kiipeävä järjestelmämuotti; seinämuotti; kuilumuotti

Oulun yliopistollisen sairaalan uusi ydinsairaala, vaihe 1
Oulu, Suomi

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri investoi mittavasti uuteen sairaalakompleksiin, jonka ensimmäisen pääurakan on määrä valmistua vuonna 2022. Vuonna 2020 valmistuvan rungon jäykistys hoituu neljällä paikallavalettavalla hissi- ja porraskuilulla, joiden muotitukseen käytetään kiipeävää PERI CB 240 -järjestelmää.

Suomessa on käynnissä ennennäkemätön sairaalarakentamisen korkeasuhdanne, joka johtuu sekä sairaalarakennuskannan ikääntymisestä että hoitotilojen toiminnallisista muutostarpeista. Oulussa on rakenteilla täysin uusi sairaalakompleksi, joka valmistuu vaihe vaiheittain samalla, kun vanhoja sairaalarakennuksia puretaan. Ensinnä sairaala-alueella käynnistyneessä NCC Suomi Oy:n pääurakassa valmistuu Oulun yliopistollisen sairaalan uuden ydinsairaalan ensimmäisen vaiheen ensimmäinen osuus. 1. vaihe (A- ja B-talot) valmistuvat vaiheittain vuosien 2022 ja 2023 aikana. Ydinsairaalalla tarkoitetaan päivystyksen, synnytyspalveluiden, leikkaustoiminnan, teho-osastojen ja näihin liittyvän vuodeosastotoiminnan ja tukipalveluiden muodostamaa kokonaisuutta.

Syyskuussa 2019 NCC:n huhtikuussa startanneella työmaalla ovat jo runkotyöt hyvässä käynnissä. Rungon keskeisiä rakenneosia ovat neljä jäykistävää paikallavalettavaa hissi- ja porraskuilua sekä elementtipilarit, kuorilaatat ja deltapalkit. Hissikuilujen valu on ratkaisevan tärkeässä osassa kokonaisaikataulun kannalta. Muottiratkaisuksi valikoitui PERI:n kiipeävä järjestelmä.

”Vertailimme myös muita vaihtoehtoja, kuten perinteistä liukuvalua ja elementtirakenteisia hissikuiluja. Kiipeävällä muotilla saamme valmista joutuisimmin ja kustannustehokkaimmin”, perustelee työnjohtaja Jarmo Mertaniemi NCC Suomi Oy:stä.

Muotit työmaan ehdoilla

PERI Suomen myyntipäällikkö Georg Mestsaninov pitää Oulun sairaalatyömaata erittäin merkittävänä sekä kohteen koon takia että Oulun talousalueelle etabloitumisen näkökulmasta. Hän korostaa muottiratkaisun asiakaslähtöistä valintaa: kiipeävä muotti on työmaan toivomus ja valinta.

”Rakennus on korkea, muttei niin korkea, että olisi tarpeen käyttää hydraulista, automaattisesti kiipeävää muottia. Sellaisella on oma paikkansa korkeimmissa tornitaloissa. Tässä ’tavanomainen’ kiipeävä muotti on optimiratkaisu”, hän perustelee.

Valupaine on tässä kohteessa varsin suuri, muotit ovat 5,2 metriä korkeita. Muottisuunnitelmat on tehty PERI:llä tämän asiakkaan toiveen mukaisesti. Alustavasti työmaajohto ja PERI:n asiantuntijat ovat päätyneet sellaiseen ratkaisuun, että kiipeäviä muotteja käytetään neljänteen kerrokseen asti.

”Vuodenaikakin vaikuttaa siihen, mikä muottiratkaisu on kulloinkin paras. Silloin kun valetaan vastaavia rakenteita keväällä, kiipeävä muotti koko kuilun korkeudelta on ilman muuta paras ratkaisu”, Mertaniemi pohtii.

Lisäksi tälläkin työmaalla toteutuu PERI:n muottijärjestelmien kestoetu: työmaalla tehtävän käsityön minimointi. Oulun yliopistollisen sairaalan työmailla tämä etu on tähdellinen, koska logistiikka ja tilankäyttö työmaalla on erittäin haastavaa.

”PERI:n järjestelmä vie niin vähän tilaa kuin teknisesti mahdollista. Myös se on arvostettava ominaisuus näin ahtaalla tontilla”, Mertaniemi sanoo.


Teksti: Vesa Tompuri
 

Pääurakoitsija
NCC Suomi Oy

Sijainti
Kategoria
Kerrostalot ja toimistorakennukset

Kuvia projektista

Kuvissa näytetään työmaan senhetkinen työvaihe, joten yksityiskohdat tuennoissa, muottisiteissä yms. saattavat olla vielä keskeneräisiä.

 • PERI Suomi; kiipeävä järjestelmä
  CB-kiipeämiskonsoli takaa turvalliset työskentelyolosuhteet seinämuottien kanssa kaikissa korkeuksissa.
 • kiipeävä järjestelmä; järjestelmämuotti
  Tässä projektissa CB-kiipeämiskonsoleita käytettiin yhdessä MAXIMO-seinämuotin kanssa.
 • kiipeävä järjestelmämuotti; seinämuotti; kuilumuotti
  ”Vertailimme myös muita vaihtoehtoja, kuten perinteistä liukuvalua ja elementtirakenteisia hissikuiluja. Kiipeävällä muotilla saamme valmista joutuisimmin ja kustannustehokkaimmin”, perustelee työnjohtaja Jarmo Mertaniemi NCC Suomi Oy:stä.
 • kiipeävä muotti; seinämuotti
  Sairaalan rungon keskeisiä rakenneosia ovat neljä jäykistävää paikallavalettavaa hissi- ja porraskuilua. Hissikuilujen valu on ratkaisevan tärkeässä osassa kokonaisaikataulun kannalta.

Projektissa käytetyt tuotteet

kiipeävä järjestelmämuotti; seinämuotti; kuilumuotti
kiipeävä järjestelmämuotti; seinämuotti; kuilumuotti