Pyhän Marian silta, Turku

Pyhän Marian silta
Turku, Suomi

Turun Pyhän Marian siltatyömaalla on ensimmäistä kertaa käytössä aikaa ja rahaa säästävä, tekemisen laatua parantava tuentatekniikka. PERI Suomen ja keiteleläisen Sepa Oy:n yhteistyönä kehitetyn ratkaisun ansiosta sillan kuormitukset saa jaetuksi entistä hallitummin tuille ja niiltä edelleen pehmeään pohjamaahan.

Sillanrakentamisen muottityöt on tehty Suomessa perinteisesti aikaa vievänä käsityönä. Nyt myös siltakohteissa on käytettävissä ratkaisu, jossa muotit ja tuennat voi toteuttaa tehdasvalmisteisin tuottein ja niiden mitoitus- ja asennussuunnitelmin.

Kempeleläinen Sepa Oy on Suomen johtava kattoristikkovalmistaja. Kun se lähti tuotteistamaan uusia ratkaisuja sillanrakennuksen tarpeisiin, käynnistyi PERI Suomen ja Sepan yhteistyö. Syntyi yhdistetty järjestelmä, jossa PERI UP Flex-tuennan edut yhdistyvät Sepan kehittämään, sillan pituussuuntaiseen ristikkorakenteeseen.

”Erityisesti tällaisella työmaalla, jossa pohjaolosuhteet ovat erittäin heikot, korostuu se, että kuormat ohjautuvat puuristikon ja PERI UP -telinetuennan kautta erittäin tarkasti tiettyihin pisteisiin. Tämän konkreettinen etu, ettei tällaisissa kohteissa tarvita totuttua väliaikaista siltaa”, perustelee PERI Suomen myyntipäällikkö Georg Mestsaninov.

Hän korostaa myös tuentasuunnittelun keskeistä merkitystä. Tuennan mitoitus vaatii lujuuslaskelmien hallinnan lisäksi tuentakalustokohtaista osaamista.

”On välttämätöntä ja asiakkaille suureksi avuksi tehdä tämä suunnittelun osa-alue täällä meillä. Tässä tapauksessa on erityisen tärkeää suunnittelu- ja asennusyhteistyö kannen ristikkorakenteen toimittaneen ja mitoittaneen Sepan kanssa”, Mestsaninov korostaa.

 

Täsmällistä yhteistoimintaa

Kokonaispituudeltaan 78-metrinen jännebetonipalkkisilta ylittää Paattistenjoen vanhan uoman. Pääurakoitsijana toimivan TerraWise Oy:n siltamestari Petri Heino kertoo töiden alkaneen vuoden 2019 lopulla ja varsinaiseen sillanrakennusvaiheeseen päästiin helmikuussa 2020. Alkuperäisen aikataulun mukaisesti siltatöille oli varattu yli puoli vuotta, josta on Heinon mukaan saatu 2-3 viikkoa pois uuden ratkaisun ansiosta.

”PERI:n kalusto oli minulle entuudestaan tuttu, kun taas puuristikkorakenne on uusi tuttavuus – kokonaisuus toimi”, Heino kertoo.

Sekä PERI:n että Sepan toimintatapaan kuuluu toimittaa asiakkaalle paitsi materiaalit myös niiden asennus sekä omiin tuotteisiin liittyvien yksityiskohtainen suunnittelu.

”Päättyneen vuosikymmenen puolivälissä ryhdyimme määrätietoisesti laajentamaan toimintaamme infraan. Tänä aikana olemme tehneet tiivistä yhteistyötä PERI:n kanssa, mistä tämä työmaa on erinomainen esimerkki”, kertoo Sepan kehitysjohtaja Olli Hentunen.

Hyvien materiaalien ja pätevän tuotekohtaisen suunnittelun lisäksi on olennaista, että osaamista löytyy myös asennusvaiheessa. PERI:n pitkäaikainen yhteistyö sen telineasennuksiin erikoistuneen ”hovihankkijan” ResMarine Oy:n kanssa on tästä erinomainen esimerkki.

”Hyvät suunnitelmapiirustukset, jotka PERI:ltä tällekin työmaalle saimme, ovat tietysti välttämättömät asennuksessa. Sen lisäksi on tärkeää, että logistiikka toimii. Taas kerran saimme kaikki tarvittavat tukitorniosat suoraan työmaan työpisteisiin oikea-aikaisesti”, toteaa PERI UP -telineiden asennuksesta tälläkin työmaalla vastaavan ResMarine Oy:n toimitusjohtaja Timo Kallio.

Teksti: Vesa Tompuri

Pääurakoitsija
TerraWise Oy

Ristikkorakenteet
Sepa Oy

Telineasennus
ResMarine Oy

Sijainti
Kategoria
Sillat ja tunnelit

Kuvia projektista

Kuvissa näytetään työmaan senhetkinen työvaihe, joten yksityiskohdat tuennoissa, muottisiteissä yms. saattavat olla vielä keskeneräisiä.

 • Pyhän Marian silta, Turku; perisuomi
  Tällä siltatyömaalla on ensimmäistä kertaa käytössä aikaa ja rahaa säästävä tuentatekniikka. PERI Suomen ja keiteleläisen Sepa Oy:n yhteistyönä kehitetyn ratkaisun ansiosta sillan kuormitukset saa jaetuksi entistä hallitummin tuille ja niiltä edelleen pehmeään pohjamaahan.
 • Pyhän Marian silta, Turku
  Nyt myös siltakohteissa on käytettävissä ratkaisu, jossa muotit ja tuennat voi toteuttaa tehdasvalmisteisin tuottein ja niiden mitoitus- ja asennussuunnitelmin.
 • Pyhän Marian silta, Turku
  PERI UP Flex-tuennan edut yhdistyvät Sepan kehittämään, sillan pituussuuntaiseen ristikkorakenteeseen.
 • Pyhän Marian silta, Turku
  Kokonaispituudeltaan 78-metrinen jännebetonipalkkisilta ylittää Paattistenjoen vanhan uoman.
 • Pyhän Marian silta, Turku
  Alkuperäisen aikataulun mukaisesti siltatöille oli varattu yli puoli vuotta, josta on saatu 2-3 viikkoa pois uuden ratkaisun ansiosta.
 • Pyhän Marian silta, Turku; PERI UP
  Erityisesti työmaalla, jossa pohjaolosuhteet ovat erittäin heikot, korostuu se, että kuormat ohjautuvat puuristikon ja PERI UP -telinetuennan kautta tarkasti tiettyihin pisteisiin.

Projektissa käytetyt tuotteet

Pyhän Marian silta, Turku
Pyhän Marian silta, Turku