We offer a range of digital engineering services to support your projects.

Tekniset palvelut

Muotti- ja telineratkaisut samasta paikasta

PERI:n suunnittelijat suunnittelevat ja laskevat teknisesti ja kustannuksellisesti tehokkaat muotti- ja telineratkaisut usein jo projektin ennakkotarjousvaiheessa. Selkeät ja yksityiskohtaiset PERI-suunnitelmat ja -osalistat helpottavat laskelmia ja valmisteluja. Tekniset prosessit sisältävät myös projektikohtaiset staattiset laskelmat, sekä tarvittaessa lujuuslaskelmat.

Paras ratkaisu
Projektikohtaiset muotti- ja telinesuunnitelmat piirustuksilla ja osalistoilla

Henkilökohtainen tuki

  • projektikohtainen suunnittelu sekä laskelmat jokaiseen projektiin
  • toteutussuunnittelu ja lujuuslaskelmat tuennoille ja telineille 
  • staattiset laskelmat muoteille ja telineille asiaankuuluvat standardit huomioon ottaen
  • järkevien kalustovaatimusten määrittely projektin syklin mukaan

Luotettavuus
Luotettavat staattiset  laskelmat

 

Mallinnokset

Konkreettiset ja ymmärrettävät mallinnokset monimutkaisiin ja haastaviin kohteisiin

Fotorealistiset tai liikkuvat kuvat ja kolmiulotteinen visualisointi tekevät monimutkaisista kohteista helpommin ymmärrettäviä, ja projektin prosesseista läpinäkyviä. Erilaisten rakennussimulaatioiden tai -mallien avulla, PERI:n suunnittelijat yhdistävät suunnitteluratkaisunsa projektin aikatauluun. Tämä mahdollistaa hyvin kohdennetun suunnittelun työmaalle.

Läpinäkyvyys
Teknisen ratkaisun konkreettisen visualisoinnin kautta

Rakennusprosessien kehittäminen
Animoidut simulaatiot ennen projektin aloittamista

Tehokkuus
Työn valmistelun ja suunnittelun kautta

Järkevät prosessit
Ratkaisut PERI CAD:ia käyttäen

Nopea ja yksityiskohtainen suunnittelu: Yllä olevassa kuvassa on yksityiskohtia 3D-tunnelimuotista.
PERI CAD
PERI CAD

PERI CAD 24 -suunnitteluohjelmisto

PERI CAD on ihanteellinen työkalu kokeneille CAD-käyttäjille rajoittamattomine mahdollisuuksineen - yksinkertaisista pohjapiirustuksista vakio-osilla monimutkaisiin, räätälöityihin ratkaisuihin. PERI CAD vaatii Autodesk Architecture -ohjelmiston.

Yksityiskohtainen suunnittelu
Myös monimutkaisille rakenteille 

Selkeä esitysmuoto
Selkeät ja yksityiskohtaiset suunnitelmat 3D-visualisoinnin ansiosta 

Pienet kustannukset
Tarkan suunnittelun, rakennusvaiheiden ja kalustomäärän kautta 

Visualization plays an increasing role in all stages of the construction process. The communication, safety and efficiency of many processes benefit from detailed virtual models.

PERI Extended Experience

Suunnittelun visualisointi projektin alkuvaiheessa on yhä tärkeämmässä roolissa. Olipa kyseessä sitten viestintä, turvallisuus tai asennustyön tehostaminen – kaikki hyötyvät yksityiskohtaisista virtuaalimalleista koko projektin ajan.

PERI Extended Experience -sovelluksen avulla PERI vie rakennusprojektien 3D-visualisoinnin uudelle tasolle. Virtuaalisen todellisuuden avulla PERI-suunnitelmat voidaan projektoida fyysiseen ympäristöön. Näin virtuaalinen ja todellinen maailma alkavat sulautua yhteen.