You can analyse the data collected from the sensors and submitted to the cloud in real-time from anywhere.

InSite Construction -verkkosovellus

InSite Construction -verkkosovellus tallentaa tiedot ja mahdollistaa reaaliaikaisen analysoinnin, kun sitä käytetään yhdessä PERI-sensoreiden kanssa.

ISC (InSite Construction) -verkkosovellus tarjoaa käyttäjille tietoa betonitöistään missä ja milloin tahansa. Nykyaikainen design tekee sovelluksesta yhteensopivan minkä tahansa PERI InSite -laitteen kanssa. Asiakkaat voivat käyttää ISC-verkkosovellusta olemassa olevalla PERI-tilillään.


Sovellus

Helppo käyttö:

  • Yhteensopiva kaikkien muottijärjestelmien kanssa
  • Yksi järjestelmä koko betonointiprosessia varten

Taloudellinen ja aikaa säästävä:

  • Betonointiprosessin optimointi
  • Reaaliaikainen seuranta betonin lujuuden kehityksestä
  • Massa- ja talvibetonin lämpötilan määrittäminen
  • Lämpötilan mittaus tehokasta lämpötilan seurantaa varten
  • Betonointinopeuden ja -lujuuden selvittäminen reaaliaikaisilla tiedoilla
  • Muottien käyttöasteen ja toiminnan optimointi

Turvallisuus ja dokumentointi:

  • Tietoon perustuvien päätösten avulla voidaan minimoida halkeamien muodostumisen riski, jolloin betonin laatua voidaan parantaa
  • Tehokas dokumentointi digitaalisen tiedon dokumentoinnin ja tallennuksen avulla