PERI UP Flex -telineet kohosivat 40 m korkeuteen.

Crusellinsilta
Helsinki, Suomi

Crusellinsilta yhdistää Jätkäsaaren ja Ruoholahden kaupunginosat toisiinsa. 173,5 m pitkällä sillalla on kevyen liikenteen väylät molemmin puolin, kaksi ajokaistaa ja lisäksi keskellä on raitiokiskot molempiin suuntiin. Parhaimmillaan lähes 50 metriin kohoavan sillan rakennustyöt alkoivat syyskuussa 2008 ja silta otettiin käyttöön kesällä 2011.

Projekti lähti käyntiin pohjan ruoppauksella ja rantamuurien rakentamisella. Työt jatkuivat paalutuksilla, työsillan sekä maa- ja välitukien rakentamisella. Maa- ja välitukien betonoinnissa muottiratkaisuna käytettiin PERI TRIO -järjestelmämuottia, joka soveltui normaalien seinämuottien muotitusten ohella hyvin myös massiivisten betonirakenteiden muotiksi.

Sillan kansi, joka valettiin loppukeväästä 2010, tuettiin PERI UP Flex -telinejärjestelmästä kasatuilla tukitorneilla sekä alumiinisilla MULTIPROP-holvituilla. Tuentaa varten veden päälle oli rakennettu työsilta paalutuksineen. PERI:n muottisuunnittelija ja työsillan suunnittelija olivat hyvissä ajoin yhteydessä toisiinsa, jotta työsilta pystyi siirtämään kannen valusta ja tukitorneilta aiheutuvat kuormat aina merenpohjaan asti.

Kannen valun jälkeen alkoi sillan näyttävimmän osuuden, pylonien ja vinoköysien asentaminen. Teräksiset pylonit korotettiin lähes 50 metrin korkeuteen useassa vaiheessa. Korotuksia ja vinoköysien asentamista varten pylonien ympärille rakennettiin työtelineet, joilta tarvittavat työt oli mahdollista suorittaa. Tukevasta ja monipuolisesta PERI UP Flex -järjestelmätelineestä kasattiin kaksi erillistä työtelinettä, yksi kummankin pylonin ympärille.

Pääurakoitsija 
Skanska Infra Oy

Rakennuttaja
Helsingin kaupunki

Sijainti
Kategoria
Sillat ja tunnelit

Kuvia projektista

Kuvissa näytetään työmaan senhetkinen työvaihe, joten yksityiskohdat tuennoissa, muottisiteissä yms. saattavat olla vielä keskeneräisiä.

 • Pylonien ympärille rakennettiin työtelineet PERI UP Flex -telineestä, joilta käsin asennettiin teräslohkot sekä vinoköydet.
  Pylonien ympärille rakennettiin työtelineet PERI UP Flex -telineestä, joilta käsin asennettiin teräslohkot sekä vinoköydet.
 • PERI UP Flex -telineet kohosivat 40 m korkeuteen.
  PERI UP Flex -telineet kohosivat 40 m korkeuteen.
 • Kannen tuenta toteutettiin PERI UP -tukitorneilla.
  Kannen tuenta toteutettiin PERI UP -tukitorneilla.
 • Molempien pilareiden ympärille kasattiin oma työteline.
  Molempien pilareiden ympärille kasattiin oma työteline.
 • Massiiviset perustukset valettiin TRIO-seinämuottijärjestelmää käyttäen.
  Massiiviset perustukset valettiin TRIO-seinämuottijärjestelmää käyttäen.
 • Crusellinsilta valmistui vuonna 2011. Kuva talvelta 2013.
  Crusellinsilta valmistui vuonna 2011. Kuva talvelta 2013.

Projektissa käytetyt tuotteet

PERI UP Flex -telineet kohosivat 40 m korkeuteen.
PERI UP Flex -telineet kohosivat 40 m korkeuteen.