You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Kevyen liikenteen väliaikainen silta, Varkaus

Projektitiedot

Yhteystiedot: Varkaus, Suomi

Haarautuvien junayhteyksien ja lukuisien vesistöjen takia Varkaudesta löytyy useita siltoja, joista yksi radan ylittävä auto- ja kevyenliikenteensilta purettiin pois ja uusi rakennettiin tilalle.

Sillä aikaa kun radan ylityksen kohdalla ei ollut pysyvää kulkuyhteyttä puolelta toiselle, tarvittiin vaihtoehtoisia ratkaisuja liikenteen ohjaamiseksi. Autoliikenne ohjattiin kulkemaan toista kautta, mutta kevyelle liikenteelle suunniteltiin väliaikainen radan ylityssilta vanhan sillan viereen.

Tässä vaiheessa PERI:n osaaminen ja tuotteet pääsivät oikeuksiinsa. Merkittävää roolia väliaikaissillassa näytteli LGS-ristikkopalkit, joilla voidaan toteuttaa pitkiä jännevälejä niin sääsuojauksessa kuin työtasojen tai kulkuteiden alla. Tässä kohteessa sillan vapaa jänneväli oli noin 15 metriä.

LGS-palkit liittyivät radan molemmilla puolilla PERI UP Flex -telineisiin. PERI:n eri telinejärjestelmien osat on suunniteltu niin, että ne ovat yhteensopivia keskenään. Silta täytti tarvittavat kuormitusvaatimukset ja viranomaiset olivat erittäin tyytyväisiä toteutukseen.

Vaatimukset

Turvallinen ja tarvittavat kuormitusvaatimukset täyttävä kevyenliikenteen kulkusilta ratakiskojen yli.

Asiakas

Pääurakoitsija
Soraset Oy

Rakennuttaja
Varkauden kaupunki

PERI-ratkaisu

Väliaikaiset kävelysillat LGS-ristikkopalkeilla

Korkean taivutus- ja kuormituskapasiteetin sekä järjestelmäosilla nopean asennettavuuden ansiosta PERI UP LGS -ristikkopalkkijärjestelmä sopii erityisen hyvin ja kustannustehokkaasti väliaikaisten kävelysiltojen rakentamiseen.

LGS-rakenteisia väliaikaisia kulkuteitä tarvitaan, kun jalankulku täytyy siirtää työmaa- tai tapahtumajärjestelyjen takia paikkaan, jossa täytyy ylittää tie tai muu kulkusiltaa vaativa paikka. Järjestelmä täyttää vaatimukset, joita mm. kaiteiden kuormituksiin ja sijainteihin edellytetään julkisissa tiloissa.

LGS-palkeilla voidaan toteuttaa pitkiäkin jännevälejä sallitun kuormituksen ollessa jopa 5,0 kN/m². Tasomateriaalina voidaan käyttää esimerkiksi vaneria, jonka pinta ei ole liukas.

PERI UP Public -porrasjärjestelmä takaa turvalliset nousutiet kävelysiltojen yhteyteen. Public-portaiden kuormituksen kestävyys on jopa 7,5 kN/m².

Projektissa käytetyt PERI-järjestelmät