You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Koivusenojan ratasilta, Tampere

Projektitiedot

Yhteystiedot: Tampere, Suomi

Tampereen raitiotiehankkeen työmaavaihe käynnistyi maaliskuussa 2017. Ensimmäinen, Pyynikintorilta Hervantaan ulottuva vaihe valmistuu toukokuussa 2021, jolloin myös ratikkaliikenne alkaa. Raitiotien kokonaispituus on noin 15 kilometriä, jonka matkalle mahtuu paljon haastava rakentamista - muun muassa ratasiltoja. Yksi niistä, sata metriä pitkä jännitetty betonisilta, valmistuu jo tänä vuonna Koivusenojan alueelle Hervantaan.

Aikataulu Koivusenojan ratasillan rakentamiseksi on poikkeuksellisen tiukka, koska rakentaminen päästiin aloittamaan vasta helmikuussa kaavoituspäätöksen viivyttyä odotettua pidempään. Kun työt sitten alkoivat, ilmeni pian, ettei silta valmistuisi tänä vuonna ilman aikataulua nopeuttavia, totutusta poikkeavia ratkaisuja.

”Maasto rakennuspaikalla on lisäksi epätasaisuutensa takia vaativa. Olemme laskeneet, että säästimme aikataulussa noin kuukauden, kun oivalsimme käyttää sahatavarasta tehtyjen telineiden asemesta PERI UP -tuentatelineitä”, kertoo Raitiotieallianssin työmaapäällikkö Jani Kiili.

Raitiotieallianssin muodostavat YIT, joka on Jani Kiilin työnantaja, sekä VR Track, Tampereen Raitiotie Oy, Tampereen kaupunki ja Pöyry-yhtiöt. Toteutusmuodon ollessa allianssi tiimin jäsenet tekevät yhdessä päätökset käytettävistä ratkaisuista.

Suunnittelu ja asennus mukana toimituksessa

Talonrakennukseen verrattuna muottijärjestelmien käyttö siltakohteissa on ollut pitkään vähäistä, koska aikataulut infrarakentamisessa ovat olleet tyypillisesti väljemmät. PERI on kehittänyt PERI UP Flex -telinejärjestelmänsä muun muassa siksi, että muottitöitä ja koko rakentamisprosessia saataisiin nopeutetuksi. Toinen etu on ympäristöystävällisyys, koska teräsrakenteiset telineet ovat kierrätettävissä työmaalta toiselle ja näin uudelleen käytettävissä.

”Tässä tapauksessa tarvittiin todella järeitä telineitä, koska silta valmistuu 14 metrin korkeudelle maanpinnasta. Nopea rakentamisaikataulu taas oli korostuneen tärkeää, koska silta ylittää aktiivisella käytöllä olevan kuntopolun”, Jani Kiili kertoo.

Kiili pitää olennaisen tärkeänä, että tuentatelinetoimittajalla on kykyä ja halua laatia myös suunnitelmat tuotteistaan sekä myös asentaa ja purkaa telineet. PERI:llä nämä palvelut ovat aina saatavissa, kun asiakas sellaisia tarvitsee.

”Kunnon suunnitelmat yhdistettyinä nopeaan asennukseen olivat houkutteleva tarjous. Vertasimme PERI:n vaihtoehtoa sahatavarasta tehtyjen telineiden asennukseen ja totesimme PERI:n järjestelmän edut”, Kiili toteaa.

Tällä työmaalla tuentatelinetyön toteutti ResMarine Oy, Rauman telakalla neljä vuotta sitten perustettu telineasennuksiin erikoistunut yritys. ResMarinen toimitusjohtaja Timo Kallio kiittelee PERI:n toiminnan laatua, sekä projektinhoidon että suunnittelun näkökulmasta.

”Oli oleellista, että myös suunnitteluratkaisuja tehtiin paikan päällä. Sitä mukaa kun lähtötiedot tarkentuivat, täsmennykset suunnitelmiin tulivat todella nopeasti”, Kallio sanoo.

Koivusenojan ratasiltatyömaa on sillan suuren pituuden ja korkeuden vuoksi vaativa sekä teknisesti että turvallisuuden näkökulmasta. Teräksisellä telinejärjestelmällä nämä haasteet ovat melko helposti voitettavissa.

Teksti: Vesa Tompuri

Vaatimukset

  • Muottiratkaisu jopa 14 m korkeisiin pilareihin
  • Nopeasti asennettavat, mutta silti järeät tuentatelineet sillan kannelle
  • Suunnittelu, itse telineet sekä niiden asennus samassa paketissa

Asiakas

Raitiotieallianssi
YIT Rakennus Oy, Infrapalvelut
VR Track
Tampereen Raitiotie Oy
Tampereen kaupunki
Pöyry-yhtiöt

PERI-ratkaisu

MAXIMO-järjerjestelmämuotti RS-vinotukineen toimi sillan pilareiden muottina. Perinteinen sahatavara korvattiin PERI UP Flex -tuentatelineillä, ja näin säästettiin aikataulussa noin kuukausi. Ympäristöystävällisyys korostui näissä valinnoissa. PERI toimi tässä kohteessa yhdessä ResMarinen kanssa, joka toteutti telineiden asennuksen. Suunnittelutyö tehtiin PERI:n asiantuntijoiden toimesta.

Projektissa käytetyt PERI-järjestelmät