You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Turun yliopistollisen keskussairaalan laajennus

Projektitiedot

Yhteystiedot: Turku, Suomi

Turun yliopistollisen keskussairaalan laajennuksen (TYKS) paikallavalettu runko sisälsi yli 22 000 m³ betonia ja noin 90 000 m² muottitöitä.  Työmaa oli yksi suurimmista työmaista Suomessa vuosikymmenen vaihteessa.

Hissi- ja porraskuilujen sekä seinien muottityöt toteutettiin PERI:n TRIO-järjestelmämuotilla. Kuiluissa sisäpuolen muotit rakennettiin valmiiksi PERI:n Hyvinkään kasaushallissa ja kuljetettiin kokonaisina yksiköinä työmaalle. Näin säästettiin työmaan henkilö- ja nostokalustoresursseja. Varsinkin ahtailla työmailla esikasauspalvelu on omiaan, kun ei ole tilaa kasata muottiyksiköitä.

Muihin pystyrakenteiden betonivaluihin kuuluivat mm. pyöreät pilarit. Pilareiden muotteina käytettiin PERI:n pyöreitä SRS-pilarimuotteja, jotka muodostuvat kahdesta teräksisestä puolikkaasta. Alimmissa kerroksissa pilarit olivat korkealujuusbetonia, ja SRS-muoteilla valettaessa valujälki onnistui hyvin.

TYKS:n suurimmat valukokonaisuudet muodostuivat kuitenkin paikallavalulaatoista. Yhden kerroksen laatan koko on noin 3000 m², ja se valettiin kolmessa noin 1000 m²:n osassa. Muottityöt suoritettiin PERI SKYDECK – alumiiniholvimuotilla. 
 

Vaatimukset

  • Kustannustehokas holvimuottiratkaisu paikallavalulaattoihin

Asiakas

Pääurakoitsija
YIT Rakennus Oy


Muottiurakoitsija
Rakennus ja Saneeraus Pura Oy

Petri Mäkitalo
Työpäällikkö, YIT Rakennus Oy

”PERI SKYDECK:in ominaisuudet toteutuivat, kuten etukäteen oli esitetty. Järjestelmän ansiosta säästimme yhden nosturin kulut ja holvimuottityöt etenivät merkittävästi nopeammin kuin puupalkeilla toteutettuna.”

PERI-ratkaisu

Holvimuottijärjestelmää valittaessa käytiin läpi eri vaihtoehtoja ja tutkittiin muottityön kustannusten muodostuminen. SKYDECK osoittautui loppujen lopuksi taloudellisimmaksi vaihtoehdoksi. Suurimpina etuina SKYDECK:ille ovat järjestelmän nopeus ja keveys. Alumiiniset muotit eivät ole ainoastaan nopeita asentaa ja purkaa vaan holvitukien pudotuspään ansiosta purku voidaan aloittaa jopa jo valua seuraavana päivänä betonin lujuudesta ja olosuhteista riippuen. Näin muottikasetit ja -palkit voidaan siirtää seuraavaan valualueeseen ja vain jälkituentatolpat jäävät paikoilleen.