You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Savion rautatietunneli, Myraksen ruhje, Kerava

Projektitiedot

Yhteystiedot: Kerava, Suomi

Vuosaaren sataman tavaraliikennettä varten rakennettiin 19 kilometriä pitkä satamarata, josta 13,5 kilometriä kulkee tunnelissa. Savion tunnelin haasteellisin 200 metrin osuus oli Myraksen ruhje heikon kallioperänsä vuoksi. Tämä osuus vahvistettiin massiivisella betonirakenteisella suojatunnelilla. Tunnelin, joka oli ensimmäinen laatuaan Suomessa, tarkoitus on kestää ympäröivän kallion kuormat sekä pohjaveden paine.

Vesitiiviinä rakenteena toteutetun tunnelin muotti- ja betonityöt suoritettiin PERI VARIOKIT -järjestelmää käyttäen poikkileikkaukseen nähden kolmessa vaiheessa. 

Ensimmäisenä valettiin pohjalaatta reunanostoineen 30 metrin osissa. Toisena valettiin 4,5 metriä korkeat seinät ja viimeisenä kaareva holvi. Seinä- ja holvibetonoinnit toteutettiin 15 metrin jaksoissa, ja rakenteen paksuus joka paikassa oli vähintään 800 mm.

Seinät valettiin molemmilta reunoilla samanaikaisesti, jotta muotin tukirakenne pystyi ottamaan vaakasuuntaisia valupaineita tasaisesti vastaan. Tämän lisäksi seinämuotit ankkuroitiin alaosastaan betonilaattaan. Sekä seinä- että holvimuotit oli ripustettu asennustelineeseen ja muotin purkuvaiheessa ne voitiin irrottaa valmiista betonirakenteesta muottia säätämällä.

Muotinpurun jälkeen muottikokonaisuudet vedettiin hinausautolla rullastoja pitkin seuraavaan valupaikkaan.

Muotin siirrettävyys ja nopea uudelleenpystyttäminen oli eräs syy miksi urakoitsija päätyi PERI:n muottiratkaisuun. Muottijärjestelmät suunniteltiin siten, että työmaaliikenne ei katkennut tunnelissa muuten kuin valujen ajaksi.

Vaatimukset

.

Asiakas

Tunneliurakoitsija
Kalliorakennus-Yhtiöt Oy

PERI-ratkaisu

.

Projektissa käytetyt PERI-järjestelmät