MAXIMO-järjestelmän avulla päästään tässä projektissa vaadittavaan 24 metrin valukorkeuteen.

Tanssin Talo
Helsinki, Suomi

Helsingin Ruoholahteen Kaapelitehtaan koillispäätyyn vuonna 2021 valmistuva Tanssin Talo on ainutlaatuinen rakennushanke sekä käyttötarkoitukseltaan ja arkkitehtuuriltaan, mutta myös rakennusteknisesti. Korkeimmillaan 24-metriset kantavat paikallavaluseinät ja lautamuottipintaisiksi jätettävät kuilut ovat haaste myös muottitoimittajalle, joksi PERI Suomi valikoitui. 

Tanssin Taloa rakennuttaa Kiinteistö Oy Kaapelitalo, joka pääsi käynnistämään pitkään valmistellun hankkeen lokakuussa 2019. ”Kauhaniskua” oli edeltänyt vaadittavan asemakaavamuutoksen hyväksyminen Helsingin kaupunginvaltuustossa toukokuussa 2018 sekä yhden sitä koskevan valituksen hylkääminen Helsingin hallinto-oikeudessa noin vuotta myöhemmin. Arkkitehtitoimisto JKMM Arkkitehtien suunnitelmilla rakennettavan talon peruskivi muurattiin tammikuussa 2020, minkä jälkeen työmaa on edennyt vauhdilla.

”Arkkitehtuuri toi alusta asti erityisvaatimuksia myös muottisuunnitteluun. Tanssin Talossa on paljon betonipintaiseksi jääviä seiniä, joissa esimerkiksi täytyy säilyä lautamuottikuvio. Lisäksi kohteessa on puhdasvalupintaisiksi jääviä seiniä. Niissä tulee käyttää MAXIMO-järjestelmää, jossa käytetään erittäin korkealaatuista vaneria. Olemme valinneet kohteeseen täsmälleen sopivat muottielementit. Tavanomaisessa vuokramateriaalin käytössähän muotteja voi käyttää helposti yli kaksikymmentä kertaa silloin, kun ei ole erityisiä betonipintavaatimuksia”, kertoo avainasiakaspäällikkö Madis Madal PERI Suomi Ltd Oy:stä.

Aikataulu on Madalin mukaan poikkeuksellisen tiukka, mikä tuo luonnollisesti haasteita projektinhallintaan. Haasteellisuutta lisää työmaa-alueen suhteellinen pienuus ja se, että urakoitsan on rakennettava erilaisia rakenteita samanaikaisesti.

Valut alkoivat helmikuussa ja jatkuvat vuodenvaihteeseen asti. Niistä raudoituksineen ja muottitöineen vastaa Koy Kaapelitalon osaurakoitsijana toimiva AKR Betoni Oy, jonka vastuulla on myös ontelolaattojen sekä teräksisten WQ-palkkien asennukset.

”Meillä on yhteistyöstä PERI:n kanssa seitsemän vuoden kokemus. Oli luonnollista tehdä yhteistyötä myös tässä vaativassa kohteessa. Tällaisessa hankkeessa korostuu sen merkitys, että saamme muottitoimittajalta yksityiskohtaiset muottisuunnitelmat ja muutakin asiantuntija-apua. Ja luonnollisesti toimitusten täsmällisyys on tärkeää”, kertoo AKR Betonin projektipäällikkö Ainar Lepp.

Monta eri järjestelmää 

Tanssin Talon kaltaisessa vaativassa ja monipuolisessa kohteessa PERI:n tuoteportfolion monipuolisuus pääsee erityisellä tavalla oikeuksiinsa. Tässä kohteessa toimitus koostuu MAXIMO-seinämuottijärjestelmästä, PERI UP Flex -telineistä ja FB 180 -niveltyötasoista. MAXIMO:n avulla päästään vaadittavaan 24 metrin valukorkeuteen, ja samoissa valuissa on käytössä niveltyötasot.

”Teemme saumat 10,8 metrin korkeuteen. Tällaiseen kymmenisen tuntia kestävään kertavaluun tarvitaan betonia 90 kuutiometriä. Niveltyötasojen ansiosta emme tarvitse korkeita telineitä. Telinejärjestelmille on toki järkevää käyttöä matalammissa valuissa”, Ainar Lepp kertoo.

Madis Madal korostaakin PERI UP -telineiden monipuolisia käyttömahdollisuuksia. Tanssin Talon työmaalla tälle monipuolisuudelle on käyttöä, sillä PERI UP -telineet toimivat siellä myös raudoitustelineinä, työtasoina, porrastorneina ja tuennassa.

Betonirakennetyöt ovat edenneet Tanssin talon tontilla jo yli puolenvälin elokuussa 2020. Jotta talotekniikka- ja sisustusvaiheeseen päästään oikea-aikaisesti, ja jotta kokonaisaikataulu pitää, rungon valmistuminen täsmälleen suunnitellun aikataulun mukaisesti on aivan keskeinen edellytys. AKR Betoni ja PERI Suomi ovat täyttäneet tämän edellytyksen hienosti – jälleen kerran.

Teksti: Vesa Tompuri

Rakennuttaja
Kiinteistö Oy Kaapelitalo

Runkourakoitsija
AKR Betoni Oy

Sijainti
Kategoria
Kulttuurirakennukset

Kuvia projektista

Kuvissa näytetään työmaan senhetkinen työvaihe, joten yksityiskohdat tuennoissa, muottisiteissä yms. saattavat olla vielä keskeneräisiä.

 • MAXIMO-järjestelmän avulla päästään tässä projektissa vaadittavaan 24 metrin valukorkeuteen.
  MAXIMO-järjestelmän avulla päästään tässä projektissa vaadittavaan 24 metrin valukorkeuteen.
 • Tanssin Talon kaltaisessa vaativassa ja monipuolisessa kohteessa PERI:n tuoteportfolion monipuolisuus pääsee erityisellä tavalla oikeuksiinsa.
  Tanssin Talon kaltaisessa vaativassa ja monipuolisessa kohteessa PERI:n tuoteportfolion monipuolisuus pääsee erityisellä tavalla oikeuksiinsa.
 • PERI UP -telineet toimivat tässä kohteessa raudoitustelineinä, työtasoina, porrastorneina ja tuennassa.
  PERI UP -telineet toimivat tässä kohteessa raudoitustelineinä, työtasoina, porrastorneina ja tuennassa.
 • Aikataulu on tällä työmaalla tiukka, mikä tuo haasteita projektinhallintaan. Haasteellisuutta lisää työmaa-alueen suhteellinen pienuus ja se, että erilaisia rakenteita tehdään samanaikaisesti.
  Aikataulu on tällä työmaalla tiukka, mikä tuo haasteita projektinhallintaan. Haasteellisuutta lisää työmaa-alueen suhteellinen pienuus ja se, että erilaisia rakenteita tehdään samanaikaisesti.
 • Tanssin Talossa on paljon puhdasvalupintaisiksi jääviä seiniä, joissa käytetään MAXIMO-järjestelmää erittäin korkealaatuisella vanerilla.
  Tanssin Talossa on paljon puhdasvalupintaisiksi jääviä seiniä, joissa käytetään MAXIMO-järjestelmää erittäin korkealaatuisella vanerilla.
 • MAXIMO-järjestelmän avulla päästään tässä projektissa vaadittavaan 24 metrin valukorkeuteen.
  MAXIMO-järjestelmän avulla päästään tässä projektissa vaadittavaan 24 metrin valukorkeuteen.
 • FB 180 -niveltyötasojen ansiosta korkeita telineitä ei tarvita.
  FB 180 -niveltyötasojen ansiosta korkeita telineitä ei tarvita.
 • Tanssin Talo on ainutlaatuinen rakennushanke sekä käyttötarkoitukseltaan ja arkkitehtuuriltaan, mutta myös rakennusteknisesti.
  Tanssin Talo on ainutlaatuinen rakennushanke sekä käyttötarkoitukseltaan ja arkkitehtuuriltaan, mutta myös rakennusteknisesti.
 • PERI UP -telineet toimivat tässä projektissa raudoitustelineinä, työtasoina, porrastorneina ja tuennassa.
  PERI UP -telineet toimivat tässä projektissa raudoitustelineinä, työtasoina, porrastorneina ja tuennassa.
 • Tanssin Talon valut alkoivat helmikuussa 2020 ja jatkuvat vuodenvaihteeseen 2020-2021 asti.
  Tanssin Talon valut alkoivat helmikuussa 2020 ja jatkuvat vuodenvaihteeseen 2020-2021 asti.
 • PERI UP -telineet toimivat tässä projektissa raudoitustelineinä, työtasoina, porrastorneina ja tuennassa.
  PERI UP -telineet toimivat tässä projektissa raudoitustelineinä, työtasoina, porrastorneina ja tuennassa.
Default Person
Default Person
Ainar Lepp
Projektipäällikkö, AKR Betoni Oy
Meillä on yhteistyöstä PERI:n kanssa seitsemän vuoden kokemus. Oli luonnollista tehdä yhteistyötä myös tässä vaativassa kohteessa. Tällaisessa hankkeessa korostuu sen merkitys, että saamme muottitoimittajalta yksityiskohtaiset muottisuunnitelmat ja muutakin asiantuntija-apua. Ja luonnollisesti toimitusten täsmällisyys on tärkeää.

Projektissa käytetyt tuotteet

MAXIMO-järjestelmän avulla päästään tässä projektissa vaadittavaan 24 metrin valukorkeuteen.
MAXIMO-järjestelmän avulla päästään tässä projektissa vaadittavaan 24 metrin valukorkeuteen.