You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

REDIn Loisto, Kalasatama, Helsinki

Projektitiedot

Yhteystiedot: Helsinki, Suomi

Helsingin Kalasataman uudistuvan kaupunginosan siluetti saa järjestyksessä toisen erottuvan maamerkkinsä, kun SRV:n rakentama Loisto-tornitalo saavuttaa lopullisen korkeutensa. Tärkeänä apuna vaativissa, merellisen tuulisissa olosuhteissa rakennettava pilvenpiirtäjä on PERI:n hydraulitoiminen kiipeävä muottijärjestelmä, joka sekä sujuvoittaa töitä että parantaa turvallisuutta yläilmoissa. 

Korkealle rakennettaessa logistiikkaan ja työturvallisuuteen liittyvät sekä sääolosuhteista johtuvat haasteet kasvavat huomattavasti verrattuna rakentamiseen maanpinnalla tai lähellä sitä. Betonin pumppaamiseen tarvitaan tehokasta kalustoa, ja tavaroiden siirto vaatii huolellista suunnittelua. Ja kun tuulee tai pakastaa, työn tekemisen edellytykset ovat erityisen tarkassa kontrollissa. Esimerkiksi nosturin käytettävyys on korkeassa rakentamisessa paljon useammin katkolla kuin tavanomaisissa kohteissa.

PERI:n kehittämät ACS- ja RCS-työtasojärjestelmät muotitustyön helpottajina on tarkoitettu nimenomaan korkean rakentamisen tarpeisiin. Niiden ydin on kiipeävä muotti, joka yhdessä muun muassa tuulensuojaverkkojen ja työtasojen kanssa muodostaa huolella mietityn järjestelmän, jonka yhteydessä nosturia ei tarvita.

Järjestelmästä on hyviä kokemuksia pilvenpiirtäjätyömailta eri puolilta maailmaa, esimerkiksi Persianlahden alueelle rakennetun 412-metrisen Al Hamra Towerin työmaalta. Suomessa PERI:n hydraulinen kiipeävä muottijärjestelmä oli ensi kertaa käytössä Majakan, Kalasatamassa ensinnä valmistuneen tornitalon työmaalla.

”Kokemukset ovat olleet alusta lähtien hyviä. RCS-järjestelmä on varustettu jakelupuomilla, eräänlaisella betonipumpun jatkeella, mikä entisestään helpottaa työtämme ja tekee sen turvallisemmaksi, kertoo SRV:n työnjohtaja Miiro Lehto.

 

Muottisuunnittelusta suuri apu

Korkealle rakentaminen on jo itsessään melkoinen haaste, vaikka tehtäisiin tavanomaisia ”kantti kertaa kantti” -muotoja. Kalasataman Loistossa vaikeusastetta vielä kasvattaa 23. kerroksen kohdalle arkkitehdin piirtämä uloke.

”Siinä kohdin runko kääntyy hieman pohjoiseen päin. Se toteutetaan neljä metriä pitkällä ulokkeella, jonka tuentaan saimme PERI:ltä tarkat suunnitelmat”, Miiro Lehto kertoo.

PERI Suomi Oy:n myyntijohtaja Ilari Roihuvuo korostaa muottisuunnittelussa tarvittavan tiivistä yhteistyötä sekä työmaan että kohteen päärakennesuunnittelijan, tämän hankkeen tapauksessa Swecon kanssa. Työnjako on hänen mukaansa järkevää rajata niin, että PERI hoitaa muottien tuennan suunnittelun päärakennesuunnittelijalta saamien kuormitusten perusteella ja hyväksyttää sitten tällä tekemänsä suunnitelmat.

”Sinänsä tuennan suunnittelu on normaalia statiikkaa. Kuormat on toki tiedettävä tarkkaan”, hän toteaa.

Miiro Lehto kertoo PERI:ltä saavan muutakin apua aina tarvittaessa. Toimituksetkin ovat olleet täsmällisiä, mikä on luonnollisesti tärkeä seikka kokonaisaikataulussa pysymisen kannalta.
 

Teksti: Vesa Tompuri

Vaatimukset

  • Kiipeävä muottijärjestelmä suojaseinineen korkeaan rakentamiseen
  • Ratkaisu 23. kerroksen ulokkeelle
  • Suunnitelmat ja projektituki
  • Täsmälliset toimitukset

Asiakas

Pääurakoitsija
SRV Rakennus Oy

PERI-ratkaisu

Yhdessä asiakkaan kanssa päädyttiin ratkaisuun, jossa käytössä on sekä RCS- että ACS-järjestelmiä koko rakennuksen ympäri ulottuvine suojaseinineen. Muottisuunnittelussa on tehty tiivistä yhteistyötä sekä työmaan, että päärakennesuunnittelijan kanssa. Toimitukset on sovittu täsmällisesti PERI:n logistiikkaosaston ja työmaan kesken.