Lentoasemalle pääsee Kehärataa pitkin nyt myös junalla - asemalta on suora liukuporras- ja hissiyhteys lentoterminaaliin.

Lentoaseman juna-asema, Vantaa
Vantaa, Suomi

Kehärata paransi oleellisesti pääkaupunkiseudun joukkoliikennettä. Rataa ja sen asemia käyttävät sadattuhannet suomalaiset, joten asemien ulkonäkö ja tekninen laatu oli alusta lähtien kompromissittomana tavoitteena. Lentoaseman aseman työmaa kuului projektin vaativimpiin.

Kehärata valmistui kokonaisuudessaan vuoden 2016 alussa. Lentoaseman aseman työmaa pääsi aikanaan käynnistymään muita työmaita myöhemmin; pätevällä suunnittelulla ja toteutuksella tämä vaativa kohde saatiin valmiiksi tarkennetun aikataulun mukaisesti.

_Päädyimme toteuttamaan kantavien rakenteiden haasteellisimmat osat paikallavalurakenteisina. Paikoin tunneleissa ja yhdyskäytävissä oli niin ahdasta, ettei muu vaihtoehto olisi tullut kysymykseen, kertoo Lentoaseman aseman työmaapäällikkönä toiminut Teemu Lohilahti SRV Rakennus Oy:stä

Betonirakenteiden vaativuutta lisäsi niiden arkkitehtuuri. Kehäradan jokaiselle asemalle oli valittu sinne sijoitettavaa ympäristötaidetta mukaileva visuaalinen, tiettyyn väriin kiinnittyvä teema. Lentoaseman asemalla hallitsevana sävynä on sininen.

_Kokeilimme useita sävyvaihtoehtoja, kunnes sopivin sävy löytyi. Kommunikointi sekä tilaajan että rakenne- ja muottisuunnittelijan kanssa oi tärkeää jo varhaisessa vaiheessa, kertoo Lentoaseman aseman pääsuunnittelija, arkkitehti Jouni Rekola PES-Arkkitehdit Oy:stä.

Tiiviin yhteydenpidon ansiosta pääsuunnittelijan näkemykset saatiin rakennesuunnittelijan ja työmaan sekä betoni- ja muottitoimittajan tietoon heti. Samalla voitiin tarkistaa yksityiskohdiltaan ratkaisujen toteutuksen yksityiskohdat.

_Myös muottisuunnitelmat tarkentuivat, kun kaikki osapuolet olivat yhteistyössä jo varhaisessa vaiheessa, Rekola toteaa.

Räätälöityjä ratkaisuja VARIO GT 24 -järjestelmällä

PERI Suomen kokeneille muottisuunnittelijoillekin Lentoaseman aseman paikallavalurakenteet olivat poikkeuksellinen haaste. Koska betonilaaduksi oli valittu itsetiivistyvä betoni, muotit oli niiden suunnittelusta PERI Suomella vastanneen Antti Revon mukaan järkevintä toteuttaa VARIO GT 24 -järjestelmällä.

_Muottipintaan asennettua vaneria tukivat pystysuunnassa puu- ja vaakasuunnassa teräsrakenteiset palkit. Rakenneosat ovat vakiopalkkejamme, mutta kokonaisuus on räätälöity. Näin saimme parhaiten toteutetuksi arkkitehtisuunnitelmien mukaiset kuviot, Repo kertoo.

Muottiteknisten ja arkkitehtonisten näkökohtien yhdistäminen tuotti lopputuloksen, johon kaikki osapuolet olivat erittäin tyytyväisiä. Pääurakoitsijan näkökulmasta oleellista oli tietysti myös muottikaluston kunto.

_Olosuhteet olivat erittäin vaativat, mikä korosti kaluston priimakunnon merkitystä. Tässäkin suhteessa olemme tyytyväisiä, Teemu Lohilahti kertoo.

Lohilahti pitää onnistuneena myös sitä tekemäänsä ratkaisua, että muottitoimitukseen tuli sisältyä muottisuunnittelu. Näin saatiin hänen mukaansa maksimaaliseen käyttöön kokonaisuuden onnistumista tukeva muottitoimittajan osaaminen.

 

Teksti: Vesa TompuriPääurakoitsija
SRV Rakennus Oy

Sijainti
Kategoria
Sillat ja tunnelit

Kuvia projektista

Kuvissa näytetään työmaan senhetkinen työvaihe, joten yksityiskohdat tuennoissa, muottisiteissä yms. saattavat olla vielä keskeneräisiä.

 • Kaikkiin kohteisiin mukautuva VARIO-seinämuottijärjestelmä Tietotien suuaukon seinien valussa.
  Kaikkiin kohteisiin mukautuva VARIO-seinämuottijärjestelmä Tietotien suuaukon seinien valussa.
 • Lentoasemalle pääsee Kehärataa pitkin nyt myös junalla - asemalta on suora liukuporras- ja hissiyhteys lentoterminaaliin.
  Lentoasemalle pääsee Kehärataa pitkin nyt myös junalla - asemalta on suora liukuporras- ja hissiyhteys lentoterminaaliin.
 • Tietotien suuaukko rakennusvaiheessa vuonna 2014.
  Tietotien suuaukko rakennusvaiheessa vuonna 2014.
 • Lentoaseman aseman hallitseva värisävy on sininen. Itsetiivistyvällä betonilla toteutetut paikallavalurakenteet kuuluvat koko Kehärata-hankkeen vaativimpiin.
  Lentoaseman aseman hallitseva värisävy on sininen. Itsetiivistyvällä betonilla toteutetut paikallavalurakenteet kuuluvat koko Kehärata-hankkeen vaativimpiin.

Projektissa käytetyt tuotteet

Lentoasemalle pääsee Kehärataa pitkin nyt myös junalla - asemalta on suora liukuporras- ja hissiyhteys lentoterminaaliin.
Lentoasemalle pääsee Kehärataa pitkin nyt myös junalla - asemalta on suora liukuporras- ja hissiyhteys lentoterminaaliin.