Työkalun avulla käyttäjä saa nopean yleiskäsityksen kuormista ja muodonmuutoksista, mikä johtaa muottijärjestelmän kustannustehokkaaseen käyttöön.

Muotin valupainelaskuri

Auttaa käyttäjää laskemaan betonin valupaineen suhteessa valun nousunopeuteen valituilla PERI-seinämuottijärjestelmillä.


PERI:n valupainelaskuri auttaa asianosaavaa käyttäjää laskemaan betonin valupaineen ja valun nousunopeuden valitulla PERI-seinämuottijärjestelmällä. Työkalun avulla käyttäjä saa nopean yleiskäsityksen kuormista ja muodonmuutoksista, mikä johtaa muottijärjestelmän kustannustehokkaaseen käyttöön.

 


Muotin valupainelaskuri

Sovellus

Valupainelaskuri antaa tukea betonin valupaineen laskentaan suhteessa valun nousunopeuteen DIN 18218:2010-01 standardin mukaan.

Se määrittää nousunopeuden PERI:n seinämuottijärjestelmille TRIO, MAXIMO ja DOMINO valitun valukorkeuden ja muodonmuutosvaatimusten mukaisesti (DIN 18202:2013-04).

Muottielementit MAXIMO 330, MAXIMO 270, TRIO 270, TRIO 330 ja DOMINO 250 - DW15, DW20, MX 15 ja MX18 -sidonnoilla - määrittävät maksiminousunopeuden, joka on valittavissa työmaalla. 

Tulokset ja asennusohjeet on esitetty graafisesti näytöllä. Työkalu antaa tulokset myös PDF-muodossa, jolloin ne on helposti tulostettavissa tai lähetettävissä eteenpäin sähköpostilla. Rakennustapaselostus sisältyy raporttiin.

PERI:n valupainelaskuri auttaa asianosaavaa käyttäjää laskemaan betonin valupaineen ja valun nousunopeuden valitulla PERI-seinämuottijärjestelmällä.
Muotin valupainelaskuri