Pasilan väliaikainen siirtymäsilta, Helsinki

Pasilan väliaikainen siirtymäsilta
Helsinki, Suomi

Pasilan väliaikaisen aseman turvallisia jalankulkuyhteyksiä takaamaan rakennettiin PERI UP -telineistä, LGS-osista sekä GT 24 -palkeista väliaikainen jalankulkusilta. Jalankulkijat pääsivät siltaa pitkin liikkumaan Opastinsillan ja väliaikaisen aseman väliä esteettömästi.

Siirtymäsilta oli kokonaispituudeltaan 68 metriä, ja siihen tehtiin tarkat suunnitelmat sekä kuormituslaskelmat.

Opastinsillan päässä olevan parkkihallin ajorampin päälle ei ollut mahdollista pystyttää tuentaa maasta käsin, joten tähän kohtaan tarvittiin toinen ratkaisu. Vapaan aukon pituus oli 18 metriä, ja sitä peittämään PERI:n suunnitteluosasto kehitti 26 metrisen PERI UP LGS -kansiratkaisun. LGS-kansi asennettiin paikalleen yöaikaan, jotta sen nosto- ja asennusvaiheet eivät haitanneet liikennettä ruuhkaisella Ratapihantiellä päiväsaikaan.

 

 

 

Pääurakoitsija
YIT Rakennus Oy

 

 

Sijainti
Kategoria
Sillat ja tunnelit

Kuvia projektista

Kuvissa näytetään työmaan senhetkinen työvaihe, joten yksityiskohdat tuennoissa, muottisiteissä yms. saattavat olla vielä keskeneräisiä.

 • Pasilan väliaikainen siirtymäsilta, Helsinki
  Väliaikainen siirtymäsilta rakennettiin Ratapihantielle ajokaistojen väliin.
 • Pasilan väliaikainen siirtymäsilta, Helsinki
  68 metriä pitkästä sillasta tehtiin etukäteen tarkat suunnitelmat sekä kuormituslaskelmat.
 • Pasilan väliaikainen siirtymäsilta
  Väliaikainen siirtymäsilta toteutettiin PERI UP Flex -teline- ja LGS-järjestelmillä, sekä GT 24 -palkeilla.
 • Pasilan väliaikainen siirtymäsilta
  Silta yhdisti Opastinsillan ja Pasilan väliaikaisen aseman toisiinsa.
 • Pasilan väliaikainen siirtymäsilta, Helsinki
  PERI UP LGS -osista esikasattu järeä 18 metriä pitkä kansi kuljetettiin nostopaikalle yöaikaan, jottei sen nostaminen häiritse liikennettä päiväsaikaan.
 • Pasilan väliaikainen siirtymäsilta
  Massiivinen LGS-kansi nostettiin paikoilleen kertanostona.
 • Pasilan väliaikainen siirtymäsilta, Helsinki
  PERI UP LGS -osilla toteutettu kulkutaso nostettiin paikoilleen parkkihallin ajorampin päälle, johon ei ollut mahdollista pystyttää tuentaa maasta käsin.
 • Pasilan väliaikainen siirtymäsilta, Helsinki
  Jalankulkijat pääsivät liikkumaan siltaa pitkin turvallisesti ja esteettömästi.

Projektissa käytetyt tuotteet

Pasilan väliaikainen siirtymäsilta, Helsinki
Pasilan väliaikainen siirtymäsilta, Helsinki