PERI Suomen tietosuojalausunto

 1. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa sekä muissa jäsenvaltioiden tietosuojalaeissa ja -asetuksissa tarkoitettu rekisterinpitäjä on:

PERI Suomi Ltd Oy
Hakakalliontie 5
05460 Hyvinkää
Suomi
Puh.: +358108370700
info@peri.fi
www.peri.fi

 

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Dr. Sebastian Kraska
Marienplatz 3
80331 Munich
Puh. +49 89 1891 7360
data.protection@peri.com

3. Yleistä tietojenkäsittelystä

3.1 Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Pääsääntöisesti käsittelemme käyttäjien henkilötietoja ainoastaan siinä määrin kuin se on tarpeen toimivan verkkosivuston sekä sisällön ja palvelujen tarjoamiseksi. Käyttäjien henkilötietoja käsitellään säännöllisesti ja vain käyttäjän suostumuksella. Poikkeuksena on tapaukset, joissa ennakkolupaa ei voida todellisista syistä saada ja laki sallii tietojen käsittelyn.

3.2 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Mikäli saamme rekisteröidyn suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn, oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohta 1a.

Oikeusperusteena on GDPR:n artiklan 6 kohta 1b, kun henkilötietoja käsitellään sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena. Tämä koskee myös käsittelytoimia, jotka ovat tarpeen sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden suorittamiseksi.

Mikäli henkilötietojen käsittely on tarpeen yhtiötämme koskevan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi, oikeusperusteena on GDPR:n artiklan 6 kohta 1c. Jos rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeät edut edellyttävät henkilötietojen käsittelyä, oikeusperusteena on GDPR:n artiklan 6 kohta 1d.

Jos käsittely on tarpeen yhtiömme, Saksan osakeyhtiölain (AktG) pykälän 15 tarkoittaman osakkuusyhtiön tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun turvaamiseksi eivätkä rekisteröidyn edut, perusoikeudet ja perusvapaudet syrjäytä edellä mainittujen tahojen etuja, oikeusperusteena on GDPR:n artiklan 6 kohta 1f.

3.3 Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan tai niiden käsittely estetään heti, kun niiden säilytyksen tarkoitus ei ole enää voimassa. Lisäksi tietoja voidaan säilyttää, mikäli Euroopan tai kansalliset lainsäätäjät ovat näin määrittäneet rekisteröityä koskevissa EU:n asetuksissa, laeissa tai muissa määräyksissä. Tietojen käsittely estetään tai tiedot poistetaan myös siinä tapauksessa, että EU:n asetuksissa, laeissa tai muissa määräyksissä säädetty säilytysaika päättyy, ellei sopimuksen täyttäminen edellytä tietojen säilytyksen jatkamista.

4. Sivuston tarjoaminen ja lokitiedostojen luominen

4.1 Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Aina kun verkkosivustoamme käytetään, järjestelmämme kerää automaattisesti tietoja käyttäjän tietokoneesta.

Keräämme seuraavat tiedot:

 1. Käytetyn selaimen tyyppi ja versio
 2. Käyttäjän käyttöjärjestelmä
 3. Käyttäjän Internet-palveluntarjoaja
 4. Käyttäjän IP-osoite
 5. Käyttötapahtuman päivämäärä ja aika
 6. Sivustot, joista käyttäjän järjestelmä tulee omaan sivustoomme
 7. Sivustot, joihin käyttäjän järjestelmä siirtyy oman sivustomme kautta
 8. Internet-palveluntarjoajan verkkotunnus

Tiedot tallennetaan myös järjestelmämme lokitiedostoihin. Näitä tietoja ei tallenneta käyttäjän muiden henkilötietojen yhteyteen.

Tietojen ja lokitiedostojen väliaikaisen säilytyksen oikeusperusteena on GDPR:n artiklan 6 kohta 1f.

4.2 Tietojen käsittelyn tarkoitus

Järjestelmän suorittama IP-osoitteen väliaikainen säilytys on tarpeen, jotta verkkosivusto voidaan toimittaa käyttäjän tietokoneeseen. Tämän vuoksi käyttäjän IP-osoite täytyy tallentaa istunnon ajaksi.

Tiedot tallennetaan lokitiedostoihin sivuston toimivuuden varmistamiseksi. Käytämme tietoja myös sivustomme optimoimiseen ja tietojärjestelmiemme turvallisuuden varmistamiseen. Tietoja ei analysoida markkinointitarkoituksiin tässä yhteydessä. Näihin tarkoituksiin meillä on myös GDPR:n artiklan 6 kohdassa 1f mainittu oikeutettu etu käsitellä tietoja.

4.3 Säilytysaika

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty. Jos tiedot kerätään sivuston tarjoamiseksi, tiedot poistetaan, kun kyseinen istunto on päättynyt.

Jos tiedot tallennetaan lokitiedostoihin, tiedot poistetaan viimeistään seitsemän päivän kuluttua. Pitempiaikainen säilytys on mahdollista. Tällöin käyttäjien IP-osoitteet poistetaan tai anonymisoidaan, jolloin niitä ei enää voida yhdistää vierailijaan.

4.4 Mahdollisuus esittää vastalause ja saada tiedot poistettua

Tietojen kerääminen verkkosivuston tarjoamiseksi ja tietojen tallennus lokitiedostoihin on ehdottoman välttämätöntä verkkosivuston toiminnan kannalta. Käyttäjällä ei siis ole mahdollisuutta esittää vastalausetta.

5. Evästeiden käyttö

a) Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Sivustossamme käytetään evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan Internet-selaimeen tai käyttäjän tietokonejärjestelmään Internet-selaimen toimesta. Jos käyttäjä vierailee verkkosivustossa, hänen käyttöjärjestelmäänsä saatetaan tallentaa eväste. Tämä eväste sisältää yksilöllisen merkkijonon, joka mahdollistaa selaimen tunnistamisen, kun sivustoon seuraavan kerran tullaan.

Käytämme evästeitä, jotta sivustomme olisi mahdollisimman käyttäjäystävällinen. Jotkin verkkosivuston osat edellyttävät, että selaimen voi tunnistaa myös sivunvaihdon jälkeen.

Seuraavat tiedot tallennetaan evästeisiin ja välitetään niiden avulla:

 1. Kieliasetukset
 2. Annetut hakusanat
 3. Sivujen tarkastelutiheys
 4. Sivuston toimintojen käyttö
 5. Sivuston palauteikkunan tila
 6. Projektisuodattimen maavalinta
 7. Viimeisin hakukysely sivuston hakutoiminnossa
 8. Evästevihjeen tila
 9. Maakohtaisen huomautuksen tila

Verkkosivustomme käyttäjälle kerrotaan, että evästeitä käytetään analyysitarkoitukseen, ja häneltä pyydetään suostumus henkilötietojen käsittelyyn tätä varten. Tässä yhteydessä viitataan myös tietosuojalausuntoon.

b) Tietojen käsittelyn oikeusperuste

Kun henkilötietoja käsitellään teknisillä evästeillä, oikeusperusteena on GDPR:n artiklan 6 kohta 1f.

Kun henkilötietoja käsitellään evästeillä analyysitarkoituksiin ja käyttäjältä on saatu tarvittava suostumus, oikeusperusteena on GPDR:n artiklan 6 kohta 1a.

c) Tietojen käsittelyn tarkoitus

Teknisten evästeiden käytön tarkoituksena on helpottaa verkkosivustojen käyttöä. Emme voi tarjota joitakin sivustomme toimintoja ilman evästeitä. Nämä toiminnot edellyttävät, että selain tunnistetaan myös sivunvaihdon jälkeen.

Tarvitsemme evästeitä seuraaviin tarkoituksiin:

 1. Kieliasetusten hyväksyminen
 2. Hakusanojen muistaminen
 3. Vierailtujen sivujen muistaminen

Teknisten evästeiden keräämiä tietoja ei käytetä käyttäjien profilointiin.

Näihin tarkoituksiin meillä on myös GDPR:n artiklan 6 kohdassa 1f mainittu oikeutettu etu käsitellä tietoja.


e) Säilytysaika sekä mahdollisuus esittää vastalause ja saada tiedot poistettua

Evästeet tallennetaan käyttäjän tietokoneeseen ja lähetetään sivustoomme. Siksi käyttäjällä on täysi määräysvalta evästeiden käytön suhteen. Voit estää evästeiden lähetyksen tai rajoittaa sitä muuttamalla Internet-selaimen asetuksia. Aiemmin tallennetut evästeet voi milloin tahansa poistaa. Sen voi tehdä myös automaattisesti. Jos sivustomme evästeiden käyttö estetään, kaikkia sivustomme toimintoja ei ehkä voi enää käyttää täydessä laajuudessa.

6. Google Analytics

Tässä verkkosivustossa käytetään Google Analyticsia, joka on Google, Inc:n (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) tarjoama analyysipalvelu. Käyttö kattaa ”Universal Analytics” -toimintatilan. Tämä mahdollistaa tietojen, istuntojen ja vuorovaikutustilanteiden linkittämisen pseudonyymiselle käyttäjätunnukselle ja käyttäjän toimien analysoinnin eri laitteissa.

Google Analytics käyttää käyttäjän tietokoneeseen tallennettuja evästeitä sivuston käytön analysoinnissa. Evästeen keräämät tiedot verkkosivuston käytöstä siirretään yleensä Googlen Yhdysvalloissa sijaitsevaan palvelimeen säilytettäviksi. Jos kuitenkin sivustossa on aktivoitu IP-osoitteen anonymisointi, Google lyhentää ensin IP-osoitteesi Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja Euroopan talousalueeseen kuuluvissa maissa. Täydellinen IP-osoite lähetetään vain poikkeustapauksissa Yhdysvalloissa sijaitsevaan Googlen palvelimeen, jossa se lyhennetään. Selaimen lähettämää IP-osoitetta ei yhdistetä Google Analyticsin suorittaman käsittelyn yhteydessä muihin Googlen tietoihin. Google käyttää näitä tietoja verkkosivuston operaattorin puolesta, kun se arvioi verkkosivuston käyttöä, laatii raportteja verkkosivuston liikenteestä ja tarjoaa muita verkkosivuston ja Internetin käyttöön liittyviä palveluja verkkosivuston operaattorille. Näihin tarkoituksiin kuuluu myös oikeutettu etumme käyttää Google Analyticsiä. Google Analyticsin käytön oikeusperusteena on GDPR:n artiklan 6 kohta 1a. Lähettämämme tiedot, jotka on linkitetty evästeisiin, käyttäjien tunnisteet (esim. käyttäjätunnus) sekä mainostunnukset poistetaan automaattisesti 14 kuukauden kuluttua. Tiedot, joiden säilytysaika on päättynyt, poistetaan automaattisesti kerran kuukaudessa. Lisätietoja käyttöehdoista ja tietosuojasta löytyy täältä: https://www.google.com/analytics/terms/de.html, https://www.google.com/analytics/terms/de.html tai https://policies.google.com/?hl=en.

Voit estää evästeiden tallentamisen selaimesi asetuksilla. Haluamme kuitenkin huomauttaa, että tässä tapauksessa et ehkä voi käyttää kaikkia sivuston toimintoja täysimääräisesti. Voit myös estää Googlea keräämästä evästeen tuottamia, sivuston käyttöön liittyviä tietoja (kuten IP-osoitettasi) sekä estää Googlea käsittelemästä näitä tietoja lataamalla ja asentamalla seuraavan selainlaajennuksen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Opt-out-evästeet estävät tietojen keräämisen, kun jatkossa käyt tässä sivustossa. Jotta Universal Analytics ei voi kerätä tietoja eri laitteista, sinun on estettävä evästeet kaikissa käyttämissäsi järjestelmissä. Voit asettaa opt-out-evästeen napsauttamalla tätä: <a href=”javascript:gaOptout()”><strong>Poista Google Analytics käytöstä</strong></a></p>. Huomaa, että tässä sivustossa käytetään IP-osoitteen anonymisointia, joka tarkoittaa, että Google Analytics on vaihtanut koodin tilalle ”anonymizeIp” varmistaakseen, että IP-osoitteet kerätään nimettömästi (ns. IP-peite).

7. Uutiskirje

7.1 Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Voit tilata ilmaisen uutiskirjeen verkkosivustostamme. Kun rekisteröidyt uutiskirjeen vastaanottajaksi, seuraavat syöttökenttien tiedot lähetetään meille:

 • Etu- ja sukunimi*
 • Yhtiö
 • Sähköpostiosoite *
 • Kiinnostuksen kohteet

Rekisteröinnin yhteydessä kerätään myös seuraavat tiedot:

 1. Rekisteröinnin päivämäärä ja aika
 2. Rekisteröintitiedot

Rekisteröintiprosessin aikana sinulta pyydetään suostumus tietojesi käsittelyyn ja samassa yhteydessä viitataan tähän tietosuojalausuntoon.

Uutiskirjeitä varten suoritetun tietojen käsittelyn yhteydessä ei välitetä mitään tietoja kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään yksinomaan uutiskirjeen lähettämiseen.

7.2 Tietojen käsittelyn oikeusperuste

Käyttäjän rekisteröidyttyä uutiskirjeen vastaanottajaksi ja annettua suostumuksensa, tietojen käsittelyn oikeusperusteena on GDPR:n artiklan 6 kohta 1a.

7.3 Tietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttäjän sähköpostiosoitetta käytetään uutiskirjeen lähettämiseen.

Muiden rekisteröintiprosessin aikana kerättyjen henkilötietojen tarkoituksena on estää palvelujen tai käytetyn sähköpostiosoitteen väärinkäyttö.

7.4 Säilytysaika

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty. Tämän vuoksi käyttäjän sähköpostiosoitetta säilytetään niin kauan kuin uutiskirjeen tilaus on aktiivinen.

7.5 Mahdollisuus esittää vastalause ja saada tiedot poistettua

Käyttäjä voi peruuttaa uutiskirjeen tilauksen milloin tahansa. Jokaisessa uutiskirjeessä on linkki tätä varten.

Näin voidaan myös peruuttaa rekisteröintiprosessin aikana annettu suostumus henkilötietojen säilytykselle.

8. Yhteydenottolomake ja sähköpostiosoite

8.1 Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Verkkosivustossamme on yhteydenottolomake, jonka avulla meihin voidaan olla yhteydessä sähköisesti. Voit myös rekisteröityä myPERI-palveluun, jonka avulla saat käyttöösi vain rekisteröityneille käyttäjille tarjottuja sisältöjä ja palveluja. Jos käyttäjä hyödyntää tätä vaihtoehtoa, syöttökenttien tiedot lähetetään meille ja tallennetaan. Näitä tietoja ovat seuraavat:

* Pakollinen kenttä

 • Kiinnostuksen kohde
 • Titteli
 • Etunimi*
 • Sukunimi*
 • Sähköpostiosoite*
 • Yhtiö
 • Katu
 • Postinumero*
 • Postitoimipaikka
 • Osavaltio
 • Maa*
 • Puhelin
 • Faksi
 • Viestisi*

Viestin lähetyshetkellä tallennetaan myös seuraavat tiedot:

 1. Rekisteröinnin päivämäärä ja aika
 2. Lomaketiedot

Suostumuksesi tietojen käsittelyyn pyydetään lähetysprosessin aikana ja samassa yhteydessä viitataan tähän tietosuojalausuntoon.

Voit myös olla meihin yhteydessä käyttämällä annettua sähköpostiosoitetta. Tällöin käyttäjän sähköpostitse lähettämät henkilötiedot tallennetaan.

Tässä yhteydessä mitään tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään yksinomaan keskustelun käsittelyyn ja myPERI-palvelun tarkoituksiin.

8.2 Tietojen käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyperuste MyPeri-palveluun rekisteröimisen yhteydessä kerättyjen henkilötietojen osalta on GDPR:n artiklan 6 kohta 1 (b) eli käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

Sähköpostin lähettämisen yhteydessä välitettyjen tietojen käsittelyn oikeusperusteena on GDPR:n artiklan 6 kohta 1f. Jos sähköpostiviestin tarkoituksena on sopimuksen solmiminen, käsittelyn oikeusperusteena on GDPR:n artiklan 6 kohta 1b.

8.3 Tietojen käsittelyn tarkoitus

Käytämme syöttökenttien kautta annettuja henkilötietoja yksinomaan yhteyden ottamiseen ja rekisteröidyille käyttäjille varattujen sisältöjen ja palvelujen tarjoamiseen. Jos yhteydenotto tapahtuu sähköpostitse, kyseessä on myös tarpeellinen oikeutettu etu käsitellä tietoja.

Muiden lähetysprosessin aikana käsiteltyjen henkilötietojen tarkoituksena on estää yhteydenottolomakkeen väärinkäyttö ja varmistaa tietojärjestelmien turvallisuus.

Henkilötietojen antamatta jättäminen voi johtaa siihen, ettemme voi käsitellä myPeri rekisteröytymistä, antaa tietoja palveluistamme ja tuotteistamme tai tai solmia sopimusta.

8.4 Säilytysaika

Ylläpidämme rekisterin henkilötietoja ja korjaamme sekä poistamme tarpeettomia ja vanhentuneita tietoja säännöllisesti silloin, kun asiakassuhde tai muu vastaava yhteys meihin on aktiivinen. Kun meidän ja rekisteröydyn välinen suhde muuttuu passiiviseksi, säilytämme henkilötietoja vielä tietyn määräajan. Säilytysajat perustuvat lakisääteisiin velvoitteisiimme (kuten esimerkiksi kirjanpitp- ja rahanpesulainsääntö). Pääsääntönä on, että muut kuin lakisääteisesti säilytettävät henkilötiedot poistetaan rekisteristä viimeistään silloin, kun ne ovat olleet passiivisessa säilytyksessä kolmen vuoden ajan ja asiakas- tai muu suhde meidän ja rekisteröydyn välillä on päättynyt. Lisätietoja henkilötietojen säilytyksestä voi tiedustella kohdan 2 yhteystietoja käyttäen.

9. Tietojen siirtäminen kolmansille osapuolille

Teemme yhteistyötä eri palveluntarjoajien kanssa PERI-verkkosivuston tarjoamiseksi. Ne ovat velvollisia käsittelemään tietoja yksinomaan käsittelijän ominaisuudessa GDPR:n artiklan 26 mukaisesti. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille tapahtuu vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi (GDPR:n artiklan 6 kohta 1a), jos se on tarpeen lakisääteisten velvoitteidemme vuoksi (GDPR:n artiklan 6 kohta 1 c) tai jos se on välttämätöntä oikeutettujen etujemme tai Saksan osakeyhtiölain (AktG) pykälän 15 tarkoittaman osakkuusyhtiön oikeutettujen etujen suojelemiseksi (GDPR:n artiklan 6 kohta 1f). Luettelo konserniyrityksistämme on saatavilla täältä [https://www.peri.com/de/unternehmen/vertriebskontakte-weltweit.html]. Oikeutettu etumme on hallita nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden tietoja yhtenäisellä tavalla koko konsernissa. Huomaa, että osakkuusyhtiömme voivat sijaita EU:n ulkopuolella ja näin ollen myös maassa, joka ei tarjoa EU:n tietosuojavaatimuksien edellyttämää asianmukaista tietosuojaa. Sitoudumme kaikin kohtuullisin keinoin varmistamaan, että käyttäjien henkilötiedot on suojattu asianmukaisesti, kun ne siirretään heidän asuinmaansa ulkopuolelle, ja että suojaus on tässä tietosuojalausunnossa määritettyjen vaatimusten mukainen.

10. Yhteisölaajennusten käyttäminen sosiaalisessa mediassa

10.1 Facebook

PERIn verkkosivustossa käytetään Facebook-verkkopalvelun yhteisölaajennuksia (”laajennukset”). Tätä verkkopalvelua ylläpitää Facebook Inc., Palo Alto, Yhdysvallat (”Facebook”). Laajennukset on merkitty Facebook-logolla.

Jos käytät verkkosivustomme sivua, joka sisältää tällaisia laajennuksia, ne ovat aluksi pois käytöstä. Lisäosat eivät aktivoidu, ennen kuin napsautat Facebookin tarjoamaa painiketta. Aktivoimalla lisäosan muodostat yhteyden Facebookin ja annat suostumuksesi tietojen siirtämiseen sinne. Jos olet kirjautunut Facebookiin, Facebook voi yhdistää käyntisi Facebook-tiliisi. Kun napsautat Facebook-painiketta, asianomaiset tiedot lähetetään selaimestasi suoraan Facebookiin, jossa ne tallennetaan.

Lisätietoja Facebookin suorittaman tiedonkeruun tarkoituksesta ja laajuudesta sekä tietojen jatkokäsittelystä ja käytöstä sekä oikeuksistasi ja tietosuoja-asetuksista löytyy Facebookin tietosuojakäytännöstä [https://www.facebook.com/privacy/explanation].

Jos et halua, että Facebook kerää tietoja sinusta verkkosivustomme kautta, kirjaudu ulos Facebookista, ennen kuin vierailet sivustossamme.

10.2 Google+

PERIn verkkosivustossa käytetään plus.Google.com-verkkopalvelun yhteisölaajennuksia (”laajennukset”). Tätä verkkopalvelua ylläpitää Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat (”Google”). Laajennukset on merkitty Google+-logolla tai jälkiliitteellä ”Google+” tai ”Google plus” tai ”+1”.

Jos käytät verkkosivustomme sivua, joka sisältää tällaisia laajennuksia, ne ovat aluksi pois käytöstä. Laajennukset eivät aktivoidu, ennen kuin napsautat Googlen tarjoamaa painiketta. Painiketta napsauttamalla muodostat yhteyden Google+-palveluun ja annat suostumuksesi tietojen lähettämiselle Googleen. Jos olet kirjautunut Google+-palveluun, Google voi yhdistää käyntisi Google+-tiliisi. Kun napsautat Google-painiketta, asianomaiset tiedot lähetetään selaimestasi suoraan Googleen, jossa ne tallennetaan.

Lisätietoja Googlen suorittaman tiedonkeruun tarkoituksesta ja laajuudesta sekä tietojen jatkokäsittelystä ja käytöstä sekä oikeuksistasi ja tietosuoja-asetuksista löytyy Googlen tietosuojakäytännöstä [https://policies.google.com/privacy?hl=en]

Jos et halua, että Google kerää tietoja sinusta verkkosivustomme kautta, kirjaudu ulos Google+-palvelusta, ennen kuin vierailet sivustossamme.

10.3 Instagram

PERIn verkkosivustossa käytetään Instagram-verkkopalvelun yhteisölaajennuksia (”laajennukset”). Tämän verkkopalvelun omistaa Facebook-konserni Facebook Inc, Palo Alto, Yhdysvallat. Laajennukset on merkitty Instagram-logolla.

Jos käytät verkkosivustomme sivua, joka sisältää tällaisia laajennuksia, ne ovat aluksi pois käytöstä. Laajennukset eivät aktivoidu, ennen kuin napsautat Instagramin tarjoamaa painiketta. Painiketta napsauttamalla muodostat yhteyden Instagram-palveluun ja annat suostumuksesi tietojen siirtämiselle Instagramiin. Jos olet kirjautunut Instagram-palveluun, Instagram voi yhdistää käyntisi Instragram-tiliisi. Kun napsautat Instagram-painiketta, asianomaiset tiedot lähetetään selaimestasi suoraan Instagramiin, jossa ne tallennetaan.

Lisätietoja Instagramin suorittaman tiedonkeruun tarkoituksesta ja laajuudesta sekä tietojen jatkokäsittelystä ja käytöstä sekä oikeuksistasi ja tietosuoja-asetuksista löytyy Instagramin tietosuojakäytännöstä [https://help.instagram.com/155833707900388].

10.4 X

PERIn verkkosivustossa käytetään X-verkkopalvelun yhteisölaajennuksia (”laajennukset”). Tätä verkkopalvelua ylläpitää Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Yhdysvallat (”X”). Laajennukset on merkitty X-logolla tai jälkiliitteellä ”Tweet”.

Jos käytät verkkosivustomme sivua, joka sisältää tällaisia laajennuksia, ne ovat aluksi pois käytöstä. Laajennukset eivät aktivoidu, ennen kuin napsautat X:n tarjoamaa painiketta. Painiketta napsauttamalla muodostat yhteyden X-palveluun ja annat suostumuksesi tietojen lähettämiselle X:n. Jos olet kirjautunut X-palveluun, X voi yhdistää käyntisi X-tiliisi. Kun napsautat X-painiketta, asianomaiset tiedot lähetetään selaimestasi suoraan X:n, jossa ne tallennetaan.

Lisätietoja X:n suorittaman tiedonkeruun tarkoituksesta ja laajuudesta sekä tietojen jatkokäsittelystä ja käytöstä sekä oikeuksistasi ja tietosuoja-asetuksista löytyy X:n tietosuojakäytännöstä [https://twitter.com/en/privacy].

10.5 XING

PERIn verkkosivustossa käytetään Xing-verkkopalvelun yhteisölaajennuksia (”laajennukset”). Tätä verkkopalvelua ylläpitää XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Saksa. Laajennukset on merkitty Xing-logolla.

Jos käytät verkkosivustomme sivua, joka sisältää tällaisia laajennuksia, ne ovat aluksi pois käytöstä. Laajennukset eivät aktivoidu, ennen kuin napsautat Xingin tarjoamaa painiketta. Painiketta napsauttamalla muodostat yhteyden Xing-palveluun ja annat suostumuksesi tietojen lähettämiselle Xingiin. Jos olet kirjautunut Xing-palveluun, Xing voi yhdistää käyntisi Xing-tiliisi. Kun napsautat Xing-painiketta, asianomaiset tiedot lähetetään selaimestasi suoraan Xingiin, jossa ne tallennetaan.

Lisätietoja Xingin suorittaman tiedonkeruun tarkoituksesta ja laajuudesta sekä tietojen jatkokäsittelystä ja käytöstä sekä oikeuksistasi ja tietosuoja-asetuksista löytyy Xingin tietosuojakäytännöstä [https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung].

10.6 YouTube

PERIn verkkosivustossa käytetään YouTube-videoalustaa, jota ylläpitää YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, Yhdysvallat. YouTube on alusta, joka mahdollistaa ääni- ja kuvatiedostojen toiston.

Kun vierailet verkkosivustossamme, siihen integroitu YouTube-soitin muodostaa yhteyden YouTubeen video- tai äänitiedoston teknisen siirron varmistamiseksi. Kun muodostat yhteyden YouTubeen, yhteystietosi siirretään YouTubeen video- tai äänitiedoston toistamiseksi.

Lisätietoja YouTuben suorittaman tiedonkeruun tarkoituksesta ja laajuudesta sekä tietojen jatkokäsittelystä ja käytöstä sekä oikeuksistasi ja tietosuoja-asetuksista löytyy YouTuben tietosuojakäytännöstä [https://policies.google.com/privacy?hl=en].

11. Rekisteröidyn oikeudet

11.1 Oikeus saada tietoa sekä korjata, poistaa, rajoittaa ja siirtää tietoja

Jos oikeudelliset edellytykset täyttyvät, sinulla on oikeus pyytää meiltä tietoja henkilötiedoistasi tai sinuun liittyvästä tietojenkäsittelystä (GDPR:n artikla 15), oikaista ja poistaa henkilötietojasi sekä rajoittaa niitä tai niiden käsittelyä (GDPR:n artiklat 16-18) sekä siirtää henkilötietosi (GDPR:n artikla 20) ja vastustaa henkilötietojesi käsitelyä (GDPR:n artikla 21).

Saat meihin yhteyden lähettämällä viestin sähköpostiosoitteeseen data.protection@peri.com tai kirjeen tietosuojavastaavan postiosoitteeseen: Dr. Sebastian Kraska, Marienplatz 3, 80331 Munich.

11.2 Oikeus peruuttaa suostumus

Sinulla on lisäksi oikeus esittää vastalauseesi rekisterinpitäjän ”oikeutettuun etuun” perustuvalle tietojen käsittelylle GDPR:n artiklan 6 kohdan 1f mukaisesti, jos GDPR:n artiklassa 21 määritetyt vaatimukset täyttyvät.

Sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa tietojen käsittelylle antamasi suostumus. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella aiemmin suoritetun käsittelyn laillisuuteen.

11.3 Automaattiset päätökset yksittäistapauksissa, kuten profiloinnissa

Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai jolla on merkittävä sinua koskeva haittavaikutus. Tätä ei sovelleta, jos päätös

(1) on välttämätön sinun ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten

(2) on rekisterinpitäjää velvoittavien EU:n tai jäsenvaltioiden lakien mukainen ja kyseisissä laeissa on määritetty asianmukaiset menettelyt, joilla oikeutesi ja vapautesi sekä oikeutetut etusi turvataan

(3) on tehty nimenomaisella suostumuksellasi.

Tällainen päätös ei kuitenkaan saa perustua tietoihin, jotka kuuluvat GDPR:n artiklan 9 kohdassa 1 mainittuihin erityisiin henkilötietoryhmiin, ellei päätös ole artiklan 9 kohdan 2a tai 2g mukainen ja ellei ole ryhdytty asianmukaisiin ​toimiin oikeuksiesi ja vapauksiesi sekä oikeutettujen etujesi turvaamiseksi.

Edellä kohdissa (1) ja (3) viitatuissa tapauksissa rekisterinpitäjän on kohtuullisin keinoin turvattava oikeutesi, vapautesi ja oikeutetut etusi; sinulla on vähintäänkin oikeus saada keskustella asiasta rekisterinpitäjän edustajan kanssa, esittää oma kantasi ja riitauttaa päätös.

Jos haluat käyttää näitä oikeuksiasi, lähetä viesti sähköpostiosoitteeseen data.protection@peri.com tai kirje tietosuojavastaavan postiosoitteeseen: Dr. Sebastian Kraska, Marienplatz 3, 80331 Munich.

11.4 Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

GDPR:n artiklan 77 kohdan 1 mukaan sinulla on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos uskot, että henkilötietojasi ei käsitellä lain edellyttämällä tavalla, sekä erityisesti silloin, jos käsittely rikkoo GDPR:n määräyksiä. Meitä valvovan viranomaisen osoite on seuraava:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Osoite:
Ratapihantie 9, 6. krs
00520 Helsinki
Suomi

Yhteystiedot
Puhelin: 02 956 66700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

12. Videovalvonta

Ilmoitus rekisteröityjen oikeuksista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjältä vahvistusta siitä, käsitelläänkö kyseistä rekisteröityä koskevia henkilötietoja; jos näin on, rekisteröidyllä on oikeus tutustua näihin henkilötietoihin ja 4 artiklassa lueteltuihin tietoihin. 15 GDPR.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjältä viipymättä korjaamaan virheellisiä henkilötietoja, jotka koskevat rekisteröityä, ja tarvittaessa täydentämään henkilökohtaisia tietoja (GDPR 16 artikla).

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjältä, että rekisteröidyn henkilötietoja poistetaan viipymättä siltä osin kuin yksi edellä mainituista syistä. 17 GDPR:ää sovelletaan esimerkiksi, jos tietoja ei enää tarvita tavoiteltuihin tarkoituksiin (oikeus tietojen poistamiseen).

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjältä käsittelyn rajoittamista, jos jokin 1 artiklassa luetelluista edellytyksistä on voimassa. 18 GDPR on läsnä esimerkiksi, jos rekisteröity on esittänyt käsittelyyn vastalauseen rekisterinpitäjän suorittaman tarkastelun ajaksi.

Rekisteröidyllä on oikeus esittää vastalause, joka johtuu rekisteröidyn erityistilanteesta johtuvista syistä tietosuojaa koskevien henkilötietojen käsittelystä. Sen jälkeen rekisterinpitäjä ei käsittele henkilötietoja, ellei rekisterinpitäjä voi todistaa pakollisia perusteltuja syitä käsittelyyn, joka on suurempi kuin rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai käsittely on tarkoitettu väittämään, käyttämään tai puolustamaan oikeudellisia vaatimuksia (GDPR: n 21 artikla).

Kaikista muista oikeussuojakeinoista riippumatta hallinnollisissa tai tuomioistuimissa jokaisella rekisteröidyllä on oikeus hakea valvontaviranomaiselle, jos rekisteröidyn mielestä rekisteröidyn henkilötietojen käsittely on ristiriidassa GDPR: n kanssa. 77 GDPR). Rekisteröidyllä on oikeus puolustaa tätä oikeutta valvontaviranomaiselle kotipaikkansa jäsenvaltiossa, sen työpaikalla tai oletetun rikkomisen sijaintipaikalla. Suomessa vastuussa oleva valvontaviranomainen on:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Osoite:
Ratapihantie 9, 6. krs
00520 Helsinki
Suomi

Yhteystiedot
Puhelin: 02 956 66700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

​​​​​​