You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PSOAS UNO

Projektitiedot

Yhteystiedot: Oulu, Suomi

Oulun Välkkylässä on käynnissä tornitalotyömaa, jossa on käytössä PERI:n parisen vuotta sitten Suomen markkinoille tuoma uudenlainen holvituentajärjestelmä. Tämän GRIDFLEX-järjestelmän etuna on paitsi tehokkuus myös se, että elementit on asennettavissa alhaalta käsin, mikä parantaa oleellisesti työturvallisuutta.

Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö PSOAS rakennuttaa parhaillaan Oulun Välkkylään 16-kerroksista asuintaloa, joka valmistuu keväällä 2024. Kohdetta rakentaa yhteistoiminnallisena KVR-urakkana Rakennusliike Lapti. Urakkamuodon mukaisesti Lapti vastaa sekä työmaan töistä että ohjaa kaikkea suunnittelua, kuitenkin niin, että kunkin osa-alueen asiantuntijat ovat mukana miettimässä omaan erikoisalaansa liittyviä ratkaisuja.

PERI Suomen palvelujen oleellinen osa on muottisuunnitelmien teko. Myös tässä kohteessa työmaa tilasi muottijärjestelmän suunnitelmat, joihin sisältyivät myös mitoituslaskelmat.

”Saimme asiakkaalta lähtötiedot ja otimme muottisuunnitelmissa huomioon myös läpiviennit. Näin saimme kerralla tarkat suunnitelmat ja niiden avulla täsmälliset muottijärjestelmän toimitustiedot, joita ei tarvinnut matkan varrella muuttaa”, kertoo PERI Suomen aluemyyntipäällikkö Jaakko Kullas.

Kullas kertoo uuden holvimuottijärjestelmän tulleen tutuksi monille pohjoissuomalaisille asiakkaille sen jälkeen, kun PERI esitteli järjestelmää tiloissaan Haukiputaalla, ja konkreettisesti näytti asentamisen ja purkamisen yksityiskohdat. GRIDFLEX-järjestelmän turvallisuusaspektit korostuvat käynnissä olevalla tornityömaalla, jolle KVR-urakoitsija Lapti on asettanut konkreettisen tavoitteen: olla Suomen siistein työmaa.

 

Siisteys on turvallisuutta    

Laptin runkotyönjohtaja Juha Virrankari pitää itsestään selvänä, että korkea tornitalo kannattaa toteuttaa paikallavalurakenteisena, koska paikallavaletut kerrokset ovat kosteudenhallinnallisesti paljon helpompia. Kun lähtökohtana on paikallavalettu rakenne, keskeinen kysymys on oikean muottitekniikan valinta. Siinä painaa tehokkuus, mutta vähintään yhtä tärkeänä seikkana turvallisuus.

”Tällä työmaalla lisäksi siisteys on erityisen huomion kohteena. Tavoitteenamme on olla ei enempää eikä vähempää kuin Suomen siistein työmaa. Se ei ole itsetarkoitus, vaan palvelee keskeisellä tavalla myös työturvallisuutta. On paljon turvallisempaa hoitaa muottien asennus alakautta”, Virrankari perustelee.

GRIDFLEX asennetaan asennussauvojen avulla, eikä tällöin tarvita erillistä putoamissuojausta. Tällä työmaalla turvallisuus paranee myös sen periaatteen kautta, että jokainen työntekijä siivoaa omat jälkensä. Kun lisäksi työmaalla on periaatteena tehdä jokainen vaihe kokonaan valmiiksi niin, ettei siihen tarvitse samoissa merkeissä enää palata, myös tehokkuus on parhaimmillaan. Tätä tavoitetta tukee luonnollisesti se, että muottitoimittaja toimittaa kerralla ja oikea-aikaisesti oikean määrän oikeaa tavaraa oikeaan paikkaan.

”Olemme päässeet suunniteltuun etenemisrytmiin, ja hanke etenee sovitun aikataulun mukaisesti”, Virrankari toteaa.

GRIDFLEX-muottijärjestelmän eduksi hän mainitsee myös keveyden: Alumiinisten elementtien vain noin 20 kilon paino on omiaan pienentämään järjestelmän käsittelystä johtuvia työterveysriskejä.

Muottien asennuksen ja purkamisen aikana muotin alapuolella liikkuminen on entistä työturvallisempaa, koska GRIDFLEX-järjestelmässä holvitukien kanssa ei tarvita asennustukia, joihin olisi mahdollista kompastua. Tämä myös helpottaa muiden rakennusmateriaalien siirtelyä ja sijoittamista holvimuotin alla.

 

Teksti: Vesa Tompuri

Vaatimukset

.

Asiakas

KVR-urakoitsija
Rakennusliike Lapti Oy

Juha Virrankari
Runkotyönjohtaja, Rakennusliike Lapti Oy

Kun lähtökohtana on paikallavalettu rakenne, keskeinen kysymys on oikean muottitekniikan valinta. Siinä painaa tehokkuus, mutta vähintään yhtä tärkeänä seikkana turvallisuus.

PERI-ratkaisu

.

Projektissa käytetyt PERI-järjestelmät