Tilihakemus

Sopimusehdot

  1. Asiakastilin käyttöoikeus
    Asiakastilin voimaantultua asiakas voi ostaa ja vuokrata tuotteita kaikissa PERI Suomi Ltd Oy:n toimipisteissä. 

2. Osoitteenmuutos
Asiakas ilmoittaa osoitteenmuutoksen mahdollisimman pian PERI Suomi Ltd Oy:lle.

3. Maksuehto
Asiakas sitoutuu maksamaan laskut maksuehdon mukaisesta laskun päiväyksestä lukien. Jos asiakas ei maksa laskua eräpäivänä, asiakas sitoutuu maksamaan viivästyneelle velan määrälle vuotuista viivästyskorkoa 16%. Kuluttajakaupoissa viivästyskorko on korkolain mukainen. Asiakas maksaa myös maksun laiminlyönnistä johtuvat mahdolliset perintäkulut.

4. PERI Suomi Ltd Oy:llä on oikeus tutkia asiakkaan luottokelpoisuus ja merkitä asiakasrekisteriinsä ilman eri ilmoitusta tästä tilihakemuksesta ilmenevät asiakastiedot.

5. PERI Suomi Ltd Oy:llä on oikeus rajoittaa tai perua tilinkäyttöoikeus.

6. Maksuhäiriöistä ja erimielisyyksistä aiheutuvat riidat käsitellään Hyvinkään käräjäoikeudessa tai asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa.

7. Tiliasiakkuus on voimassa toistaiseksi. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa tilisopimuksen milloin tahansa heti päättyväksi. Irtisanomisen tapahduttua asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää tiliä. Tilillä olevat avoimet laskut asiakas maksaa kohdassa kolme mainitulla tavalla.

8. Noudatamme PERI:n yleisiä sopimusehtoja.