You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

01
marras
01
marras

HAMK:in opiskelijoille palkintosija PERI Construction Exercisessa

1.11.2017


Hyvinkää, Suomi

PERI Construction Exercise on kansainvälinen kilpailu rakennusalan opiskelijoille. Kilpailu valmistaa opiskelijoita käytännönläheisellä tavalla heidän tulevaisuuden työtehtäviin. Työskentely oikean projektin parissa syventää teoreettista pohjaa, ja käytännön tehtävät vahvistavat opiskelijoiden osaamista erityisesti muottiteknologian saralla. Osana tehtävää opiskelijat pääsevät käyttämään PERI-järjestelmiä, jotka ovat käytössä työmailla ympäri maailman. HAMK:in opiskelijat Ivan Levchenko ja Kirill Zhdanov menestyivät loistavasti: He sijoittuivat kuudenneksi ollen ensimmäinen tiimi Saksa / Itävalta –akselin ulkopuolelta, joka pääsee palkintosijalle. Kaiken kaikkiaan kilpailuun lähetettiin 34 työtä.

”Työskentelin harjoittelijana Pietarissa sijaitsevan Lakhta Centerin työmaalla, jossa PERI-järjestelmät tulivat ensimmäisen kerran vastaan. Harjoitteluni aikana tapasin PERI:n henkilökuntaa, ja kävin monia mielenkiintoisia keskusteluja heidän kanssaan. Näin sain kuulla myös Construction Exercisesta.” Ivan kertoo kuinka projekti sai alkunsa.

Hän tajusi kuitenkin pian, että tiimikaveri olisi tarpeen – tehtävää oli todella paljon. Kilpailu oli tarkoitettu 1-5 hengen ryhmille, joten yksin osallistuminen olisi erittäin haastavaa. Ivan pyysikin Kirilliä mukaan, joka päätti tarttua haasteeseen: ”Ivan totesi minulle, että organisoidulla ja vahvalla yhteistyöllä voisimme menestyä. Olin heti sitä mieltä, että täydennämme toisiamme erilaisella osaamisella ja tietotaidolla.” Kirill jatkaa.

“Saimme aluksi erittäin kattavan tietopaketin Saksasta. Yllätyimme täysin tiedon määrästä ja laajuudesta! Aloimme heti opiskella PERI-järjestelmiä ja annettua tehtäväprojektia. Tämä otti paljon aikaa: Meidän aloitustasomme oli erilainen kuin opiskelijoilla Keski-Euroopassa Suomen erilaisesta opetussuunnitelmasta johtuen.” Ivan ja Kirill selventävät.

“Lyhyesti sanottuna tehtävänämme oli vertailla ja luoda kustannustehokkaita ratkaisuja annettuun projektiin. Laskimme kustannuksia ja muokkasimme suunnitelmia uudelleen useaan otteeseen. Meillä oli käyttökokemusta AutoCad-ohjelmasta, joten oli suhteellisen helppo omaksua myös PERIcad:in käyttö.” Kirill kertoo projektista.

Ivan ja Kirill lähettivät kilpailuun yhteensä 35 piirustusta. ”Viimeiset päivät ennen palautusaikaa teimme töitä lähes 24 tuntia vuorokaudessa. Emme nukkuneet juurikaan, koska tiesimme tasomme, ja halusimme palauttaa työn laadukkaana. Ja se oli sen arvoista.”

Ivan ja Kirill ovat toki iloisia menestyksestään ja 1000€ palkinnosta kilpailussa. Heidän kunnianhimonsa on kuitenkin helppo tunnistaa: ”Olisimme kovasti halunneet päästä esittelemään työmme Weissenhorniin (PERI-konsernin pääkonttori Etelä-Saksassa) viiden parhaan tiimin joukossa.”

Ivan ja Kirill tapasivat PERI Suomi Ltd Oy:n toimitusjohtaja Pekka Ylänteen, kehityspäällikkö Georg Mestsaninovin ja HR Business Partner Kati Hirvikosken PERI Suomen pääkonttorilla Hyvinkäällä 19. lokakuuta. Tapaaminen käsitti yritysesittelyn, kierroksen varastopihalla, palkintojen jaon, sekä monia hyviä keskusteluita. PERI Suomi onnittelee Ivania ja Kirilliä heidän upeasta työstään ja menestyksestä!

PERI Construction Exercise 2018 | 2019 on käynnissä. Tilaa materiaalit ja osallistu heti!

_________________________________________________________________________________

In English:

Success in PERI Construction Exercise

PERI Construction Exercise is an international competition for construction students. The competition prepares participants for practical work in their professional future.* Working on a real construction project will deepen and consolidate knowledge of theoretical content. The practical tasks will stretch and encourage the participants, especially in relation to work preparation and formwork technology. The use of PERI formwork systems is also part of the exercise. PERI systems are encountered in the following career on many construction sites in the world. HAMK students Ivan Levchenko and Kirill Zhdanov managed well: They were ranked 6th in this 11th competition – as well being the first team outside Germany or Austria taking a prize place. 

 “I was working as a trainee in Lakhta Center, St. Petersburg where I got to know PERI products. After a while we had some interesting discussions with PERI stuff, and I got information about PERI’s Construction Exercise.” Ivan tells about how the project started.

Soon he realized he can’t do it alone – there was a lot to do. The exercise was made for groups of 1-5 person, so, he wanted to find a friend to his team. He asked Kirill who decided to take the challenge: “Ivan came to me with a thought that only together we can succeed, working as a highly organized and strong team. I said we complement each other by different skills and knowledge.” Kirill continues.

“First we got a very comprehensive information package from Germany. We were surprised of the amount of information and started to study PERI systems and the project given in the exercise. This took a lot of time: Our start was more challenging than in Central Europe due to different training program in Finland.”  Ivan and Kirill explain.

“Briefly, the task was to compare systems and create cost-effective solutions to the project given. We calculated costs and modified drawings again and again. We had experience of AutoCad, so it was quite simple to get familiar with PERIcad, too.” Kirill tells about their project.

In total, Ivan and Kirill sent 35 drawings to the competition. “The last days before due date we practically didn’t sleep at all. We had to get it done the way we wanted. And it was worth it.”

Ivan and Kirill are, of course, happy of their success and 1000€ prize in competition. Nevertheless, their ambitious is easy to recognize: “We would have liked to get the chance to go to Weissenhorn (PERI’s Headquarters in Southern Germany) to present our exercise, as five best teams got.”

Ivan and Kirill met PERI Suomi Ltd Oy’s MD Pekka Ylänne, Development Manager Georg Mestsaninov and HR Business Partner Kati Hirvikoski in PERI Finland headquarters, Hyvinkää 19th October. The meeting included company presentation, tour in storage facilities, prize-giving and many good discussions. PERI Suomi Ltd Oy congrats Ivan and Kirill about their magnificent work and success.

PERI Construction Exercise 2018 | 2019 is running. Order the documents and join now!