteen kokenut työmaapäällikkö Jukka Nikkola SRV Rakennus Oy:stä.

Nikkola luotsaa tiimiään ja luottokumppaniyritystensä tiimejä tavalla, jonka toimivuudesta on runsaasti vahvaa näyttöä jo Kampin keskuksen, Flamingon ja Musiikkitalon työmailta. Vaikka kaikki nämä kohteet ovat keskenään erilaisia, niitä yhdistää se, että luotettaviksi ja osaaviksi todetut yhteistyökumppanit ja tiimiläiset ovat seuranneet mukana työmaalta toiselle.

”On mieluisaa todeta, että palveluksemme ovat usein kelvanneet näissä edellämainituissa merkkikohteissa. Itsestään selvää se ei ollut, vaan aina on pitänyt lunastaa paikkansa rehdissä kisassa”, kertoo Muottityönjohtaja Vesa Laine Rakennusliike Sierak Oy:stä, joka myös Kalasataman käynnissä olevassa rakennusvaiheessa vastaa paikallavalurakenteista muotituksineen, raudoituksineen ja valuineen.

Toimivan kumppanuusketjun seuraaviin lenkkeihin kuuluu PERI, jonka yhteistyö Sierakin kanssa täyttää tänä vuonna yhtä monta vuotta kuin Kampin keskus.

”On äärimmäisen tärkeää etenkin tällaisessa aikataulullisesti tiukassa suurhankkeessa, että voi luottaa muottitoimittajan osaamiseen ja aikataulujen pitävyyteen”, Vesa Laine toteaa.

Vaativat muotitukset turvallisesti  

Muottitoimittajan on kyettävä Kalasataman kaltaisessa vaativassa hankkeessa tekemään erittäin tiivistä yhteistyötä sekä urakoitsijan että kohteen rakennesuunnittelijan kanssa. Koska kohde toteutetaan projektinjohtourakkana, toteutussuunnitelmat tarkentuvat vähitellen töiden edetessä.

”Tässä hankkeessa on olennainen etu, että on oma työpiste työmaalla, koska näin pysyy koko ajan tasalla töiden ja rakennesuunnitelmien kulloisestakin vaiheesta. Samalla on kumppaneille hyödyksi, kun he saavat käyttöönsä muottisuunnitelmien uusimmat versiot. Tarkennamme muottikuvia rakennesuunnittelijan ja työmaan toivomien ratkaisujen mukaan. Toisinkin päin homma pelaa, eli me voimme ehdottaa työsaumoja muottitöiden kannalta mielekkäimpiin paikkoihin. Se on osa kokonaisuuden optimointia”, kertoo PERI Suomi Ltd Oy:ssä Kalasataman muottisuunnittelusta vastaava Antti Repo.

Kertavalukorkeus holvien seinissä on Kalasataman tämänhetkisessä urakassa 4,5 metriä. Seinämuottien kokonaispinta-ala on tässä vaiheessa noin 3000 m2, minkä lisäksi muottitoimitukseen kuuluu 50 työtasoa. Pilarit valetaan 12 metrin korkuisina kertavaluina.

”Kohde on teknisesti ja aikataulultaan poikkeuksellisen vaativa. Laadun ja toimitusten täsmällisyyden lisäksi on kolmaskin asia, josta emme tingi tuumaakaan: työturvallisuus. Se on meillä aina ykkösasioita sekä Suomessa että konsernitasolla”, Antti Repo toteaa.

Teksti: Vesa Tompuri

Vaatimukset

  • Aikataulujen pitävyys
  • Tiivis yhteistyö PERI:n suunnittelun kanssa
  • Työturvallisuus
  • Ajotunnelin 1,7 m paksun laatan tuenta
  • 20 m korkean, avoimeksi jäävän tilan tuentataso

Asiakas

Pääurakoitsija
SRV Rakennus Oy

Paikallavalu-urakoitsija
Rakennusliike Sierak Oy

Vesa Laine
Muottityönjohtaja, Rakennusliike Sierak Oy

”On äärimmäisen tärkeää etenkin tällaisessa aikataulullisesti tiukassa suurhankkeessa, että voi luottaa muottitoimittajan osaamiseen ja aikataulujen pitävyyteen."

PERI-ratkaisu

Koska työmaalla oli PERI:n suunnittelijan oma työpiste, saatiin yhteistyöstä tehokkaampaa, ja molemmat osapuolet pysyivät ajantasalla projektin vaiheista. 

CB 240 -työtasot esikasattiin PERI Suomen varastolla, joten ne oli nopea ja helppo ottaa suoraan käyttöön. Lisäksi BR U -siltapalkkitasoja käytössä oli noin 60 kpl.

Seinämuottina projektissa käytettiin yhdeltä puolelta sidottavaa MAXIMO-järjestelmää, yhteensä noin 4000 m².

Ajotunnelin 1,7 m paksun laatan tuennassa käytettiin MULTIFLEX-holvimuottia ja ST 100 -tukitornia (tuentakorkeus 6 m). Rosett Flex -tukitelineellä tuettiin noin 20 m korkea tornikuilun tila, joka jää avoimeksi kiipeilyseinän takia.