Holvin tuentana käytettiin MULTIPROP-järjestelmää, jossa yksittäisistä holvituista saadaan jykeviä tukitornikokonaisuuksia liittämällä niitä kehyksin toisiinsa.

Mestarintunneli
Espoo, Suomi

Yhtenä osana helposti ruuhkautuvan Kehä I:n parannusta oli siirtää Rantaradan pohjoispuolella liikenne molemmin suunnin nelikaistaiseen tunneliin, jonka päälle rakennettiin asutusta. Mestarintunnelista, joka on kokonaisuudessa noin 500 metriä pitkä, on 200 metriä betonitunneliosuutta ja 300 metriä kalliotunneliosuutta.

Mestarintunnelin rakentaminen aloitettiin syksyllä 2008 ja liikenteelle se avattiin vuonna 2011. 

200 metrin betonitunneliosuudesta noin 70 metriä toteutettiin massiivisena palkkilaattaholvina, jossa laatan paksuus oli 800 mm. Loput noin 130 metriä valettiin kaarevana holvina. Tasaisen osan päälle tuli uusia tiejärjestelyjä ja kaarevan osan päälle maatäyttö. 

PERI:n järjestelmien ja suunnittelun, sekä ammattitaitoisen työmaahenkilökunnan avulla työmaa pysyi hyvin aikataulussa, ja tunnelin käyttöönotto sujui suunnitellusti.

PERI-ratkaisut

PERI:n muottijärjestelmät pääsivät jälleen hyvin osoittamaan käyttökelpoisuutensa eri työvaiheissa. Tunnelin seinien ja tukimuurien paikallavaluissa käytettiin TRIO-järjestelmämuottia.

Tunnelin holvin tuentana käytettiin MULTIPROP-järjestelmää, jossa yksittäisistä holvituista saadaan jykeviä tukitornikokonaisuuksia liittämällä niitä kehyksin toisiinsa. Valut suoritettiin 12 metrin osissa, jonka jälkeen muotti siirrettiin kokonaisena seuraavaan valupaikkaan.

Kaarevan holvimuotin alaosan vastamuottina käytettiin alumiinisia TRIO-muotteja, jotka ankkuroitiin kaarevan holvimuotin ja betonivalun läpi Dywidag-sidepultein.

 

Rakennuttaja 
Tiehallinto

Pääurakoitsija
YIT Rakennus Oy

Sijainti
Kategoria
Sillat ja tunnelit

Kuvia projektista

Kuvissa näytetään työmaan senhetkinen työvaihe, joten yksityiskohdat tuennoissa, muottisiteissä yms. saattavat olla vielä keskeneräisiä.

 • Tunnelin väliseinien molemmilla puolilla holvien tuennoissa oli oltava työmaaliikenteen oviaukko.
  Tunnelin väliseinien molemmilla puolilla holvien tuennoissa oli oltava työmaaliikenteen oviaukko.
 • Valut suoritettiin 12 m osissa, jonka jälkeen tukitornikokonaisuus siirrettiin seuraavaan paikkaan.
  Valut suoritettiin 12 m osissa, jonka jälkeen tukitornikokonaisuus siirrettiin seuraavaan paikkaan.
 • Holvin tuentana käytettiin MULTIPROP-järjestelmää, jossa yksittäisistä holvituista saadaan jykeviä tukitornikokonaisuuksia liittämällä niitä kehyksin toisiinsa.
  Holvin tuentana käytettiin MULTIPROP-järjestelmää, jossa yksittäisistä holvituista saadaan jykeviä tukitornikokonaisuuksia liittämällä niitä kehyksin toisiinsa.
 • MULTIPROP-tornit muodostivat kaarevan tuentakokonaisuuden.
  MULTIPROP-tornit muodostivat kaarevan tuentakokonaisuuden.
 • Kaarevan holvin vastamuottina käytettiin TRIO-muotin alumiinista versiota.
  Kaarevan holvin vastamuottina käytettiin TRIO-muotin alumiinista versiota.

Projektissa käytetyt tuotteet

Holvin tuentana käytettiin MULTIPROP-järjestelmää, jossa yksittäisistä holvituista saadaan jykeviä tukitornikokonaisuuksia liittämällä niitä kehyksin toisiinsa.
Holvin tuentana käytettiin MULTIPROP-järjestelmää, jossa yksittäisistä holvituista saadaan jykeviä tukitornikokonaisuuksia liittämällä niitä kehyksin toisiinsa.