You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Triplan pysäköintilaitos, Pasila

Projektitiedot

Yhteystiedot: Helsinki, Suomi

Keski–Pasilaan nouseva jättimäinen Tripla-rakennuskompleksi on poikkeuksellisen massiivinen myös betonirakennuskohteena. Käsityksen työmaan koosta antaa pelkän pysäköintilaitoksen paikallavaluholvien lukumäärä: 80. 

Pasilan rautatieaseman viereisen alueen pitkään suunniteltu rakentaminen on täydessä käynnissä. YIT Rakennus Oy:n viisi vuotta kestävä hanke sisältää Pasilan rautatieaseman uudistamisen sekä sillanrakennusta ja  -korjausta. Suurin siivu miljardihankkeesta liittyy kuitenkin uudisrakentamiseen, jota viiden jalkapallokentän kokoisessa montussa riittää. Pysäköintilaitos rakennetaan ensiksi, jonka jälkeen alkaa nousta kauppakeskus, toimistorakennuksia sekä hotelli, joiden valmistuminen on ajoitettu vuodelle 2020. Triplan läntisimpään kortteliin valmistuu asuntoja 2020 ja 2021.

Nyt käynnissä olevalla pysäköintilaitostyömaalla jokseenkin kaikki kantavat rakenteet tehdään paikallavalubetonista. Osa alimmasta kerroksesta on poikkeuksellisen korkea, koska se liittyy suoraan myöhemmin mahdollisesti rakennettavan, metroon yhdistyvän Pisararadan rakenteisiin.

”Kaikkiaan parkkihallissa on viisi kerrosta. Etenemme valutöissä kerros kerrokselta monipuolisesti PERI:n kalustoa käyttäen”, kertoo projektipäällikkö Jonne Melleri kaikista pysäköintilaitoksen muottiasennuksista ja raudoituksista vastaavasta Top Building Oy:stä.

Top Building hoitaa työmaalla pilarien ja seinien paikallavalut. Niiden aikataulu on Mellerin ja projektijohtaja Kenneth Dikertin mukaan epätavallisen tiukka; myös viikonloppuja ja iltoja on pitänyt uhrata, jotta tahti säilyy sovitun mukaisena. Valmista tulee kesällä 2017, jolloin Top Buildingilla on meneillään jo Triplan kauppakeskuksen betonityöurakka.

Kauppakeskuksen ja pysäköintilaitoksen työt etenevät kevään ajan yhtaikaisesti. Tämä vaatii tarkkaa työvaiheiden suunnittelua, koska kauppakeskus rakennetaan pysäköintilaitoksen päälle.

 

Muottijärjestelmä joka lähtöön

Triplan pysäköintilaitoksen rakenteet on tiheästi raudoitettuja ja korkeita. Tiuha raudoitus on luonnollisesti seurausta suurista pystysuuntaisista, yläpuolisista parkkikerroksista ja koko komeuden päältä kertyvästä kauppakeskuksen rakenteiden painosta. Pilareiden halkaisija esimerkiksi on lähes metrin.

”Pilarimuotteina meillä on pyöreä SRS-pilarimuotti ja MAXIMO-järjestelmämuotti, sekä holvimuottina monikäyttöinen MULTIFLEX. Korkeiden holvien tuentakalustona käytämme PERI UP -tukitornia. On olennaista, että saamme muottitoimittajalta täyden asiantuntijapalvelun muottisuunnitelmineen, valupainelaskelmineen ja muottitarkastuksineen. Fyysinen tuote on tietysti oleellinen, eikä sitä kannata tilata mistä tahansa. Muottijärjestelmät eivät ole mitään rautakauppatavaraa”, Kenneth Dikert perustelee.

Logistiikkaa sekä Melleri että Dikert pitävät erittäin merkittävänä haasteena; ylimääräistä tilaa työmaalla ei yksinkertaisesti ole. Se on ollut venymisen paikka myös PERI Suomen asiantuntijoille: 60 000 tähänastisen holvineliömetrin muotittamiseksi on täytynyt ottaa käyttöön kaikki mahdolliset resurssit.

”Tässä on kyllä auttanut pitkä ja luottamuksellinen yhteistyö. PERI:n yhteyshenkilömme tietää puolesta sanasta mitä tarvitsemme ja hoitaa sen jälkeen ammattitaidolla loput”, Jonne Melleri kiittelee.

Vuonna 2003 perustetulle Top Building Oy:lle Tripla on niin ikään ’elämää suurempi’ työmaa. Yhtiön noin 70 työntekijästä lähes kaikki ovat Tripla-työmaalla.

”Ei-oota emme silti aio muuallekaan myydä. Tarpeen mukaan värväämme osaavia tekijöitä lisää”, Jonne Melleri sanoo.

 

Teksti: Vesa Tompuri

Vaatimukset

  • Ratkaisu korkeisiin holveihin
  • Suuret pilarimuotit
  • Massiivinen määrä kalustoa kaikkiaan
  • Projektituki koko sen elinkaaren ajan

Asiakas

Pääurakoitsija
YIT Rakennus Oy

Paikallavalu-urakoitsija
Top Building Oy

Jonne Melleri ja Kenneth Dikert
Jonne Melleri, projektipäällikkö ja Kenneth Dikert, projektijohtaja
Top Building Oy

Muottiasiat on PERI:n osaavissa käsissä, eikä meidän näin ollen tarvitse itse stressata valupainelaskelmissa ja muilla erikoisosaamisalueilla.

PERI-ratkaisu

Korkeat holvit tuettiin suurella määrällä PERI UP -tukitornikalustoa. Pyöreät pilarit muotitettiin SRS-pilarimuotilla, kun taas suorakulmaisissa muottina toimi MAXIMO-järjestelmä. PERI on tehnyt projektiin lukuisia muottisuunnitelmia, ja tekee niiden lisäksi myös valupainelaskelmat sekä holvitarkastukset.