Määrittelee nopeasti ja helposti MULTIPROP-tukitornin optimaalisen mitoituksen

MULTIPROP-mitoitustyökalu

Määrittelee nopeasti ja helposti MULTIPROP-tukitornin optimaalisen mitoituksen.

Selainpohjaisen laskurin avulla käyttäjä määrittää nopeasti ja helposti optimaalisen tornin mitoituksen tai suurimman sallitun tukikuorman.


MULTIPROP-mitoitustyökalu

Sovellus

Kun säätöarvot tornille on syötetty, saa käyttäjä tulokset. Tulos sisältää luonnoksen staattisesta järjestelmästä, vastaavan PERI MULTIPROP -tornin osalistan, sallitun tukikuorman Fv kN:nä, sekä optimaalisen tornin asennuksen.

Lomake on saatavilla PDF-muodossa, joka on helppo tulostaa tai lähettää eteenpäin sähköpostina. Rakennustapaselostus sisältyy myös tähän yhteenvetoon.

Sovellus tarjoaa vaihtoehtoja eri osille ja ottaa huomioon tuulikuormat.

Sovellus antaa ratkaisut tornille, jonka korkeus vaihtelee 1,95 metristä 14,90 metriin.

MULTIPROP-tukitornin mitoitustyökalu optimaaliseen tuentamitoitukseen.