Pystyrakenteissa käytettiin yli 1000 m² TRIO-seinämuottia ja kymmeniä SRS-pilarimuotteja.

Saamelaiskulttuurikeskus Sajos
Inari, Suomi

Inarin kirkonkylään Juutuanjoen rannalle rakennettu Saamelaiskulttuurikeskus Sajos on Suomen saamelaisten hallinnon ja kulttuurin keskus. Saamelaiskulttuurikeskuksen tarkoituksena on luoda saamelaisille paremmat edellytykset omaehtoisesti ylläpitää ja kehittää kieltään, kulttuuriaan ja elinkeinotoimintaansa. Saamelaiskulttuurikeskus tulee olemaan kansallisesti ja kansainvälisestikin kiinnostava ja vetovoimainen monikulttuurisuuden kohtaamispaikka.

PERI toimitti työmaalle paikallavalurakenteiden muotit, niihin liittyvät telineet sekä porrastornit. Pystyrakenteita varten työmaalla tarvittiin yli 1000 m² TRIO-seinämuottia ja useita SRS-pilarimuotteja. Sekä matalien että korkeiden holvien tuentakalustona käytettiin ST 100 -tukitorneja, joiden korkeutta voi säädellä yksinkertaisesti lisäämällä tai vähentämällä poistamalla jatkokehyksien määrää. Suurimmat yhtenäiset holvivalut olivat yli 600 m² ja tuennassa käytettävien GT 24 -puupalkkien määrä jopa 6,5 kilometriä.

Raudoitustelineet ja porrastornit toteutettiin monipuolisella PERI UP Flex -järjestelmätelineellä.

Tammikuussa 2012 valmistunut Saamelaiskulttuurikeskus Sajos hallitsee Inarin kyläkuvaa, kun sen massiiviset betoniseinät puu- ja lasipintoineen kurottuvat neljään ilmansuuntaan.

Pääurakoitsija 
Keski-Suomen Betonirakenne Oy

Rakennuttaja
Senaatti-Kiinteistöt

Sijainti
Kategoria
Kulttuurirakennukset

Kuvia projektista

Kuvissa näytetään työmaan senhetkinen työvaihe, joten yksityiskohdat tuennoissa, muottisiteissä yms. saattavat olla vielä keskeneräisiä.

 • TRIO-muoteilla valettiin yli 10 m korkeita paikallavaluseiniä.
  TRIO-muoteilla valettiin yli 10 m korkeita paikallavaluseiniä.
 • ST 100 -tukitorneilla on helppo toteuttaa niin matalia kuin korkeitakin tuentoja.
  ST 100 -tukitorneilla on helppo toteuttaa niin matalia kuin korkeitakin tuentoja.
 • Pystyrakenteissa käytettiin yli 1000 m² TRIO-seinämuottia ja kymmeniä SRS-pilarimuotteja.
  Pystyrakenteissa käytettiin yli 1000 m² TRIO-seinämuottia ja kymmeniä SRS-pilarimuotteja.
 • Korkeat holvit tuettiin ST 100 -tukitorneilla.
  Korkeat holvit tuettiin ST 100 -tukitorneilla.
Työpäällikkö
Työpäällikkö
Simo Särkelä
Työpäällikkö, Keski-Suomen Betonirakenne Oy
”PERI toimi luotettavana kumppanina, joka pystyi vastaamaan hyvin työmaan sijainnin, aikataulun ja monimuotoisten rakenteiden asettamiin haasteisiin tarjoamalla työmaalle kokonaisvaltaiset muottijärjestelmät. Logistiikkaa ja työvaiheiden yhteensovittamista helpotti se, että PERI toimitti myös työmaan telineet. Oli kätevää ottaa muotit ja telineet samasta paikasta.”

Projektissa käytetyt tuotteet

Pystyrakenteissa käytettiin yli 1000 m² TRIO-seinämuottia ja kymmeniä SRS-pilarimuotteja.
Pystyrakenteissa käytettiin yli 1000 m² TRIO-seinämuottia ja kymmeniä SRS-pilarimuotteja.