Savion rautatietunneli, Myraksen ruhje

Savion rautatietunneli, Myraksen ruhje, Kerava
Kerava, Suomi

Vuosaaren sataman tavaraliikennettä varten rakennettiin 19 kilometriä pitkä satamarata, josta 13,5 kilometriä kulkee tunnelissa. Savion tunnelin haasteellisin 200 metrin osuus oli Myraksen ruhje heikon kallioperänsä vuoksi. Tämä osuus vahvistettiin massiivisella betonirakenteisella suojatunnelilla. Tunnelin, joka oli ensimmäinen laatuaan Suomessa, tarkoitus on kestää ympäröivän kallion kuormat sekä pohjaveden paine.

Vesitiiviinä rakenteena toteutetun tunnelin muotti- ja betonityöt suoritettiin PERI VARIOKIT -järjestelmää käyttäen poikkileikkaukseen nähden kolmessa vaiheessa. 

Ensimmäisenä valettiin pohjalaatta reunanostoineen 30 metrin osissa. Toisena valettiin 4,5 metriä korkeat seinät ja viimeisenä kaareva holvi. Seinä- ja holvibetonoinnit toteutettiin 15 metrin jaksoissa, ja rakenteen paksuus joka paikassa oli vähintään 800 mm.

Seinät valettiin molemmilta reunoilla samanaikaisesti, jotta muotin tukirakenne pystyi ottamaan vaakasuuntaisia valupaineita tasaisesti vastaan. Tämän lisäksi seinämuotit ankkuroitiin alaosastaan betonilaattaan. Sekä seinä- että holvimuotit oli ripustettu asennustelineeseen ja muotin purkuvaiheessa ne voitiin irrottaa valmiista betonirakenteesta muottia säätämällä.

Muotinpurun jälkeen muottikokonaisuudet vedettiin hinausautolla rullastoja pitkin seuraavaan valupaikkaan.

Muotin siirrettävyys ja nopea uudelleenpystyttäminen oli eräs syy miksi urakoitsija päätyi PERI:n muottiratkaisuun. Muottijärjestelmät suunniteltiin siten, että työmaaliikenne ei katkennut tunnelissa muuten kuin valujen ajaksi.

 

 

Tunneliurakoitsija
Kalliorakennus-Yhtiöt Oy

 

 

Sijainti
Kategoria
Sillat ja tunnelit

Kuvia projektista

Kuvissa näytetään työmaan senhetkinen työvaihe, joten yksityiskohdat tuennoissa, muottisiteissä yms. saattavat olla vielä keskeneräisiä.

 • Savion rautatietunneli, Myraksen ruhje
  Holvimuottirakenteeseen laitettiin muotin siirron ajaksi aputukia, jotta siirto ei aiheuttaisi muottiin muodonmuutoksia.
 • Savion rautatietunneli, Myraksen ruhje
  Suunnittelun lähtökohtana oli mm. kuorma-autojen läpiajomahdollisuus muottirakenteen läpi.
 • Savion rautatietunneli, Myraksen ruhje
  Rakenteen kolmas valuvaihe oli kaariholvi. Betonirakenteen paksuus oli kaikkialla vähintään 800 mm.
 • Savion rautatietunneli, Myraksen ruhje
  Holvimuottirakenteeseen laitettiin muotin siirron ajaksi aputukia, jotta siirto ei aiheuttaisi muottiin muodonmuutoksia.
 • Savion rautatietunneli, Myraksen ruhje
  Seinämuotit olivat ripustettu asennustelineeseen, jonka läpi työmaaliikenne saattoi kulkea.

Projektissa käytetyt tuotteet

Savion rautatietunneli, Myraksen ruhje
Savion rautatietunneli, Myraksen ruhje

Saman kategorian projekteja