You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Musiikkitalo, Helsinki

Projektitiedot

Yhteystiedot: Helsinki, Suomi

Helsingin Musiikkitalon rakennustyöt aloitettiin vuonna 2008, ja se valmistui loppukesästä 2011. Konserttitoiminnan lisäksi rakennuksen tarkoitus on vahvistaa kansallista identiteettiä ja musiikin merkitystä Suomessa. Rakennuksen kokonaispinta-ala on 36 000 m².

Kun varsinainen rakennusurakka käynnistyi, alkoivat kellarikerrosten runkorakenteiden paikallavalettavien seinien muottityöt. Seinämuotit toteutettiin PERI:n TRIO- ja MAXIMO -järjestelmämuoteilla. Betonirunkotöiden aikana seinämuottimäärä vaihteli 2000-3000 m²:n välillä, ja parhaimmillaan seiniä valettiin suurina, kolmen kerroksen korkuisina valuina.

Musiikkitalossa on kuusi hissi- ja porraskuilua, jotka valettiin lakipisteeseensä ennen rakennuksen muun rungon nostamista. 

Erityisen suuret haasteet olivat konserttisalin kattorakenteiden tukemisessa.

Kattopalkkien tuenta toteutettiin ST 100 -tukitorneilla. Saliin rakennettiin useita yhtenäisiä työskentelytasoja toistensa päälle. Lopullinen kattorakenteiden tuentakorkeus oli lattiasta mitattuna 29 metriä. Kun kattopalkit ja –rakenteet olivat valmiit purettiin ylin tuentakerros, jonka jälkeen tuentataso oli noin 18 metrin korkeudella. Tältä tasolta rakennettiin 10 cm paksut paikallavaletut, betoniset akustiikka-alakatot.

Kuten muissakin projekteissa, myös tässä, suunnittelulla oli suuri merkitys projektin onnistumiseen. PERI:n edustaja oli tiiviissä yhteistyössä muottiurakoitsijan kanssa, ja erilaisiin haasteisiin pystyttiin vastaamaan jo hyvissä ajoin.

Vaatimukset

  • Työmaamontun reunojen vahvistus betonirakentein
  • Korkeat seinävalut
  • Hissi- ja porraskuilujen kiipeävät ratkaisut
  • Konserttisalin jopa 29 m korkeiden kattorakenteiden tukeminen

Asiakas

Pääurakoitsija 
SRV Toimitilat Oy

Muottiurakoitsija
Rakennusliike Sierak Oy

Maanrakennus- ja perustusurakan pääurakoitsija
Niska & Nyyssönen Oy

Perustusurakan laudoitusurakoitsija
Rakennusliike MSJ-Rakennus Oy

PERI-ratkaisu

Jo maanrakennus- ja perustusurakan yhteydessä työmaamontun reunoja oli vahvistettava betonirakentein. TRIO-järjestelmämuottia käytettiin yhdessä SB-vastenvalutukipukkien kanssa jo tässä vaiheessa.

Korkeat seinien valut tehtiin TRIO- ja MAXIMO-järjestelmämuoteilla, ja kuiluissa käytettiin TRIO-järjestelmää yhdessä CB-kiipeilykonsolien kanssa.

Paikallavalettavien holvilaattojen tuennoissa käytettiin PERI:n ST 100 -tukitorneja sekä MULTIPROP-holvitukia.