Keskustakirjaston työvaihe elokuun 2017 alussa.

Keskustakirjaston pääurakkavaihe
Helsinki, Suomi

Helsingin keskustan yksi keskeinen uusi maamerkki, Musiikkitalon ja päärautatieaseman väliin rakennettava Keskustakirjasto on edennyt pääurakkavaiheeseensa. Vuoden 2018 syyskuussa valmistuvalla kirjastotyömaalla riittää rakenneteknisiä haasteita, joista ensimmäisiin kuuluvat geometrialtaan epäsäännölliset paikallavaletut kuilut.

Helsingin kaupunki julisti tammikuussa 2012 avoimen kansainvälisen arkkitehtikilpailun uuden pääkirjaston suunnittelusta. Tuomaristo valitsi 544 kilpailuehdotuksen joukosta voittajaksi Arkkitehtitoimisto Ala Oy:n ehdotuksen ”Käännös”. Ehdotuksen perusteella laadittujen ja nyt toteutettavien suunnitelmien mukainen kaupunkikuvallinen ydin muodostuu massiivisista teräskaarista, joita niin ikään massiiviset betonirakenteet tukevat.

Jo perustusurakka, jonka toteuttajaksi valittiin E.M. Pekkinen Oy, sisälsi vaativia paikallavalurakenteita. Projektinjohtomuotoisena toteutettava pääurakka, jota koskevan kilpailun voitti YIT Rakennus Oy, käynnistyi marraskuussa 2016. YIT valitsi kaikista paikallavalurakenteista vastaavaksi aliurakoitsijakseen AKR Betoni Oy:n.

AKR Betoni on noussut vajaassa kymmenessä vuodessa yhdeksi Suomen johtavista betonitöihin erikoistuneista PK-rakennusliikkeistä. Yhtiö on tehnyt perustamisestaan lähtien tiivistä yhteistyötä PERI Suomen kanssa.

_ Saamme PERI:ltä valmiit muottisuunnitelmat, mikä on iso etu. Kaiken kaikkiaan se, että pääsemme tekemään töitämme osaavan muottiasiantuntijan kanssa, tehostaa omaa työtämme huomattavasti. Lähes kaikissa tilanteissa on järkevää käyttää nimenomaan muottijärjestelmiä, sillä se nopeuttaa töitämme ja tekee niistä turvallisempia, kertoo Keskustakirjaston työmaan betonitöitä vetävä AKR Betonin työnjohtaja Andres Nõmmik.

Nõmmik on viime aikoina tottunut lähes pelkästään vaativiin työmaihin. Keskustakirjaston ohella hänelle ovat henkilökohtaisesti tuttuja muun muassa Triplan sekä Helsinki–Vantaan lentoaseman urakat. Keskustakirjaston betoniurakoissa on kaikkiin muihin työmaihin verrattuna erikoisuutena rakenteiden monimuotoisuus: suorakulmaisia, poikkileikkaukseltaan muuttumattomia ’kantti kertaa kantti’ -rakenteita ei siellä juurikaan ole.

Tarkkaa mitoitusta ja logistiikkaa

Keskustakirjaston pääurakan paikallavalutyöt jatkuvat kuluvan vuoden 2017 kesään. Oleellinen osa betoniurakasta muodostuu viidestä, mitoiltaan ja muodoltaan vaihtelevasta porrashuone- ja hissikuilusta. Niiden valu on edennyt joutuisasti, kiitos täsmällisten muotti- ja betonitoimitusten sekä ennen kaikkea osaavan työmaatiimin.

_ Meillä on ollut koko ajan lähes 20 ammattimiestä työmaalla. Heidän ajankäyttönsä kannalta on ollut oleellisen tärkeää, että niin muotit kuin betonikin ovat tulleet täsmälleen oikeaan aikaan perille. Työmaa on logistisesti vaativa, koska varastointitilaa on äärimmäisen vähän, Andres Nõmmik kertoo.

PERI Suomi on toimittanut asiakkaalleen totuttuun tapaan juuri tälle työmaalle räätälöidyn ratkaisun. Porrashuone- ja hissikuilujen valut on toteutettu MAXIMO-järjestelmällä. Kuilurakenteisiin epäsäännöllisyyttä tuovat konsolit on valettu MULTIPROP-holvitukia hyödyntäen, ja raudoitustöitä helpottamaan ja turvaamaan on käytetty kaikissa vaiheissa PERI UP -raudoitustelineitä. Myös BR-siltapalkkitasot ovat olleet ahkerassa käytössä kuilujen ulkopuolella työskenneltäessä.

_ Keskustakirjaston työmaalla korostuu meidän näkökulmastamme muottisuunnitelmien tarkkuus ja laatu. Esimerkiksi kuiluvaluihin tuli tehdä jokaista valua varten oma muottisuunnitelmansa, koska mitat ja muoto muuttuivat, kertoo PERI Suomen Madis Madal.

Kuilujen syvyys on lähes 20 metriä, mistä johtuen kukin kuilu oli valettava kolmessa tai neljässä eri vaiheessa. Kuiluseinämien paksuuskin vaihteli välillä 300–500 millimetriä.

_ Kaikkein vaativin on viimeisenä valettava viitoskuilu, joka sijaitsee rakennuksen rautatieaseman puoleisessa päässä, Andres Nõmmik kertoo.      

Teksti: Vesa TompuriPääurakoitsija
YIT Rakennus Oy

Betonityöt
AKR Betoni Oy

Sijainti
Kategoria
Kulttuurirakennukset

Kuvia projektista

Kuvissa näytetään työmaan senhetkinen työvaihe, joten yksityiskohdat tuennoissa, muottisiteissä yms. saattavat olla vielä keskeneräisiä.

 • PERI UP Flex –telineet toimivat raudoitustelineinä Keskustakirjaston työmaalla.
  PERI UP Flex –telineet toimivat raudoitustelineinä Keskustakirjaston työmaalla.
 • Keskustakirjaston työvaihe ilmasta käsin vuoden 2017 maaliskuussa. Kuva: YIT Rakennus Oy
  Keskustakirjaston työvaihe ilmasta käsin vuoden 2017 maaliskuussa. Kuva: YIT Rakennus Oy
 • Kuiluvaluihin tehtiin jokaista valua varten oma muottisuunnitelmansa, koska mitat ja muoto muuttuivat.
  Kuiluvaluihin tehtiin jokaista valua varten oma muottisuunnitelmansa, koska mitat ja muoto muuttuivat.
 • Keskustakirjaston ydin tulee muodostumaan massiivisista teräskaarista, joita niin ikään massiiviset betonirakenteet tukevat. Kuva: YIT Rakennus Oy
  Keskustakirjaston ydin tulee muodostumaan massiivisista teräskaarista, joita niin ikään massiiviset betonirakenteet tukevat. Kuva: YIT Rakennus Oy
 • Keskustakirjaston työvaihe elokuun 2017 alussa.
  Keskustakirjaston työvaihe elokuun 2017 alussa.
AKR Betoni Oy
AKR Betoni Oy
Andres Nõmmik, Työnjohtaja
AKR Betoni Oy
”Kaiken kaikkiaan se, että pääsemme tekemään töitämme osaavan muottiasiantuntijan kanssa, tehostaa omaa työtämme huomattavasti. Lähes kaikissa tilanteissa on järkevää käyttää nimenomaan muottijärjestelmiä, sillä se nopeuttaa töitämme ja tekee niistä turvallisempia.”

Projektissa käytetyt tuotteet

Keskustakirjaston työvaihe elokuun 2017 alussa.
Keskustakirjaston työvaihe elokuun 2017 alussa.