The system consists of different types of load and length optimized frames, which enable to continuously create every span with the corresponding combination.

VARIOKIT VRB HD- ristikkopalkki

Raskaiden kuormien helppo ja luotettava siirto pitkien jännevälien yli.

VRB HD -ristikkopalkkia käytetään silloin, kun raskaita kuormia on siirrettävä pitkien jännevälien kautta. Kyse voi olla uudisrakentamisesta ja siltojen kunnostamisesta, tai pilvenpiirtäjien rakentamisesta.

VRB on kehitetty 25-40 metrin jänneväleille, ja sen sallittu taivutusmomentti on 3 000 kNm. VRB:lle on ominaista erittäin suuri kantavuus: Sen omapaino on verrattain alhainen, keskimäärin 200 kg juoksumetriä kohti. 


VARIOKIT VRB HD- ristikkopalkki käytössä

 • VARIOKIT Heavy-Duty Shoring Towers and Truss Girders serve as load-bearing falsework for the edge sections of a 412 m long motorway bridge.
  Nopeat pituussäädöt

  Soveltuu vaihteleviin jänneväleihin mahdollisimman pienellä määrällä erilaisia ristikkokehiä sekä yksinkertaisella liitäntätekniikalla

 • Bolted connections reduce assembly time during installation. The centric bracing connection ensures a high load-bearing capacity.
  Kaluston tehokas käyttö

  Suuren kantavuuden ja alhaisen omapainon ansiosta

 • The VARIOKIT Heavy-Duty Truss for large spans offers high load-bearing capacity with a low dead weight. A further advantage is the easy assembly procedure.
  Korkea turvallisuustaso

  Maantasolla tapahtuvan asennuksen ja helposti integroitavien PERI UP -telineratkaisujen ansiosta

 • Video
  VRB-ristikkopalkki

Lisähyödyt

Yhteensopivat tuotteet

Ristikkotyypit

Järjestelmä koostuu erityyppisistä kuorman ja pituuden mukaan optimoiduista ristikoista, joiden avulla jokaiselle jännevälille saadaan sopiva ratkaisu.

Tukiristikko
siirtää kuormat HD-tukitorneille

Liitosristikko
tukien suurempia leikkausvoimia varten sekä välitukien ja liitosten kohdalla käytettäväksi

Perusristikko
ristikkopalkin keskimmäisiin lohkoihin

Vaaka- ja pystysuuntaisten jäykisteiden standardoitu ja keskitetty liitos mahdollistaa kantavuuden optimaalisen hyödyntämisen ja johtaa kaluston tehokkaaseen käyttöön.

Oletko kiinnostunut VRB HD -ristikkopalkin käytöstä projektissasi?

Soita 010 8370 700!

Ota yhteyttä!

Ladattavat dokumentit

Lataa tästä: