DUO toimi erittäin monikäyttöisesti Jyväskylän Holvissa: Tässä toteutuksessa arinapalkin kyljet.

As Oy Jyväskylän Holvi
Jyväskylä, Suomi

Jyväskylään ydinkeskustaan nousee vuonna 2019  kaksi seitsenkerroksista asuintaloa. SRV hyödyntää ahtaalla tontilla tehtävissä, tiukasti aikataulutetuissa runkotöissään parasta muottitekniikkaa.

Jyväskylän keskusta on jokseenkin täyteen rakennettu, mutta joukossa on taloja, joiden elinkaarta ei ole mielekästä jatkaa loputtomiin. Kaksi Yliopistonkadun varren vanhaa ja kunnoltaan enintään välttävää rakennusta on saanut tehdä tilaa muuttovoittoisen kaupungin uudisasuntotuotannolle, jonka rakentamisessa SRV:llä on aktiivinen rooli.

SRV rakentaa parhaillaan kahta seitsenkerroksista asuintaloa, joihin valmistuvien asuntojen kokonaismäärä on 111. Toisessa taloista SRV toimii myös rakennuttajana, toisessa pääurakoitsijana. Molemmissa tapauksissa SRV on valinnut mieleisensä tekniset ratkaisut, myös sopivimman muottitekniikan.

”Päädyimme paikallavalettuun kellarikerrokseen, ja yläpuolisesta rungostakin pilarit, arinalaatat ja maanpaineseinät valoimme paikalla. DUO-muottijärjestelmä on osoittautunut näissä rakenteissa erityisen monikäyttöiseksi”, kertoo työmaan vastaava mestari Juha Piirainen SRV:ltä.

Paikallavaluseinien muottiratkaisuna tässä kohteessa on puolestaan ollut MAXIMO, ja holvit on muotitettu MULTIFLEX:illa. Lisäksi PERI:n toimitukseen sisältyi muottivanereita ja erilaisia muottitarvikkeita.

Ympäristön etu ennen kaikkea

Juha Piirainen kertoo arvostavansa tehokkuutta myös muotituksessa. Tässä tapauksessa viiveettömyyden merkitys eri työvaiheissa korostuu, koska tontilla ei sen ahtauden takia voi varastoida mitään. On siis saatava kukin työvaihe käyntiin sitä mukaa kun tarvikkeet ja materiaalit saapuvat työmaalle.

”Tämä pätee myös jätteen määrään: jätelavoja ei työmaalle mahdu. DUO-järjestelmää käytettäessä jätettä ei juuri synny. Se on arvokasta sekä työmaalogistiikan huolettomuuden näkökulmasta että puhtaasti ekologisista syistä”, Juha Piirainen perustelee.

Jätteen määrän minimointi on SRV:llä kirjattuna myös tärkeäksi strategiseksi tavoitteeksi. Kukin työmaa pyrkii siksi minimoimaan kertyvän rakennusjätteen määrän. Tätä määrää seurataan kaikilla työmailla, joille on aina määritelty tavoitteeksi tietty enimmäiskuutiomäärä.

”Kyllähän tämä on jokaiselle vastuulliselle, ympäristöstä välittävälle rakentajalle henkilökohtaisellakin tasolla tärkeä asia”, Juha Piirainen toteaa.

Viime vuoden helmikuussa käynnistynyt As Oy Jyväskylän Holvi muuttaa Yliopiston kadun vartta nykyaikaisemmaksi. Koska kyseessä on ydinkeskusta-alue, on erityisen tärkeää, että uudet rakennukset istuvat hyvin ympäristöönsä.

”Naapuruston kuuleminen on ollut alusta lähtien keskeinen asia. Kun uutta rakennetaan, se on tehtävä hyvässä hengessä alueella jo asuvien ihmisten ja siellä toimivien yrittäjien kanssa”, Piirainen muistuttaa.

Talojen katutasokerrokseen rakennetaan uusia liiketiloja. Aiemmin samalla tontilla on toiminut muun muassa elokuvateatteri ja kuuluisa ravintola Ruthin Vintti. Purettavista rakennuksista toinen vanha elokuvateatteri on rakennettu 1930-40-lukujen taitteessa ja Ruthin kiinteistö noin 20 vuotta myöhemmin. Rakennukset oli kuitenkin päätyneet siinä määrin huonoon kuntoon, että niiden purkaminen nykyaikaisten asuintalojen tieltä oli ainoa järkevä ratkaisu. Toinen tontilla sijainnut, niin ikään korjauskelvoton rakennus oli valmistunut asuinkäyttöön 1970-luvun alussa.

”Ruthin Vintin alue saa nyt kaksi uutta asuintaloa. Niiden valmistuminen näin keskeiselle paikalle merkitsee muun muassa sitä, että runko on tehtävä kunnolla. Oikean muottivalinnan merkitys on siksi hyvin tärkeä”, Piirainen pohtii.

Teksti: Vesa Tompuri

Pääurakoitsija
SRV Rakennus Oy

 

 

Sijainti
Kategoria
Kerrostalot ja toimistorakennukset

Kuvia projektista

Kuvissa näytetään työmaan senhetkinen työvaihe, joten yksityiskohdat tuennoissa, muottisiteissä yms. saattavat olla vielä keskeneräisiä.

 • DUO toimi erittäin monikäyttöisesti Jyväskylän Holvissa: Tässä toteutuksessa arinapalkin kyljet.
  DUO toimi erittäin monikäyttöisesti Jyväskylän Holvissa: Tässä toteutuksessa arinapalkin kyljet.
 • DUO toimi erittäin monikäyttöisesti Jyväskylän Holvissa: Tässä toteutuksessa arinapalkin kyljet.
  DUO toimi erittäin monikäyttöisesti Jyväskylän Holvissa: Tässä toteutuksessa arinapalkin kyljet.
 • DUO toimi myös pilarimuottina maaliskuun 2018 lumipyryn keskellä.
  DUO toimi myös pilarimuottina maaliskuun 2018 lumipyryn keskellä.
 • DUO:lla valettu, sekä valua odottava pilari.
  DUO:lla valettu, sekä valua odottava pilari.
 • Paikallavaluseinissä oli käytössä MAXIMO-järjestelmä.
  Paikallavaluseinissä oli käytössä MAXIMO-järjestelmä.
 • SB-tukipukit tukemassa MAXIMO-seinämuottia.
  SB-tukipukit tukemassa MAXIMO-seinämuottia.
 • PERI MXH - lämmitettävä seinämuottijärjestelmä
  PERI MXH - lämmitettävä seinämuottijärjestelmä
 • PERI MXH - lämmitettävä seinämuottijärjestelmä
  PERI MXH - lämmitettävä seinämuottijärjestelmä

Projektissa käytetyt tuotteet

DUO toimi erittäin monikäyttöisesti Jyväskylän Holvissa: Tässä toteutuksessa arinapalkin kyljet.
DUO toimi erittäin monikäyttöisesti Jyväskylän Holvissa: Tässä toteutuksessa arinapalkin kyljet.