Käyttöehdot

sivulle www.peri.fi

Voimassa 11.03.2016 lähtien.

Johdanto

PERI Suomi Ltd Oy (myöhemmin PERI Suomi) pääkonttoriltansa Hyvinkäältä (Hakakalliontie 5, 05460 Hyvinkää) tarjoaa yrittäjille ja kuluttajille (myöhemmin käyttäjät) verkkotunnuksen "www.peri.fi" alla sivuston PERI Suomen kotisivut.

 1. Soveltaminen
  1. Verkkosivuston käyttöehdot täydentävät PERI Suomen liiketoiminnan yleisiä ehtoja, jotka sopimuksen allekirjoituksen jälkeen ovat voimassa. 
    
  2. Nämä käyttöehdot ovat käännös englanninkielisestä versiosta, joka alunperin on saksaksi. Sanavalinnat perustuvat alkuperäiseen versioon. 
    
  3. Nämä käyttöehdot koskevat vain verkkotunnusta www.peri.fi. Erilliset käyttöehdot muille PERI:n sivuille on saatavilla PERI SE:lta. 
    
  4. Erilliset käyttöehdot työkaluille, sovelluksille ja palveluille on saatavilla PERI SE:lta. Jos ristiriitoja syntyy nyt luettavien ja muiden PERI-käyttöehtojen välillä, ovat muut käyttöehdot näiden ehtojen edellä. 
    
  5. Muut liiketoimintasuhteet eivät vaikuta näihin käyttöehtoihin. 
    
  6. Käyttämällä PERI Suomen nettisivuja, käyttäjä suostuu näihin ehtoihin. 
    
 2. Suojalauseke
  Ellei muita sopimuksia nimenomaisesti saavuteta, ovat vain nämä ehdot voimassa PERI Suomen nettisivuja käytettäessä. Muut ehdot, erityisesti käyttäjän yleiset liiketoimintaehdot, eivät ole osana sopimusta vaikka ne olisivat ristiriidassa keskenään. 
   
 3. PERI:n palvelut ja oikeuden myöntäminen PERI Suomen nettisivujen hyödyntämiseen 
  1. PERI Suomi tarjoaa sivuillaan
   - tietoa PERI-tuotteista ja projekteista valokuvien, tuotekuvien, piirustusten, grafiikoiden ja tekstin muodossa  
   -  sovellukset ja työkalut nettipohjaisina haettaviksi tai ladattaviksi 
    
  2. Kaikki kuvat ovat sen hetkisiä tilannekuvia. PERI ei ole velvollinen kuvaamaan sanallisesti kaikkia yksittäisiä osia valokuvissa. 
    
 4. PERI Suomen nettisivujen tarkoitus
  Nettisivujen tarkoitus on antaa käyttäjälleen tietoa. 
   
 5. Käyttöoikeudet PERI Suomen nettisivuille 
  1. PERI Suomen nettisivujen käyttö, sekä nettisivuilla mainitut työkalut ja sovellukset, ovat näiden käyttöehtojen alla, ellei muita käyttöehtoja ole etusijalla. 
    
  2. Nettisivuilla mainittavia työkaluja ja sovelluksia ei tule välittää tai lisensoida käyttäjän toimesta kolmansille osapuolille, tai toimittaa muilla tavoin heidän käyttöönsä. Ellei lain määräykset edellytä, käyttäjä ei saa muuttaa tai kääntää sovellusten ja työkalujen kieltä, eikä poistaa osia niistä. 
    
  3. Nettisivuilta mainittujen sovellusten ja työkalujen osilta pätee tekijänoikeuslait, kansainväliset tekijänoikeussopimukset, sekä muut lait ja sopimukset tekijänoikeuksiin liittyen. Käyttäjä noudattaa edellämainittuja lakeja, erityisesti aakkosnumeerisien koodien poiston, tavaramerkki-tietojen tai kopiointioikeuksien osalta. 
    
  4. Tietoja, brändien nimiä tai sisältöä ei saa kopioida, uudelleenjulkaista, käyttää, täydentää tai muilla tavoin hyväksikäyttää ilman PERI Suomen lupaa.  
    
  5. Sivuston käyttöä ei ole rajoitettu ajan suhteen.
    
 6. Käyttäjän velvollisuudet 
  1. Käyttäessään PERI Suomen nettisivuja, käyttäjä ei saa 
   1. rikkoa hyviä tapoja käyttäytymisellään;
   2. rikkoa tekijanoikeuksia tai muita omistusoikeuksia;
   3. levittää viruksia, tai muita haitallisia ohjelmia, jotka voivat vahingoittaa sovelluksia ja työkaluja 
     
  2. Käyttäjä on velvollinen hankkimaan virustorjuntaohjelman käyttämilleen laitteille. 
    
 7. Takuu
  1. PERI Suomi ei anna mitään takeita tai vakuutuksia. PERI Suomi ei takaa, että sivustolla olevat tiedot ovat oikein. 
    
  2. PERI Suomi ei anna takeita siitä, että nettisivut ovat käytettävissä jatkuvasti, tai ilman teknisiä vikoja. 
    
 8. Hyperlinkit
  PERI Suomen nettisivut sisältävät hyperlinkkejä kolmansien osapuolten nettisivuille. PERI Suomi ei vastaa kolmansien osapuolten nettisivujen sisällöstä, eikä hyväksy sivustoja tai niiden sisältöä omakseen, sillä PERI Suomi ei tarkista linkitettyä tietoa, eikä ole myöskään vastuussa siitä. Käyttäjä käyttää hyperlinkkejä omalla vastuullaan. 
   
 9. Laillinen vastuu ja materiaalivirheet
  Jos työkalut ja sovellukset ovat vapaasti käytettävissä PERI Suomen nettisivuilla, on vastuu PERI Suomelta poistettu liittyen: sovellusten ja työkalujen tietojen oikeellisuuteen, virheisiin, toimintahäiriöihin ja käytettävyyteen - paitsi jos kyseessä on tahallinen väärinkäyttö.
   
 10. Muu vastuu, virukset 
  1. Vastuu PERI-tuotteista perustuu kohtaan 9. Muutoin kaikki vastuu PERI Suomen puolelta on poissuljettu, lukuun ottamatta lain määräämiä seikkoja johtuen tahallisista aikeista, törkeästä huolimattomuudesta, kuolemaan, vammaan tai terveyden menettämiseen johtaneista onnettomuuksista, laadun puutteista, vikojen salailusta tai sopimusvelvoitteen perustavanlaatuisesta rikkomisesta. Korvausvaatimus sopimusvelvoitteen perustavanlaatuisesta rikkomisesta on kuitenkin rajoitettu tyypillisten samanlaisten sopimusten mukaan, paitsi jos kyseessä on tahallinen tai törkeä laiminlyönti.  
    
  2. PERI Suomi pyrkii pitämään nettisivunsa vapaina viruksista, muttei takaa sitä. Ennen tietojen tai ohjelmien latauksia, tulee käyttäjän hankkia asianmukaiset virustorjuntaohjelmat omaksi suojakseen, ja estääkseen levittämästä viruksia PERI Suomen sivustolle.
    
  3. Todistustaakan muutos, joka asettaa käyttäjän epäedullisempaan asemaan, ei liity edellä mainittujen määräysten kohtiin 10.1 ja 10.2.
    
  4. Jos PERI Suomen vastuu on poissuljettu tai rajoitettu, koskee sama myös PERI:n vastuullisia edustajia ja työntekijöitä.  
    
 11. Kehittäminen / Päättyminen 
  1. PERI Suomi ei ole velvollinen kehittämään tai parantamaan nettisivujaan, tai sovelluksissa ja työkaluja olevia tietoja, edelleen.  
    
  2. PERI Suomi pidättää itsellään myös oikeuden lopettaa PERI Suomen nettisivut koska tahansa antamatta syitä. 
    
 12. Tietosuoja
  PERI SE on vastuussa PERI-konsernin tietosuojasta, ehdot luettavissa täällä (englanniksi):
  http://peri.com/en/terms-of-use.html.
   
 13. Käyttöehtojen muuttaminen
  PERI Suomi pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa. Käyttöehtojen muuttamisesta ei ilmoiteta erikseen. 
   
 14. Lainvalintalauseke
  Noudatamme Suomen perustuslakia, soveltuen YK:n yleissopimukseen kansainvälistä kauppaa koskevista sopimuksista (CISG).  
   
 15. Oikeuspaikka
  1. Oikeuspaikkana kaikille sopimussuhteiden erimielisyydille on PERI Suomi Ltd Oy:n pääkonttori: Hakakalliontie 5, 05460 Hyvinkää, Suomi. 
    
  2. PERI Suomi pidättää itsellään oikeudet käyttäjän oikeuspaikan suhteen. 
    
 16. Suorituspaikka
  Suorituspaikkana toimii PERI Suomi Ltd Oy:n pääkonttori: Hakakalliontie 5, 05460 Hyvinkää, Suomi. 
   
 17. Yhteys
  Kysymykset PERI Suomen nettisivujen käyttöoikeuksiin liittyen voi lähettää osoitteeseen: info@peri.fi