You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Crusellinsilta, Helsinki

Projektitiedot

Yhteystiedot: Helsinki, Suomi

Crusellinsilta yhdistää Jätkäsaaren ja Ruoholahden kaupunginosat toisiinsa. 173,5 m pitkällä sillalla on kevyen liikenteen väylät molemmin puolin, kaksi ajokaistaa ja lisäksi keskellä on raitiokiskot molempiin suuntiin. Parhaimmillaan lähes 50 metriin kohoavan sillan rakennustyöt alkoivat syyskuussa 2008 ja silta otettiin käyttöön kesällä 2011.

Projekti lähti käyntiin pohjan ruoppauksella ja rantamuurien rakentamisella. Työt jatkuivat paalutuksilla, työsillan sekä maa- ja välitukien rakentamisella. Maa- ja välitukien betonoinnissa muottiratkaisuna käytettiin PERI TRIO -järjestelmämuottia, joka soveltui normaalien seinämuottien muotitusten ohella hyvin myös massiivisten betonirakenteiden muotiksi.

Sillan kansi, joka valettiin loppukeväästä 2010, tuettiin PERI UP Flex -telinejärjestelmästä kasatuilla tukitorneilla sekä alumiinisilla MULTIPROP-holvituilla. Tuentaa varten veden päälle oli rakennettu työsilta paalutuksineen. PERI:n muottisuunnittelija ja työsillan suunnittelija olivat hyvissä ajoin yhteydessä toisiinsa, jotta työsilta pystyi siirtämään kannen valusta ja tukitorneilta aiheutuvat kuormat aina merenpohjaan asti.

Kannen valun jälkeen alkoi sillan näyttävimmän osuuden, pylonien ja vinoköysien asentaminen. Teräksiset pylonit korotettiin lähes 50 metrin korkeuteen useassa vaiheessa. Korotuksia ja vinoköysien asentamista varten pylonien ympärille rakennettiin työtelineet, joilta tarvittavat työt oli mahdollista suorittaa. Tukevasta ja monipuolisesta PERI UP Flex -järjestelmätelineestä kasattiin kaksi erillistä työtelinettä, yksi kummankin pylonin ympärille.

Vaatimukset

  • Järjestelmä massiivisiin perustuksiin
  • Tuenta sillan kannelle
  • Työtelineet pylonien ympärille

Asiakas

Pääurakoitsija 
Skanska Infra Oy

Rakennuttaja
Helsingin kaupunki

PERI-ratkaisu

TRIO-järjestelmämuottia hyödynnettiin maa- ja välitukien betonivaluissa sen monipuolisuuden vuoksi. PERI UP Flex -telineet soveltuivat mainiosti sekä kannen tuentaan, että pylonien työtelineiksi.