You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Kasinoparkki, Helsinki

Projektitiedot

Yhteystiedot: Helsinki, Suomi

Kun pysäköintilaitos on rakennettava kaupungin keskustaan vanhojen rakenteiden keskelle ja reippaasti pohjavedenpinnan alapuolelle, vaikeusaste nousee riskirajoille – paitsi jos osaa ammattinsa. YIT:n Katajanokalle urakoima Kasinoparkki on erittäin vaativa betonirakenne, jonka valut, muottityöt ja vedeneristykset sujuivat sekä teknisesti että aikataulullisesti täsmälleen niin kuin oli suunniteltu.    

Satamakatu 11:een Kirkkohallituksen entisiin tiloihin valmistuu alkuvuodesta 2020 korkealuokkaisia asuntoja. Niin ikään alkuvuodesta valmistuva Kasinoparkki kuuluu samaan, Aalto Real Estate Oy:n kokonaisuuteen. Pysäköintilaitos tarvittiin, koska lähistöllä ei ollut likikään riittävästi paikoitustilaa. Ahtaasti rakennetulla alueella ei ollut kuitenkaan tilaa maanpäällisen pysäköintilaitoksen rakentamiseen, joten maanalainen ratkaisu oli ainoa vaihtoehto.

Kasinoparkin lattiataso oli ulotettava lähes viisi metriä pysyvän pohjavedenpinnan alapuolelle, joten rakenteiden vesitiiveys oli aivan olennainen vaatimus. Tämä hoitui muun muassa tiheällä raudoituksella ja saumoihin asennetuilla bentoniittinauhoilla sekä rakenteiden pintaan ruiskutettavalla vedeneristeellä. Muottien vesitiiveyden takaamiseksi PERI toimitti kohteeseen tarvittavan määrän vesi- ja kaasutiiviitä laippoja.

Betonirakenteet anturoista esijännitettyyn kanteen valmistuivat vain neljässä kuukaudessa. Tämä onnistui, kun työvaiheet oli optimoitu ja kun toimitukset työmaalle toimivat, kuten piti.

”Logistiikka oli tärkeässä osassa niin betoni- kuin muottitoimituksissa, tilaa työmaalla ei juuri ollut. Käytännöksi muotteja tilattaessa muodostui soittaa PERI:lle edellisellä viikolla ja sopia sitten kahden tunnin tarkkuudella seuraavan viikon muottitilauksen saapuminen työmaalle. Kaikki meni, kuten oli sovittu”, kertoo YIT:n työnjohtaja Jarkko Nieminen.

Järjestelmällistä muotitusta

Jarkko Nieminen kertoo päätyneensä hänelle jo aiemmin tutuiksi käyneisiin PERI-järjestelmiin, koska niistä löytyi tähänkin kohteeseen sopivimmat ratkaisut. Neljä metrin korkuisten seinien valu sujui MAXIMO-järjestelmämuottien avulla.

”MAXIMO:ssahan on tunnetusti muun muassa se etu, että pultitus onnistuu yhdeltä puolelta. Tämä tuo muottityöhön huomattavasti lisää tehokkuutta”, Nieminen perustelee.

Jotta parkkihalli on mahdollisimman toimiva käyttötarkoituksessaan, pilareita on järkevää sijoittaa niin harvakseltaan kuin mahdollista. Tästä syystä ja suurten maanpäällisten kuormien takia Kasinoparkin holvi, joka samalla toimi pysäköintilaitoksen kansirakenteena, toteutettiin esijännitettynä betonirakenteena. Paksuudeltaan 300-millimetrinen kansi muotitettiin PERI MULTIFLEX-holvimuottijärjestelmällä.

Osana holvimuottijärjestelmää PERI toimitti kohteeseen runsaasti myös koivuvanerisia muottilevyjä. Niiden käyttö on PERI Suomen projektipäällikkö Harri Vuorisen mukaan kasvanut viime aikoina aiemmin runsaasti käytettyjä kolmikerroslevyjä korvaavana ratkaisuna.

”Halkaistusta koivuvanerista tehty levy on laadullisesti ja myös hinnaltaan parempi ratkaisu. Myös kuormituskestävyys on vähintään sama kuin kolmikerroslevyillä”, Vuorinen toteaa.

 

Teksti: Vesa Tompuri

Vaatimukset

  • Rakenteiden vesitiiveys
  • Tunnilleen täsmälliset toimitukset sekä palautusnoudot
  • Seinämuottiratkaisu 4 metrin korkuisiin seiniin
  • Holvin muottiratkaisu 30 cm kannelle

Asiakas

Pääurakoitsija
YIT Suomi Oy

PERI-ratkaisu

Parkkihallin rakenteet saatiin vesitiiveiksi saumoihin asennetuilla bentoniittinauhoilla, sekä PERI-tarvikkeiden valikoimasta löytyvillä vesi- ja kaasutiiveillä laipoilla. Seinät ja pilarit muotitettiin yhdeltä puolelta sidottavalla MAXIMO-järjestelmällä, ja holvit MULTIFLEX-järjestelmällä. Toimitukset ja palautukset sovittiin PERI:n logistiikkaosaston kanssa hyvissä ajoin ja täsmällisesti  - tällä tavoin aikatulu myös piti.