You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Olympiastadionin perusparannus, Helsinki

Projektitiedot

Yhteystiedot: Helsinki, Suomi

Helsingin Olympiastadion on rakennetekniikaltaan ja arkkitehtuuriltaan aikakautensa funktionalistisen tyylisuunnan puhdasverinen edustaja. Arkkitehtien Yrjö Lindegrenin ja Toivo Jäntti suunnittelema, maailman kauneimmaksi rankattu stadion on ollut vuodesta 2006 lähtien Museoviraston suojelema. Suojelustatuksella on merkittävä vaikutus myös teknisiin ratkaisuihin.

”Tekniikka ja suojeluarvot ovat yhtä ja samaa kokonaisuutta. Kohteen arvo on meille rakentajille itsestäänselvä lähtökohta. Suojelu edellä mennään, ja sovitetaan rakenneratkaisut yhteistoiminnan hengessä sen mukaan”, toteaa rakennuspäällikkö Jussi Malmelin Skanska Talonrakennus Oy:stä.

Betonirakenteet ovat stadionin ikään nähden kohtuullisen hyvässä kunnossa, mutta nyt tehdäänkin perusteellinen korjaus tavoitteena reilu pidennys kansallispyhätön tekniseen elinkaareen. Samalla stadionin talotekniikka ajanmukaistetaan, minkä lisäksi yleisön, henkilökunnan ja stadionilla urheilevien ja esiintyvien palveluja parannetaan.

Meneillään olevaa viisivuotista suurprojektia edelsi rakenteiden kuntotutkimus vuonna 2009, minkä jälkeen rakennuttajana toimiva Stadionsäätiö päätti käynnistää hankkeen. Rahoituksesta vastaavat puoliksi Helsingin kaupunki ja Suomen valtio.

Ensimmäinen, Lemminkäisen toteuttama urakka koostui pääosin louhinnoista, joita tehtiin myös katsomon alapuolella. Näin saatiin kipeästi tarvittavia lisätiloja stadionin käyttäjille. Urakan aikana vahvistettiin alaosistaan yhteensä 40 pilaria. Sen jälkeinen Skanskan projektinjohtourakka sisälsi valtavan määrän hankintasopimuksia, joista PERI Suomen telinetoimitus oli yksi.

Sääsuojat, jotka Skanskalle puolestaan toimitti PERI Suomen yhteistyökumppani ResMarine Oy, olivat tässä hankkeessa vaativia rakenteita. ResMarine oli merkittävässä roolissa sekä telineiden että sääsuojien työmaa-asennuksissa.

”Meidän näkökulmastamme tämä on aivan poikkeuksellinen kohde. Onhan siinä erityistä hohtoa, että saamme olla mukana tällaisessa kansallisessa projektissa”, sanoo ResMarinen projektipäällikkö Timo Kallio.

Telinetyöt alkoivat Eteläkaarteen julkisivutelineiden pystytyksellä. Haastetta on riittänyt sekä telineiden järeyden että niiden kaarevan ja kahteen suuntaan kaltevan geometrian takia.

”Meille telinetoimittajana tämä on paitsi hieno referenssi myös hankekokoluokkansa päänavaus korjausrakentamismarkkinoilla”, toteaa PERI Suomi Ltd Oy:n edustaja.

Sekä PERI Suomi että ResMarine korostavat suojelukohteen erityisvaatimuksia, jotka vaikuttivat myös teline- ja sääsuojatöiden reunaehtoihin. Esimerkiksi telineiden ankkurointipisteet oli valittava huolellisesti _ päärakennesuunnittelijan ja museoammattilaisten kanssa yhteistyössä.

 

Teksti: Vesa Tompuri

Vaatimukset

  • Pääkatsomon ulkopuolinen tuenta
  • Pääkatsomon sääsuojaus
  • Ulkokentän pilarimantteloinnit
  • Pääkatsomon alakattoteline
  • Porrasratkaisut ja kulkutiet

Asiakas

Rakennuttaja 
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimialan rakennuttaminen

Päätoteuttaja 
Skanska Talonrakennus Oy

Toteutusmuoto 
Projektinjohtourakka

Toteutusaikataulu 
2016 - 2019

Telineet 
PERI Suomi Ltd Oy

Sääsuojat 
Resmarine Oy
 

PERI-ratkaisu

PERI UP -telineet ovat suuressa roolissa: julkisivuissa, alakattotelineenä, pilarimantteloinneissa... Järjestelmällä saatiin aikaan myös sopivat porrasratkaisut ja kulkutiet. PERI VGK-reunapalkkikonsolit toimivat katsomon ulkopuolisessa tuennassa. Yhteistyössä ResMarine Oy:n kanssa kehitettiin sopivat sääsuojaratkaisut projektin eri vaiheisiin.