You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Tekniset palvelut

Yleistä

Muotti- ja telineratkaisut samasta paikasta

PERI:n suunnittelijat suunnittelevat ja laskevat teknisesti ja kustannuksellisesti tehokkaat muotti- ja telineratkaisut usein jo projektin ennakkotarjousvaiheessa. Selkeät ja yksityiskohtaiset PERI-suunnitelmat ja -osalistat helpottavat laskelmia ja valmisteluja. Tekniset prosessit sisältävät myös projektikohtaiset staattiset laskelmat, sekä tarvittaessa lujuuslaskelmat.

Paras ratkaisu
Projektikohtaiset muotti- ja telinesuunnitelmat piirustuksilla ja osalistoilla

Henkilökohtainen tuki
Jatkuva tekninen tuki projektille PERI:n ammattitaitoisesta suunnittelutiimistä

Luotettavuus
Luotettavat staattiset  laskelmat


3D-suunnittelu

Konkreettiset ja ymmärrettävät mallinnokset monimutkaisiin ja haastaviin kohteisiin

Fotorealistiset tai liikkuvat kuvat ja kolmiulotteinen visualisointi tekevät monimutkaisista kohteista helpommin ymmärrettäviä, ja projektin prosesseista läpinäkyviä. Erilaisten rakennussimulaatioiden tai -mallien avulla, PERI:n suunnittelijat yhdistävät suunnitteluratkaisunsa projektin aikatauluun. Tämä mahdollistaa hyvin kohdennetun suunnittelun työmaalle.

Läpinäkyvyys
Teknisen ratkaisun konkreettisen visualisoinnin kautta

Rakennusprosessien kehittäminen
Animoidut simulaatiot ennen projektin aloittamista

Tehokkuus
Työn valmistelun ja suunnittelun kautta

Järkevät prosessit
Ratkaisut PERI CAD:ia käyttäen


Suunnittelu

Henkilökohtainen tuki

  • projektikohtainen suunnittelu sekä laskelmat jokaiseen projektiin
  • toteutussuunnittelu ja lujuuslaskelmat tuennoille ja telineille 
  • staattiset laskelmat muoteille ja telineille asiaankuuluvat standardit huomioon ottaen
  • järkevien kalustovaatimusten määrittely projektin syklin mukaan

Muotin kasaus

Asiakaskohtainen esikasaus yksittäisistä osista käyttövalmiiksi 3D-elementeiksi

PERI valmistaa määrämittaan leikattuja vanerilevyjä kaikenlaisiin muotteihin - yksinkertaisista malleista kerran käytettäviin 3D-muottiyksiköihin. Kaikki räätälöidyt elementit on valmistettu laadukkaasti, tarvittaessa moniin käyttökertoihin soveltuen.

Täydellisesti asennettu
Sovitettu vastaamaan osien tai rakenteiden muotoja

Korkea laatu
Paras mahdollinen laatu kokeneen henkilökunnan sekä suunnitelmien ansiosta

Pitävä aikataulu
Ajoissa sovitut toimitukset pitävät aikataulullisesti sekä kasauksen, että työmaalle toimituksen osilta

Harri Pekkarinen ja Janne Oinas
Harri Pekkarinen, Nokkamies ja Janne Oinas, Toimitusjohtaja
Betonirakenne Oinas Oy

”PERI Suomen erityisvahvuus on suunnitteluosaaminen. Itsekin hallitsemme muottisuunnittelun perusasiat, mutta aina on hankalia paikkoja, eikä vähiten tällä työmaalla. Pilasterien ja rakennemittoja muuttavien vahvistusten kohdalla tarvitaan erikoisratkaisuja. Kun tällaisista kysyy PERI:n asiantuntijoilta, vähintään 99-prosenttisella todennäköisyydellä tulee vastaus heti."

Projektiraportti
Matias Hämäläinen, betonitöiden työnjohtaja ja Anna Salomaa, työmaainsinööri
YIT Rakennus Oy

”Meillä on hallussa muottisuunnittelun perusasiat. Tässä rakennuksessa kuitenkin riittää hankalia kulmia ja epäsäännöllisiä muotoja, jotka on parasta jättää muottiasiantuntijoiden ratkaistavaksi. Ratkaisut ovat löytyneet PERI:ltä viipymättä.”  

Projektiraportti
Janne Salmenoja
Työmaapäällikkö

”PERI toimi yhteistyökumppanina projektin eri vaiheissa, ja etenkin suunnittelun osuus oli tässä kohteessa suuremmassa roolissa kuin aikaisemmin. PERI:n suunnittelun luomat tarkat suunnitelmat mahdollistivat projektin haastavimpienkin vaiheiden läpiviennin mallikkaasti.”

Projektiraportti