Musiikkitalon ympärillä sijaitsee paljon merkittäviä rakennuksia Helsingin keskustassa.

Musiikkitalo
Helsinki, Suomi

Helsingin Musiikkitalon rakennustyöt aloitettiin vuonna 2008, ja se valmistui loppukesästä 2011. Konserttitoiminnan lisäksi rakennuksen tarkoitus on vahvistaa kansallista identiteettiä ja musiikin merkitystä Suomessa. Rakennuksen kokonaispinta-ala on 36 000 m².

Kun varsinainen rakennusurakka käynnistyi, alkoivat kellarikerrosten runkorakenteiden paikallavalettavien seinien muottityöt. Seinämuotit toteutettiin PERI:n TRIO- ja MAXIMO -järjestelmämuoteilla. Betonirunkotöiden aikana seinämuottimäärä vaihteli 2000-3000 m²:n välillä, ja parhaimmillaan seiniä valettiin suurina, kolmen kerroksen korkuisina valuina.

Musiikkitalossa on kuusi hissi- ja porraskuilua, jotka valettiin lakipisteeseensä ennen rakennuksen muun rungon nostamista. 

Erityisen suuret haasteet olivat konserttisalin kattorakenteiden tukemisessa. Kattopalkkien tuenta toteutettiin ST 100 -tukitorneilla. Saliin rakennettiin useita yhtenäisiä työskentelytasoja toistensa päälle. Lopullinen kattorakenteiden tuentakorkeus oli lattiasta mitattuna 29 metriä. Kun kattopalkit ja –rakenteet olivat valmiit purettiin ylin tuentakerros, jonka jälkeen tuentataso oli noin 18 metrin korkeudella. Tältä tasolta rakennettiin 10 cm paksut paikallavaletut, betoniset akustiikka-alakatot.

Kuten muissakin projekteissa, myös tässä, suunnittelulla oli suuri merkitys projektin onnistumiseen. PERI:n edustaja oli tiiviissä yhteistyössä muottiurakoitsijan kanssa, ja erilaisiin haasteisiin pystyttiin vastaamaan jo hyvissä ajoin.

 

Pääurakoitsija 
SRV Toimitilat Oy

Muottiurakoitsija
Rakennusliike Sierak Oy

Maanrakennus- ja perustusurakan pääurakoitsija
Niska & Nyyssönen Oy

Perustusurakan laudoitusurakoitsija
Rakennusliike MSJ-Rakennus Oy

Sijainti
Kategoria
Kulttuurirakennukset

Kuvia projektista

Kuvissa näytetään työmaan senhetkinen työvaihe, joten yksityiskohdat tuennoissa, muottisiteissä yms. saattavat olla vielä keskeneräisiä.

 • Musiikkitalon ympärillä sijaitsee paljon merkittäviä rakennuksia Helsingin keskustassa.
  Musiikkitalon ympärillä sijaitsee paljon merkittäviä rakennuksia Helsingin keskustassa.
 • TRIO-seinämuotit konserttisalin seinien valuissa.
  TRIO-seinämuotit konserttisalin seinien valuissa.
 • Kuiluissa käytettiin CB 240 -kiipeämiskonsoleita yhdessä TRIO-seinämuottien kanssa.
  Kuiluissa käytettiin CB 240 -kiipeämiskonsoleita yhdessä TRIO-seinämuottien kanssa.
 • Konserttisalin tuennoissa käytettiin alimmista kerroksista lähtien ST 100 -tukitorneja.
  Konserttisalin tuennoissa käytettiin alimmista kerroksista lähtien ST 100 -tukitorneja.
 • Musiikkitalossa käytettiin sekä TRIO- että MAXIMO-järjestelmämuottia. Nykyään valikoimassamme Suomessa on en'ää moderni MAXIMO.
  Musiikkitalossa käytettiin sekä TRIO- että MAXIMO-järjestelmämuottia. Nykyään valikoimassamme Suomessa on en'ää moderni MAXIMO.
 • Konserttisalin kattoon tulleiden 4 m korkeiden jännebetonipalkkien pohjat tuettiin korkealla ST 100 -tuennalla.
  Konserttisalin kattoon tulleiden 4 m korkeiden jännebetonipalkkien pohjat tuettiin korkealla ST 100 -tuennalla.
 • Projektin seinämuottimäärä vaihteli 2000 - 3000 m² välillä, ja parhaimmillaan seiniä valettiin suurina, kolmen kerroksen valuina.
  Projektin seinämuottimäärä vaihteli 2000 - 3000 m² välillä, ja parhaimmillaan seiniä valettiin suurina, kolmen kerroksen valuina.
 • MAXIMO-järjestelmämuotti sidotaan yhdeltä puolelta MX-sidontatekniikan ansiosta.
  MAXIMO-järjestelmämuotti sidotaan yhdeltä puolelta MX-sidontatekniikan ansiosta.

Projektissa käytetyt tuotteet

Musiikkitalon ympärillä sijaitsee paljon merkittäviä rakennuksia Helsingin keskustassa.
Musiikkitalon ympärillä sijaitsee paljon merkittäviä rakennuksia Helsingin keskustassa.