Kauppahallin vanhat pylväät säilyvät ennallaan. Niitä jatketaan alaspäin DUO-pilarimuotilla.

Hakaniemen kauppahallin peruskorjaus
Helsinki, Suomi

Juttu on kirjoitettu helmikuussa 2020.

Hakaniemen hallin vanhat perustukset korjataan täydentämällä vanhaa puupaalutusta uusin suihku- ja teräsputkipaaluin sekä valamalla uudet anturat, pilarit, vesitiiviin pohjalaatan ja holvit vanhojen purettavien tilalle. Jotta vanha halli ei jäisi työmaan aikana sananmukaisesti tyhjän päälle, ylärakenteet tuetaan PERI:n hydraulisesti jännitettävillä PERI UP Flex HD -tuilla, kunnes uudet pilarit on valettu.

Hakaniemen 105-vuotias kauppahalli on ollut remontissa vuoden 2018 tammikuusta lähtien. Hankkeen valmistelu alkoi jo vuonna 2014, kun ilmeni, että vanhat perustukset olivat tulleet elinkaarensa päähän. Aluksi kauppahallin korjaushanke oli kytköksissä toriparkin rakentamiseen. Kun Helsingin kaupunki päätti, ettei toriparkkia ainakaan toistaiseksi rakenneta, oli järkevää käynnistää halliremontti.

Kolme vuotta kestävän urakan toteuttaa kaupungin oma urakointiyksikkö Stara. Hallitoiminnot on työmaan ajaksi siirretty Hakaniemen torin itäreunaan rakennettuun väistötilaan.

”Urakan aikana vahvistamme perustukset ja uusimme talotekniikan. Perustusten – sekä paalutusten että valettavien betonirakenteiden - osuus on sekä erittäin vaativa että epätavallisen suuri”, kertoo Staran vastaava mestari Riku Koponen.

Noin 20 miljoonan urakasta perustusurakan osuus betonirakenteet mukaan lukien on noin puolet. E.M. Pekkinen Oy:n perustusurakka alkoi vappuna 2018, eli neljän kuukauden kuluttua työmaan käynnistymisestä, ja kestää kevääseen 2021.

Hydrauliset tuet väliaikaisina pilareina   

Vanhat betonianturat ja niiden yläpuoliset betonirakenteet ovat yli sadan vuoden ikäisinä vaihdettavassa kunnossa. Hallin ylemmät osat on luonnollisesti silti pidettävä paikallaan. Tähän pulmaan löytyi luova ratkaisu, kun selvisi, että PERI Suomella on tarjota tarkoitukseen sopiva hydraulisesti säädettävä tukijärjestelmä.

”Tämä on ideaalinen käyttökohde PERI UP Flex HD -tuille. Tiedossani ei ole muita järjestelmiä, joilla näin korkeaa tuentaa näin suurilla kuormilla voidaan toteuttaa”, sanoo aluemyyntipäällikkö Jesse Julin PERI Suomelta.

PERI toimitti 70 kappaletta HD-tukia työmaalle marraskuussa 2018. Niitä tarvitaan vielä puolen vuoden ajan, jonka jälkeen perustusurakoitsija E.M. Pekkinen Oy on saanut valetuksi uudet anturat ja pilarit. 

”Tukien asennus on sujunut yllättävän hyvin. On oleellista näin ainutlaatuisen vaativassa kohteessa, että meillä on hyvät yhteistyökumppanit”, kertoo Pekkisen betonityönjohtaja Kari Suomala.

Työmaa on myös logistisesti vaativa. Tämä heijastuu siihen, että tavanomaista nosto- ja siirtokalustoa ei voi käyttää. Tähänkin pulmaan löytyi työmaalle mainio ratkaisu: PERI DUO-monikäyttömuotti, joka kevyenä ja helposti liikuteltavana helpottaa työmaan kaikkia paikallavalutöitä.

Kolmas haaste on pohjaveden korkeusaseman hallinta. Tätä varten työmaakaivannon ympärille on valmistumassa helmikuun loppuun mennessä vesitiivis teräsponttiseinä.

”Pohjavettä ei saa työalueen ulkopuolella alentaa. Isoin haaste liittyy kuitenkin pohjavahvistuksiin ja perustuksiin. Niihinkin meillä on toimivat suunnitelmat, joista oleellisen osan muodostavat tarkoitusta varten asiantuntevasti suunnitellut ratkaisut DUO-järjestelmällä”, Suomala kertoo.

Teksti: Vesa Tompuri

Pääurakoitsija
Stara

Maanrakennusurakoitsija
E.M. Pekkinen Oy

Sijainti
Kategoria
Kulttuurirakennukset

Kuvia projektista

Kuvissa näytetään työmaan senhetkinen työvaihe, joten yksityiskohdat tuennoissa, muottisiteissä yms. saattavat olla vielä keskeneräisiä.

 • Kauppahallin vanhat pylväät säilyvät ennallaan. Niitä jatketaan alaspäin DUO-pilarimuotilla.
  Kauppahallin vanhat pylväät säilyvät ennallaan. Niitä jatketaan alaspäin DUO-pilarimuotilla.
 • Hakaniemen hallin peruskorjauksen yhteydessä uusitaan muun muassa talotekniikka ja tiloja myymälässä ja varastoissa. Kauppahallin yleisilme pyritään säilyttämään kuitenkin samana.
  Hakaniemen hallin peruskorjauksen yhteydessä uusitaan muun muassa talotekniikka ja tiloja myymälässä ja varastoissa. Kauppahallin yleisilme pyritään säilyttämään kuitenkin samana.
 • HD-tuen hydrauliyksikkö mahdollistaa niin hallitun korkeudensäädön kuormitettuna, kuin myös esikuormituksen.
  HD-tuen hydrauliyksikkö mahdollistaa niin hallitun korkeudensäädön kuormitettuna, kuin myös esikuormituksen.
 • PERI UP Flex -osista koostuvan HD-tuen keskitetty kantavuus on jopa 200 kN.
  PERI UP Flex -osista koostuvan HD-tuen keskitetty kantavuus on jopa 200 kN.
 • PERI UP HD-tuki sopii tuentoihin, joissa kuormat ovat todella suuria - erityisesti valmiisiin rakennuksiin, kuten Hakaniemen kauppahalli.
  PERI UP HD-tuki sopii tuentoihin, joissa kuormat ovat todella suuria - erityisesti valmiisiin rakennuksiin, kuten Hakaniemen kauppahalli.
 • Kauppahallin vanhoja pilareita jatketaan myöhemmin käsin siirreltävällä PERI DUO-monikäyttömuotilla, joka sopii loistavasti tiloihin, jossa ei ole tilaa nostureille.
  Kauppahallin vanhoja pilareita jatketaan myöhemmin käsin siirreltävällä PERI DUO-monikäyttömuotilla, joka sopii loistavasti tiloihin, jossa ei ole tilaa nostureille.
 • Alatukea voidaan laskea lukituslaitteen avulla maksimissaan 10 mm, mikä estää kuormien hallitsemattoman jakautumisen.
  Alatukea voidaan laskea lukituslaitteen avulla maksimissaan 10 mm, mikä estää kuormien hallitsemattoman jakautumisen.
 • Kari Suomala, E.M.Pekkinen Oy ja Jesse Julin, PERI Suomi Ltd Oy
  Kari Suomala, E.M.Pekkinen Oy ja Jesse Julin, PERI Suomi Ltd Oy
E.M.Pekkinen Oy
E.M.Pekkinen Oy
Kari Suomala, betonityönjohtaja
E.M. Pekkinen Oy
On oleellista näin ainutlaatuisen vaativassa kohteessa, että meillä on hyvät yhteistyökumppanit!

Projektissa käytetyt tuotteet

Kauppahallin vanhat pylväät säilyvät ennallaan. Niitä jatketaan alaspäin DUO-pilarimuotilla.
Kauppahallin vanhat pylväät säilyvät ennallaan. Niitä jatketaan alaspäin DUO-pilarimuotilla.