You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Antinkankaan monitoimitalo

Projektitiedot

Yhteystiedot: Raahe, Suomi

Talvibetonointi yksinkertaisimmillaan ei ole temppu eikä mikään. Tilanne on aivan toinen, jos valettavana on yli viisi metriä korkea seinä ja keli välillä reilustikin pakkasen puolella. Raahen Antinkankaan koulukeskustyömaalla tällainenkin valu hoitui.

Raaheen on rakenteilla koulukeskus-monitoimitalo, jonka runkotyöt oli aikataulutettava syksyyn ja talveen. Runko todettiin jo suunnitteluvaiheessa järkeväksi toteuttaa pääosin paikallavalurakenteisena, muun muassa rakenteiden massiivisuuden ja talon tavanomaisesta poikkeavien muotojen takia. Tiedossa oli, että nykyisillä muottijärjestelmillä tällainenkin vaativa talvibetonointikohde on mahdollista toteuttaa vuodenajasta riippumatta.

Ainoat poikkeukset ontelolaatastosta olivat liikuntasalin katon HTT-laattarakenteiset pääkannattajat sekä porrashuoneiden ja väestönsuojan välipohjat. Esijännitetyt TT-laatat liitettiin paikallavalu- ja elementtiseiniin tavalliseen tapaan seinien tartuntaraudoitteiden avulla.

Seinien valumuoteiksi valittiin PERI:n lämmitettävät MXH-järjestelmämuotit. Sovitun työnjaon mukaisesti muottitoimittaja teki valupainelaskelmat ja toimitti ne hankkeesta vastaavalle rakennesuunnittelijalle.

”Yhteistyö muottitoimittajan kanssa oli tässäkin hankkeessa oleellinen asia. Sallitun valupaineen lisäksi PERI antoi mietittyjä ehdotuksia paikallavalu- ja elementtirakenteiden liitoksiin”, kertoo rakennesuunnittelua hankkeessa vetävä Jukka Hautajärvi oululaisesta Arkins Suunnittelu Oy:stä.

Elokuussa 2016 käynnistynyt työmaa valmistuu kesään 2018 mennessä, joten aikaa ripeästi edenneiden runkotöiden jälkeen jää runsaasti taloteknisille ja muille sisätöille.

Työmaa onnistui vaativissa valuissa

Laadukkaiden suunnitelmien ja siinä yhteydessä tarkasti mietittyjen valuteknisten ratkaisujen perusteella oli turvallista aloittaa runkotyöt talven kynnyksellä. Pääurakoitsija Hartela Pohjois-Suomi Oy:n urakka-ajasta ensimmäiset kuukaudet kuluivat suhteellisten työläiden pohjarakennustöiden merkeissä. Runkotyöt päästiin silti aloittamaan jo syyskuun puolivälissä. Oli tiedossa, että ne jatkuvat talven yli, joten työmaa varautui hyvissä ajoin siihen, että valujen aikana tarvittaisiin myös toimivaa lämmitettävää muottijärjestelmää.

”Lämmitettävyyden takia päädyimme PERI:n MXH-järjestelmään. Valinta osui oikeaan, sillä korkeatkin seinävalut onnistuivat mainiosti silloinkin, kun pakkanen laski –15 °C:een”, kertoo työmaan vastaava mestari Kari Väisänen.

Väisänen kiittelee koko työmaan puolesta muottitoimittajan tarjoamasta avusta, jonka ansiosta lämmitys saatiin toimivaksi myös ääriolosuhteissa.

”Järjestelmän omat vakiolämmöt riittivät pitkälle ja kun tuli oikein kylmää, PERI:llä oli ratkaisu siihenkin”, Väisänen sanoo.

Seinävalut Antinkankaalla olivat vaativia myös suuren valukorkeuden näkökulmasta. Suurimmillaan yli viiden metrin valupaine oli seurausta siitä, että paikallavaluseinät aloitettiin yhtenäisinä suoraan anturan päältä.

”Rakennesuunnitelmien mukaan betoniseinän tuli jatkua perusmuurista yhtenäisenä ilman vaakasaumoja.    Tällä ratkaisulla me täytimme suunnitelmien vaatimukset”, kertoo Hartela Pohjois-Suomen betonityönjohtaja Tero Mähönen.

 

Teksti: Vesa Tompuri

Vaatimukset

  • Riittävän korkea, lämmitettävä muottijärjestelmä syksyn ja talven valuihin
  • Tekninen tuki

Asiakas

Pääurakoitsija
Hartela Pohjois-Suomi Oy

PERI-ratkaisu

Talvikaudella 2016 - 2017 toista vuotta markkinoilla ollut lämmitettävä MXH-järjestelmämuotti oli ratkaisu kylmän sään valuihin - myös korkeutensa puolesta. Tällä järjestelmällä saatiin valettua jopa 5,2 m korkeat seinät.

Projektissa käytetyt PERI-järjestelmät