You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Muotin valupainelaskuri

Yleistä

PERI:n valupainelaskuri auttaa asianosaavaa käyttäjää laskemaan betonin valupaineen ja valun nousunopeuden valitulla PERI-seinämuottijärjestelmällä. Työkalun avulla käyttäjä saa nopean yleiskäsityksen kuormista ja muodonmuutoksista, mikä johtaa muottijärjestelmän kustannustehokkaaseen käyttöön.


online versio
 


Kuvaus

Valupainelaskuri antaa tukea betonin valupaineen laskentaan suhteessa valun nousunopeuteen DIN 18218:2010-01 standardin mukaan.

Se määrittää nousunopeuden PERI:n seinämuottijärjestelmille TRIO, MAXIMO ja DOMINO valitun valukorkeuden ja muodonmuutosvaatimusten mukaisesti (DIN 18202:2013-04).

Muottielementit MAXIMO 330, MAXIMO 270, TRIO 270, TRIO 330 ja DOMINO 250 - DW15, DW20, MX 15 ja MX18 -sidonnoilla - määrittävät maksiminousunopeuden, joka on valittavissa työmaalla. 

Tulokset ja asennusohjeet on esitetty graafisesti näytöllä. Työkalu antaa tulokset myös PDF-muodossa, jolloin ne on helposti tulostettavissa tai lähetettävissä eteenpäin sähköpostilla. Rakennustapaselostus sisältyy raporttiin.

 


Standardi

Vuonna 2010 julkaistiin tarkistettu versio saksalaisesta standardista DIN 18218:2010-01 “Fresh concrete pressure on perpendicular formwork (Betonin paine kohtisuoraan muotille)". Standardi sisältää helposti tiivistyvät betonilaadut (F5 ja F6), kuten myös itsetiivistyvän betonin (IT-betoni). Tämän standardin perustiedot, termit ja määritelmät täytyy olla hallussa työkalua käytettäessä.  

Valupainelaskuri kehitettiin käyttäjien tueksi betonin valupaineen laskemiseen PERI-seinämuottijärjestelmiin soveltuen. Työkalu antaa nopean vastauksen kysymykseen: "Millä nopeudella voidaan valaa kutakin muottijärjestelmää käyttäen?" Kun tämä otetaan huomioon, voidaan muottijärjestelmät hyödyntää kustannustehokkaasti kuormien ja muodonmuutosten osalta. 

PERI ehkäisee tällä työkalulla ylikuormituksen riskin ja suuret muodonmuutokset standardivaatimusten avulla. Käyttäjät saavat päivittäistä tukea työskennellessään PERI DOMINO-, MAXIMO-, ja TRIO-järjestelmämuottien kanssa. 


Support

Questions regarding the use of the individual PERI apps and / or web-based applications can be sent by email to the following address:

apps-tools.service@peri.de