You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT VRB HD- ristikkopalkki

Yleiskatsaus

VRB HD -ristikkopalkkia käytetään silloin, kun raskaita kuormia on siirrettävä
pitkien jännevälien kautta. Kyse voi olla uudisrakentamisesta ja siltojen kunnostamisesta, tai pilvenpiirtäjien rakentamisesta.

VRB on kehitetty 25-40 metrin jänneväleille, ja sen sallittu taivutusmomentti on 3 000 kNm. VRB:lle on ominaista erittäin suuri kantavuus: Sen omapaino on verrattain
alhainen, keskimäärin 200 kg juoksumetriä kohti. 

Kaluston tehokas käyttö
Suuren kantavuuden ja alhaisen omapainon ansiosta

Nopeat pituussäädöt
Soveltuu vaihteleviin jänneväleihin mahdollisimman pienellä määrällä erilaisia ristikkokehiä sekä yksinkertaisella liitäntätekniikalla

Korkea turvallisuustaso
Maantasolla tapahtuvan asennuksen ja helposti integroitavien PERI UP -telineratkaisujen ansiosta


Tekniset tiedot

  • Kehitetty 25-40 metrin jänneväleille, ja sen sallittu taivutusmomentti on 3 000 kNm.
  • Eri ristikkokehillä, joiden pituudet ovat 1,5 m - 6,75 m, ja tukikehän teleskooppitoiminnolla järjestelmää voidaan säätää portaattomasti kulloisenkin jännevälien mukaan.

Ristikkotyypit

Järjestelmä koostuu erityyppisistä kuorman ja pituuden mukaan optimoiduista ristikoista, joiden avulla jokaiselle jännevälille saadaan sopiva ratkaisu.

Tukiristikko
siirtää kuormat HD-tukitorneille

Liitosristikko
tukien suurempia leikkausvoimia varten sekä välitukien ja liitosten kohdalla käytettäväksi

Perusristikko
ristikkopalkin keskimmäisiin lohkoihin

Vaaka- ja pystysuuntaisten jäykisteiden standardoitu ja keskitetty liitos mahdollistaa kantavuuden optimaalisen hyödyntämisen ja johtaa kaluston tehokkaaseen käyttöön.