You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Mestarintunneli, Espoo

Projektitiedot

Yhteystiedot: Espoo, Suomi

Yhtenä osana helposti ruuhkautuvan Kehä I:n parannusta oli siirtää Rantaradan pohjoispuolella liikenne molemmin suunnin nelikaistaiseen tunneliin, jonka päälle rakennettiin asutusta. Mestarintunnelista, joka on kokonaisuudessa noin 500 metriä pitkä, on 200 metriä betonitunneliosuutta ja 300 metriä kalliotunneliosuutta.

Mestarintunnelin rakentaminen aloitettiin syksyllä 2008 ja liikenteelle se avattiin vuonna 2011. 

200 metrin betonitunneliosuudesta noin 70 metriä toteutettiin massiivisena palkkilaattaholvina, jossa laatan paksuus oli 800 mm. Loput noin 130 metriä valettiin kaarevana holvina. Tasaisen osan päälle tuli uusia tiejärjestelyjä ja kaarevan osan päälle maatäyttö. 

PERI:n järjestelmien ja suunnittelun, sekä ammattitaitoisen työmaahenkilökunnan avulla työmaa pysyi hyvin aikataulussa, ja tunnelin käyttöönotto sujui suunnitellusti.

Vaatimukset

  • Seinämuottijärjestelmä tunnelin seiniin ja tukimuureihin
  • Tuentaratkaisu tunnelin holville
  • Ratkaisu kaarevalle holville

Asiakas

Rakennuttaja 
Tiehallinto

Pääurakoitsija
YIT Rakennus Oy

PERI-ratkaisu

PERI:n muottijärjestelmät pääsivät jälleen hyvin osoittamaan käyttökelpoisuutensa eri työvaiheissa. Tunnelin seinien ja tukimuurien paikallavaluissa käytettiin TRIO-järjestelmämuottia.

Tunnelin holvin tuentana käytettiin MULTIPROP-järjestelmää, jossa yksittäisistä holvituista saadaan jykeviä tukitornikokonaisuuksia liittämällä niitä kehyksin toisiinsa. Valut suoritettiin 12 metrin osissa, jonka jälkeen muotti siirrettiin kokonaisena seuraavaan valupaikkaan.

Kaarevan holvimuotin alaosan vastamuottina käytettiin alumiinisia TRIO-muotteja, jotka ankkuroitiin kaarevan holvimuotin ja betonivalun läpi Dywidag-sidepultein.

Projektissa käytetyt PERI-järjestelmät