You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Projektinhallinta

Projektinhallinta PERI Suomessa

teksti: Vesa Tompuri

Projektinhallinta auttaa ja luo lisäarvoa

Muottien ja telineiden toimittaminen asiakkaan työmaalle on paljon muutakin kuin kohdallaan olevaa hintaa. On tunnettava omat tuotteet ja ymmärrettävä syvällisesti asiakkaan tarve myös teknisestä näkökulmasta. PERI Suomessa projektinhallinnan ammattilaisille tämä on selvä periaate. Silloin kun asiakkaan työmaalla tarvitaan erityisen runsaasti osaamista ja teknistä taustatyötä, yksittäisestä toimituksesta tulee projekti. PERI Suomen projektinhallintayksikkö on toiminut kahden vuoden ajan ja ollut sinä aikana suureksi avuksi sekä asiakkaille että oman organisaation muille ammattilaisille. 

Teknisen myynnin täysiverinen ammattilainen hakee asiakkaalleen teknisiä ratkaisuja. Kun lähtötilanne on kartoitettu riittävän hyvin, asiakkaalle ehdotettu ratkaisu täyttää tämän tarpeen ja on hinnallisesti yleensä kohdallaan. Muottien ja telineiden vuokrauksessa tarjous voidaan kuitenkin harvoin antaa heti, vaan on ensin selvitettävä optimoitu kalusto ja sen saatavuus. Jotta myynnin ammattilainen voi keskittyä varsinaiseen myyntityöhön, on hyvä, että hän voi tarvittaessa delegoida tekniset taustaselvitykset oman organisaation teknisille ammattilaisille.

”Myyntiorganisaatio määrittelee, missä asiakkaan hankkeissa käytetään projektinhallintaa. Mitä isompi ja monimutkaisempi hanke on, sitä perustellumpaa on tehdä työnjako niin, että myyjät voivat keskittyä myyntityöhön. Me sen sijaan hoidamme kokonaisvaltaisesti työmaan juoksevat asiat sekä huolehdimme toimitusten oikea-aikaisuudesta ja sisällöstä , sekä siitä että yhdessä asiakkaan kanssa valitsemme tilanteeseen parhaiten sopivan ratkaisun”, sanoo projektipäällikkö Harri Vuorinen PERI Suomen projektinhallintaosastolta.

PERI Suomen 6-henkisessä projektinhallintayksikössä asiantuntijat toimivat työpareina myyjien kanssa. Yhden työparin muodostavat projekti-insinööri Mika Piironen ja aluemyyntipäällikkö Esa Romppanen, jotka osaltaan vastaavat PERI Suomen projekteista Itä- ja Keski-Suomessa.

”Yleensä menemme paikan päälle, kun kauppa on ”klousaamista” vaille valmis. Korona-aikana olemme toki tottuneet Teams-kokouksiin ja muuhun etätoimintaan. Kokemuksen merkitys tässä nykytilanteessa korostuu, vaikkakaan kohtaamisia kasvokkain ei voi koskaan täysin korvata etäneuvotteluilla”, Esa Romppanen pohtii.

Moninaiset tehtävät

Esa Romppanen korostaa tiiviin yhteistyön merkitystä myös tiimin sisällä. Vaikka perusjako hänen mukaansa onkin se, että hän hoitaa puhumisen ja Mika tekniikan, yhteistyö ulottuu kaikkiin asiakasprojektin osa-alueisiin. Vaativissa projekteissa kokonaisuus muodostuu monesta eri osa-alueesta. Tarvitaan laadukkaat suunnitelmat sekä oikea-aikaiset ja sisällöltään oikeat toimitukset, jotka tulee sovittaa yhteen asiakkaan muiden kyseistä työmaata koskevien tarpeiden kanssa.

”Tähän kaikkeen tarvitaan ammattitaitoista projektinhallitsijaa”, Mika Piironen toteaa.

Mika Piirosen ominta aluetta on asiakkaille suunnattavan teknisen neuvonnan lisäksi muotti- ja tuentasuunnittelun ohjaus. Tässä mielessä PERI Suomen projektinhallintayksikön työ muistuttaa projektinjohtourakan johtamista – sillä erotuksella, että projektinhallintatyö kohdistuu yksinomaan PERI Suomen omiin tuotteisiin, siis telineisiin ja muotteihin.

Kun myyntitilanteessa on löydetty yhdessä neuvotellen paras asiakkaalle tarjottava ratkaisu, mikä johtaa kauppoihin, myyntivastaava delegoi toimituksista sopimisen projektinhallintayksikölle. Tässä vaiheessa projektinhallinta laajenee kalustosta vastaamiseen ja sen tarkasteluun, milloin ja millaista sekä kuinka paljon kalustoa tarvitaan. Tarvittavan kaluston toimittaminen puolestaan kuuluu logistiikkayksikölle, joka hoitaa asian projektinhallintayksikön toimeksiannosta.

”Projektinhallinta on siis projekti- ja tilaustenkäsittelykumppani sisäisille ja ulkoisille asiakkaillemme. Asiantuntemuksellamme mahdollistamme projektien tehokkaan ja kannattavan läpiviemisen. Vastaamme myös siitä, että projektin erityisvaatimukset ovat muottikalustolla toteutettavissa”, Harri Vuorinen kiteyttää.


Mitä on projektinhallinta?

Tehostamme hankkeen läpivientiä

 • Autamme valitsemaan hankkeeseen sopivan kaluston 
 • Opastamme kaluston oikeanlaisessa ja turvallisessa käytössä
 • Tuellamme hallinnoit kalustoa optimaalisesti projektissasi

Katso yhteystietomme TÄÄLTÄ


myPERI

myPERI tarjoaa työmaan tietoja kattavasti 24 tuntia, 7 päivää viikossa!

Laaja määrä raportteja, toimitus- ja palautuspaperit, sekä laskut ovat ladattavissa myPERI:stä työmaakohtaisesti muutamalla klikkauksella. Voit tulostaa palautettavan kaluston listat työmaallesi, ladata kaikki esitteet ja asennusohjeet koneellesi tai tarkkailla työmaan laskutushistoriaa raporttien avulla.

myPERI:stä saat muun muassa:

 • Työmaan seuranta -raportin
 • Kalustolistat kuvilla
 • Raportit Excel- ja PDF-muodossa
 • Kopiot laskuista, toimitusmääräyksistä ja palautusilmoituksista
 • Esitteet, asennus- ja käyttöohjeet PERI-tuotteista ja järjestelmistä
 • Tuotetiedot kaikista PERI-tuotteista (tuotenumero, paino, kuva - haettavissa nimellä tai tuotenumerolla)
 • Tuotevideoita

Lue lisää TÄÄLTÄ

Yhteystietomme
 

Projektipäällikkö

Harri Vuorinen
puh 010 8370 714
gsm 050 401 5511

etunimi.sukunimi@peri.fi


Projekti-insinööri

Juha Kuokkanen
puh 010 8370 707
gsm 050 4661 169

etunimi.sukunimi@peri.fi

Etelä-Suomi


Suunnitteluinsinööri

Risto Klaassen
puh 010 8370 749
gsm 050 410 2958

etunimi.sukunimi@peri.fi

Eestiläiset rakennusliikkeet


Projekti-insinööri

Tomi Uutinen
puh 010 8370 731
gsm 040 514 7231

etunimi.sukunimi@peri.fi

Länsi-Suomi


Projekti-insinööri

Mika Piironen
puh 010 8370 794
gsm 050 568 1134

etunimi.sukunimi@peri.fi

Itä-Suomi


Tuotepäällikkö

Olli Piipponen
puh 010 8370 729
gsm 040 7260 729

etunimi.sukunimi@peri.fi

Pohjois-Suomi


Asiantuntija | Myynnin ohjelmistot

Markku Kolehmainen
puh 010 8370 797
gsm 0400 858 727

etunimi.sukunimi@peri.fi

 • myPERI-tuki