You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Metropolian Myllypuron kampus

Projektitiedot

Yhteystiedot: Helsinki, Suomi

Pääkaupunkiseudun kuntien omistama Metropolia-ammattikorkeakoulu keskittää vuoden 2019 elokuussa opetuksensa neljään toimipisteeseen. Niistä yksi sijaitsee Helsingin Myllypurossa metroradan välittömässä läheisyydessä. Vaativat valutyöt ahtaalla tontilla alkoivat kuluvan vuoden 2017 tammikuussa ja jatkuvat vuoden 2018 puolelle.

Metrojuna viilettää ohi, ja lähellä humisee Kehä I:n autoliikenne. Toukokuun takatalven yllättämä Metropolian työmaa etenee omaa vakaata tahtiaan. Vielä tammikuussa tontilla oli neljää rakennuslohkoa varten louhittu monttu, ja nyt runkotyöt ovat jo pitkällä. Paikallavaluista vastaa YIT Rakennus Oy:n Infrapalvelut-yksikkö, jolla on mittava kokemus järeistä betonitöistä.

_ Me toteutamme oman valu-urakkamme YIT Rakennuksen projektinjohtourakan sisällä. Yleensä toimimme infrahankkeissa, mistä tämä talohanke on poikkeus, kertoo betonitöiden työnjohtaja Matias Hämäläinen YIT Rakennuksen Infrapalveluista.

Hämäläinen pitää tätä jaottelua onnistuneena, samoin sitä, että työmaa saa muottitoimittajalta täsmälliset muottisuunnitelmat.

_ Itsekin hanskaamme muottisuunnittelun perusasiat. Tässä rakennuksessa kuitenkin riittää hankalia kulmia ja epäsäännöllisiä muotoja, jotka on parasta jättää muottiasiantuntijoiden ratkaistavaksi. Ja ratkaisut ovat myös löytyneet viipymättä, Hämäläinen sanoo.

Räätälöidyt ratkaisut yhdessä

Kuten muissakin hankkeissaan, PERI Suomen asiantuntijat suunnittelivat myös Metropolian kampuksen työmaalle optimiratkaisun kohteen ja asiakkaan ehdoilla.

_ Lähdimme asiakkaan kokonaisedusta eli siitä, että kuhunkin rakenteeseen löytyy sopivin tuote, joka on käytössä vain sen ajan kuin asiakas tarvitsee. Pääosa rakenteista hoituu tällä työmaalla MAXIMO-järjestelmämuoteilla, joskin perustusvaluissa käytettiin DOMINO:a, kertoo PERI Suomen projektipäällikkö Antti Repo.

DOMINO-järjestelmämuotin etuna on keveys, mikä oli tarpeen etenkin työmaan alkuvaiheessa, jolloin nostureita ei vielä ollut käytettävissä. Perustustyöt etenivät vauhdilla, mihin käsipelillä siirreltävillä DOMINO-muoteilla oli iso vaikutus.

Ylärakenteiden valut on puolestaan muotitettu MAXIMO-järjestelmämuotilla, jonka ansiosta säästyy aikaa ja euroja.

_ Kyse on siitä, ettei työmuotin toisella puolella tarvita telineitä. Tämän seurauksena säästämme myös materiaalikuluissa –turvallisuudesta tinkimättä, Matias Hämäläinen perustelee.

Myllypuron kampusrakennusten kallionvaraiset perustukset ja metron länsipuolen tukimuuri on varustettava polymeeripohjaisella tärinäeristysmatolla, joka vaimentaa metroliikenteen tärinät. Maton asennus on hieman hidastanut kokonaisuuden etenemistä.

_ Viive on onneksi ollut pieni, ja sekin on kompensoitunut sillä, että muottityöt ovat sujuneet todella hyvin, Matias Hämäläinen sanoo.

PERI Suomen Tomi Uutinen tähdentää sitä, miten vaivatonta työskentely on silloin, kun yhteistyötä tehdään todellisten ammattilaisten kanssa.

_ Tällaisessa aikataulultaan tiukassa kohteessa asia korostuu. Perusasioita ei tarvitse selittää juurta jaksain, vaan voidaan yhdessä keskittyä kohteen erityispiirteisiin ja hakea ratkaisu niihin, Uutinen pohtii.  

Vaativaa mitoitusta

Metropolian Myllypuron työmaalla suurimmat kertavalukorkeudet ovat noin yhdeksän metriä. Se ei ole vielä lähelläkään MAXIMO-muottijärjestelmän ylärajaa; jopa 14-metrisiä valuja on toteutettu. Kuormitukset ovat kuitenkin sitä luokkaa, että jäykisteiden paikat ja muut mitoitukselliset yksityiskohdat on oltava muottisuunnittelusta vastaavalla hallinnassa.

_ Tarkkoja laskelmia tarvitaan, siitähän meillä on kertynyt kokemusta. Tässä kohteessa oli asiakkaan edun mukaista ottaa käyttöön myös kiipeävät CB 240 -työtasojärjestelmät, joiden suunnittelu niin ikään vaatii kokemusta. Esimerkiksi tuulikuormat on laskettava tarkasti. Hyvänä apuvälineenä meillä on 3D-mallinnus, jonka soveltajina muottisuunnittelussa olimme yksi ensimmäisistä Suomessa, Antti Repo kertoo.

Muottisuunnittelu on Myllypuron kampuksen projektissa oma itsenäinen osa-alueensa, jonka yksityiskohtia muottitoimittaja ja työmaa käyvät yhdessä läpi. Lähtötiedot tulevat arkkitehdilta ja rakennesuunnittelijalta, jotka eivät kuitenkaan ota yksityiskohtaista kantaa muottikysymyksiin.

Tässä kohteessa muottisuunnittelussa on otettava huomioon myös se, että melkein kaikissa kohdin paikallavalurakenteilla on liitoskohtia betoni-ja teräelementteihin.

Teksti: Vesa Tompuri

Vaatimukset

  • Täsmälliset muottisuunnitelmat
  • Nopeat ja tehokkaat järjestelmät projektin eri vaiheisiin

Asiakas

Pääurakoitsija:
YIT Rakennus Oy

Paikallavalu-urakat:
YIT Rakennus Oy - Infrapalvelut

Matias Hämäläinen, betonitöiden työnjohtaja ja Anna Salomaa, työmaainsinööri
YIT Rakennus Oy

”Meillä on hallussa muottisuunnittelun perusasiat. Tässä rakennuksessa kuitenkin riittää hankalia kulmia ja epäsäännöllisiä muotoja, jotka on parasta jättää muottiasiantuntijoiden ratkaistavaksi. Ratkaisut ovat löytyneet PERI:ltä viipymättä.”  

PERI-ratkaisu

Sopivimmat järjestelmät kuhunkin vaiheeseen etsittiin yhteistyössä asiakkaan kanssa. MAXIMO oli lyönyt itsensä läpi asiakkaan silmissä jo aiemmissa projekteissa, joten se oli perusteltu valinta myös tähän kohteeseen. Täsmällinen logistiikka ja tarkat toimitukset saatiin hoidettua hyvällä ennakoinnilla ja kommunikoinnilla.